Αυτά είναι τα τελικά πρωτόκολλα με βάση τα οποία θα λειτουργήσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις

Με μικρές αλλαγές, που διορθώνουν κάποιες σημαντικές αστοχίες, αλλά και πολλά ανοιχτά θέματα, δημοσιεύτηκαν χθες στο ΦΕΚ τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Τουρισμού για την τουριστική σεζόν 2021, τα οποία δημοσιεύει στο σύνολό του το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Συγκεκριμένα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού γίνεται Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370), 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες αποφάσεις.

ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΕΔΩ.

Με την απόφαση αυτή ορίζονται ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα οποία λειτουργούν
συμπληρωματικά και κατισχύουν κατά περίπτωση των ισχυόντων όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.

Το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ είχε δημοσιεύσει αποκλειστικά το τελικό σχέδιο των υγειονομικών πρωτοκόλλων που δόθηκε για διαβούλευση στις 3 Απριλίου, καθώς και τις αλλαγές που ζητούσαν οι φορείς στις 10 Απριλίου.

Παράγοντες του Τουρισμού εκτιμούν ότι έχουν παραμείνει σημαντικά θέματα με λανθασμένες ρυθμίσεις στα πρωτόκολλα και σχολιάζουν πιο κάτω στο ρεπορτάζ του Χ&Τ. Το πιο σημαντικό όλων είναι η δυνατότητα δωματίων Covid στα ξενοδοχεία, ρύθμιση που ανοίγει την κερκόπορτα νομικών διεκδικήσεων από τα ξενοδοχεία, πελατών και επιτηδείων, για “μολύνσεις” από τον ιό, όπως έχουν επισημάνει κορυφαίοι νομικοί παγκοσμίως…

Τα βασικά σημεία

Τα κυριότερα σημεία των νέων πρωτοκόλλων έχουν ως εξής:

Άρθρο 2
Ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα

1. Για τα ξενοδοχεία της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 εφαρμόζεται το Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Για τις λοιπές κατηγορίες καταλυμάτων (πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων) εφαρμόζεται το Παράρτημα I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του καταλύματος.
2Α. Ειδικά για τους Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων της υποπερ. γγ’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), ισχύουν επιπρόσθετα τα εξής μέτρα:
α. Απαγορεύεται η λειτουργία του καθιστικού – χώρου τραπεζαρίας για άλλες δραστηριότητες και του χώρου κοινόχρηστης κουζίνας (παρ. 2 και 4 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 26036/2014 υπουργικής απόφασης – Β’ 3510).
β. Ο χώρος πλυντηρίου-στεγνωτηρίου και σιδερωτηρίου για χρήση των πελατών, ο χώρος με θυρίδες φύλαξης αποσκευών με πρόσβαση στο χώρο της υποδοχής, ο χώρος καθαρισμού στον οποίο θα περιλαμβάνονται είδη καθαρισμού και παροχή νερού για καθαριότητα με αντίστοιχο νεροχύτη πρέπει να καθαρίζονται και να ακολουθείται αερισμός του χώρου καθώς και να λειτουργούν
βάσει προγράμματος και με τρόπο που να μην δημιουργείται συνωστισμός (τήρηση αποστάσεων τουλάχιστον 1,5 μ. ανά άτομο).
γ. Ως προς τα υπνοδωμάτια – κοιτώνες, η δυναμικότητά τους περιορίζεται στο 50% και τηρείται υποχρεωτικά απόσταση 1,5μ μεταξύ των κλινών.
δ. Κατά την είσοδο στον Ξενώνα Φιλοξενίας Νέων πραγματοποιείται θερμομέτρηση και συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο υγείας.

3. Για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ) της υποπερ. ββ’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 εφαρμόζεται το Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

4. Τα τουριστικά και ναυλομεσιτικά γραφεία λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενδεικτικά, αναφορικά με την τήρηση αποστάσεων σε κλειστούς χώρους, τη χρήση ΜΑΠ, την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της ηλεκτρονικής/τηλεφωνικής πληροφόρησης με συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες.

5. Τα τουριστικά γραφεία και Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που εκμεταλλεύονται τουριστικά λεωφορεία κλειστού ή/και ανοικτού τύπου, λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενδεικτικά, αναφορικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επιβατών και τη χρήση των ΜΑΠ και επιπλέον:
– Ενημερώνονται σχετικά με την επιδημία του COVID-19 και παρέχουν καθοδήγηση στο προσωπικό τους για την αναγνώριση των σημείων και συμπτωμάτων.
– Το προσωπικό ενημερώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη σχολαστική τήρηση των μέτρων υγιεινής, τις τεχνικές πλυσίματος χεριών, την ορθή χρήση των ΜΑΠ, τις περιπτώσεις χρήσης αντισηπτικών, την αποφυγή επαφής με ασθενείς που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού, την κατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.
– Το προσωπικό ενημερώνεται σχετικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος -όταν ένας ταξιδιώτης στο λεωφορείο εμφανίζει σημεία και συμπτώματα ενδεικτικά της λοίμωξης COVID-19-, για την παροχή βοήθειας και για σωστή επιλογή και χρήση των Μ.Α.Π., σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
– Αναπτύσσουν γραπτό σχέδιο για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
– Μεριμνούν για την επάρκεια στις ποσότητες αντισηπτικών, απολυμαντικών, μέσων προστασίας και ειδών καθαρισμού.
– Στην είσοδο των τουριστικών λεωφορείων υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά.
– Συνιστάται η τοποθέτηση ειδικού διαφανούς διαχωριστικού πετάσματος μεταξύ του οδηγού και των επιβατών (plexiglass ή άλλο ομοιογενές υλικό επαρκούς πάχους και ανθεκτικότητας) και η πόρτα του οδηγού παραμένει κλειστή.
– Για την περίπτωση των ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου, προηγείται αυστηρά η αποβίβαση και στη συνέχεια ακολουθεί η επιβίβαση.
– Συνιστάται η χρήση γαντιών από τον οδηγό κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων, καθώς και σε άλλες διαδικασίες που απαιτούν να αγγιχθούν επιφάνειες εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από πολλά άτομα και εφόσον δεν υπάρχει κοντά εγκατάσταση για πλύσιμο χεριών ή σταθμός με αντισηπτικά.
– Συνιστάται ο συνεχής φυσικός αερισμός των τουριστικών λεωφορείων. Στην περίπτωση οχημάτων με μη ανοιγόμενα παράθυρα όπου χρησιμοποιείται κλιματισμός, πρέπει να απενεργοποιείται η επανακυκλοφορία του αέρα, [βλ. σχετική εγκύκλιο υπό στοιχεία Δ1(δ)/Γ.Π. οικ.49524/03.08.2020 (ΑΔΑ ΨΥ5Ε465ΦΥΟ-ΦΤΟ)].
– Σχολαστική και πλήρης απολύμανση μετά από κάθε μεταφορά ή μετά το τέλος της βάρδιας. Συνιστάται μετά το πέρας κάθε δρομολογίου, ο καθαρισμός με αντισηπτικό των επιφανειών και των σημείων συχνής επαφής εντός των οχημάτων (π.χ. χειρολισθήρες).

6. Τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενδεικτικά αναφορικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επιβατών, τη χρήση ΜΑΠ και την τήρηση αποστάσεων και επιπλέον απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων μεταξύ των χρήσεων από διαφορετικούς πελάτες.

7. Για τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων μεταξύ των χρήσεων από διαφορετικούς πελάτες.

8. Οι Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού, λειτουργούν ως εξής:
Α. Όσον αφορά τους ξενοδοχειακούς χώρους (δωμάτια, εστιατόρια, κοινόχρηστοι χώροι κ.λπ.) που τυχόν διαθέτουν η μονάδα ιαματικής θεραπείας ή το κέντρο ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρούσα για τα ξενοδοχεία.

Β. Για τις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού Θερμαλισμού ισχύουν τα εξής μέτρα:
αα. Ελάττωση του αριθμού των προσερχομένων στο 50% της προβλεπόμενης δυναμικότητας της μονάδας.
ββ. Υποχρεωτική αυξημένη παρουσία Ιατρικού προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας.
γγ. Κατά την προσέλευση, πραγματοποιείται θερμομέτρηση και συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο υγείας.
Συνιστάται η πραγματοποίηση μοριακού τεστ (τις τελευταίες 72 ώρες).
δδ. Η χρήση των εγκαταστάσεων ιαματικής θεραπείας γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.

Γ. Ως προς τις δεξαμενές ιαματικής θεραπείας ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα:
αα. Ποιότητα ιαματικών πόρων
– Ανάλογα με το είδος (τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά) του αναγνωρισμένου ιαματικού πόρου, νερού εφαρμόζεται η κατάλληλη μέθοδος απολύμανσης (χλωρίωση, οζόνωση, κ.λπ.). Εφόσον η εφαρμογή της απολύμανσης δεν είναι εφικτή, ή δεν εφαρμόζεται λόγω των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών του ιαματικού πόρου, θα πρέπει υποχρεωτικά να αυξηθεί κατά 100%
τουλάχιστον η συχνότητα ανανέωσης του νερού.
– Αύξηση της συχνότητας μικροβιολογικού ελέγχου κατά 100% τουλάχιστον.
– Αύξηση της συχνότητας ανανέωσης του νερού κατά 100% τουλάχιστον.
ββ. Μέτρα ανάλογα με το είδος της δεξαμενής
i) Ατομικές μπανιέρες/μπανιέρες υδρομασάζ – ευρισκόμενες σε διακριτούς εσωτερικούς χώρους. Μετά από κάθε χρήση καθαρίζονται, απολυμαίνονται και επαναπληρούνται με καθαρό ιαματικό πόρο για τον επόμενο πελάτη. Απαιτείται επιπλέον αναμονή μίας ώρας για αερισμό μεταξύ διαδοχικών χρήσεων.
ii) Ατομικές μπανιέρες/μπανιέρες υδρομασάζ – ευρισκόμενες ανά δύο (2) σε διακριτούς εσωτερικούς χώρους. Μετά από κάθε χρήση καθαρίζονται, απολυμαίνονται και επαναπληρούνται με καθαρό ιαματικό πόρο για τον επόμενο πελάτη. Απαιτείται επιπλέον αναμονή μίας ώρας για αερισμό μεταξύ διαδοχικών χρήσεων.
iii) Οικογενειακοί λουτήρες, διαστάσεων από 5m2 έως 20m2. Για τη χρήση τους απαιτείται τεκμηρίωση ότι πρόκειται για άτομα της ιδίας οικογένειας που συγκατοικούν. Μετά από κάθε χρήση καθαρίζονται, απολυμαίνονται και επαναπληρούνται με καθαρό ιαματικό πόρο για τον επόμενο πελάτη. Απαιτείται επιπλέον αναμονή μιας ώρας για αερισμό μεταξύ διαδοχικών χρήσεων.
iv) Ομαδικές δεξαμενές (εσωτερικές και εξωτερικές), διαστάσεων από 21m2 έως 75m2 (με ρυθμό ανανέωσης του φυσικού πόρου 1 – 4 ώρες). Ανάλογα με την περίπτωση, μετά το κλείσιμο της βάρδιας καθαρίζονται, απολυμαίνονται και επαναπληρούνται με καθαρό ιαματικό πόρο για την επόμενη ημέρα. Ο μέγιστος αριθμός λουομένων που μπορεί να βρίσκεται κάθε στιγμή εντός δεξαμενής καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. Β.4.1. της υπό στοιχεία Δ1δ/Γ.Π.οικ.32179/22.5.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ ΨΞΧΒ465ΦΥΟ-ΧΥΙ), ήτοι για τις εξωτερικές δεξαμενές 1 λουόμενος για κάθε 5 τ.μ. επιφάνειας ύδατος και για τις εσωτερικές δεξαμενές 1 λουόμενος για κάθε 10 τ.μ. επιφάνειας ύδατος.
v) Ομαδικές δεξαμενές (εσωτερικές και εξωτερικές), διαστάσεων 76m2 και άνω (με ρυθμό ανανέωσης του φυσικού πόρου 2 – 8 ώρες). Ανάλογα με την περίπτωση, μετά το κλείσιμο της βάρδιας καθαρίζονται, απολυμαίνονται με καθαρό ιαματικό πόρο και επαναπληρούνται για την επόμενη ημέρα. Ο μέγιστος αριθμός λουομένων που
μπορεί να βρίσκεται κάθε στιγμή εντός δεξαμενής κα-
θορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. Β.4.1.
της υπό στοιχεία Δ1δ/Γ.Π.οικ.32179/22.5.2020 εγκυκλίου
του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ ΨΞΧΒ465ΦΥΟ-ΧΥΙ), ήτοι
για τις εξωτερικές δεξαμενές 1 λουόμενος για κάθε 5 τ.μ.
επιφάνειας ύδατος και για τις εσωτερικές δεξαμενές 1
λουόμενος για κάθε 10 τ.μ. επιφάνειας ύδατος.
vi) SPA, SAOUNA λειτουργούν ατομικά ή με άτομα της
ιδίας οικογένειας. Μετά από κάθε χρήση καθαρίζονται,
απολυμαίνονται και επαναπληρούνται με καθαρό ιαμα-
τικό πόρο για τον επόμενο πελάτη. Απαιτείται επιπλέον
αναμονή μίας ώρας για αερισμό μεταξύ διαδοχικών
χρήσεων.
vii) Εισπνοθεραπεία, Ρινοθεραπεία: Συνιστάται να απο-
φεύγεται. Σε ειδικές περιπτώσεις, που θα τεκμηριώνονται
με ιατρική γνωμάτευση, η λειτουργία επιτρέπεται αυστη-
ρά μόνον για το 50% της δυναμικότητας των θέσεων θε-
ραπείας. Μετά από κάθε χρήση καθαρίζονται, απολυμαί-
νονται και επαναπληρούνται με καθαρό ιαματικό πόρο
για τον επόμενο πελάτη. Απαιτείται επιπλέον αναμονή
μίας ώρας για αερισμό μεταξύ διαδοχικών χρήσεων.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και για κάθε δια-
δικασία απολύμανσης επιφανειών απαιτείται επαφή
διάρκειας ενός λεπτού (1’) με αντιμικροβιακούς πα-
ράγοντες, όπως: διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου σε
συγκέντρωση 0,1% (που προκύπτει από αραίωση 1:50
της οικιακής χλωρίνης που είναι διάλυμα υποχλωριώ-
δους νατρίου 5%), αιθανόλη 70% και υπεροξείδιο του
υδρογόνου 0,5%.
Το απολυμαντικό πρέπει να απλωθεί σε όλες τις επι-
φάνειες και να παραμείνουν υγρές για τον απαιτούμενο
χρόνο επαφής. Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου πρέ-
πει να παρασκευάζεται (προσθήκη προϊόντων χλωρίνης
σε νερό) λίγο πριν την εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια του
καθαρισμού και της απολύμανσης θα πρέπει να εφαρ-
μόζονται κατάλληλα γάντια και κατά το τέλος του κα-
θαρισμού ή της απολύμανσης θα πρέπει να πλένονται
τα χέρια σχολαστικά με σαπούνι και νερό (κατά τα ορι-
ζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1γ/Γ.Π.οικ.19954/20.3.2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας).
Δ. Για όλους τους χώρους της εγκατάστασης, πρέπει
να τηρούνται τα ακόλουθα μέτρα:
α. Η υπό στοιχεία Δ1/Γ.Π.οικ.28953/7.5.2020 (ΑΔΑ ΨΗ-
ΙΚ465ΦΥΟ-3ΒΑ) εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τις
διαδικασίες απολύμανσης.
β. Η υπό στοιχεία Δ1/Γ.Π.οικ.32965/27.5.2020 (ΑΔΑ
ΨΗΙΚ465ΦΥΟ-3ΒΑ) εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας
«Πρόληψης της νόσου των λεγεωνάριων στο πλαίσιο
της πανδημίας COVID-19».
γ. Υποχρεωτικώς σχολαστικό ντους πριν από την εί-
σοδο στην δεξαμενή.
δ. Συνιστάται:
1) οι λουόμενοι να αποφεύγουν τη βύθιση της κεφαλής
μέσα στο νερό,
2) οι ευπαθείς ομάδες να χρησιμοποιούν τις ατομικές
μπανιέρες,
3) οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων να ενημερώνουν
τους λουόμενους πριν της είσοδό τους στη δεξαμενή
σχετικά με ότι το νερό δεν υφίσταται κάποια επεξερ-
γασία και για αυτό πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τους
κανόνες, προστατεύοντας και τους ίδιους και τους συν-
λουόμενούς τους.
Ε. Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημό-
σιας υγείας, η διεύθυνση/διοίκηση της εγκατάστασης
τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατό-
μων που διέμειναν στο κατάλυμα – όνομα, εθνικότητα,
ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοι-
νωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) – ώστε να καθί-
σταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν
κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί
εκ των υστέρων. Να δίδεται προσοχή στο Γενικό Κανονι-
σμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
και να έχουν ενημερωθεί όλοι οι επισκέπτες ότι τηρείται
αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας.
Άρθρο 3
Εκπαίδευση στην τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων των τουριστικών καταλυμάτων
1. Η παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος
για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών κατα-
λυμάτων είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την ασφα-
λή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
2. Η διαδικασία της πιστοποιημένης εκπαίδευσης τελεί
υπό την ευθύνη του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο
μπορεί να αναθέτει στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο
Ελλάδας (ΞΕΕ) και συνεργαζόμενους φορείς την εκτέ-
λεσή της.
Άρθρο 3Α
Δωμάτια καραντίνας
1. Τα τουριστικά καταλύματα προαιρετικά μπορούν να
διαθέτουν δωμάτια καραντίνας τα οποία χρησιμοποι-
ούνται αποκλειστικά ως χώρος απομόνωσης επιβεβαι-
ωμένων περιστατικών COVID-19, των οποίων η κλινική
κατάσταση δεν απαιτεί νοσοκομειακή περίθαλψη.
2. Τα δωμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
χώρος απομόνωσης επιβεβαιωμένων περιστατικών
COVID-19, των οποίων η κλινική κατάσταση δεν απαι-
τεί νοσοκομειακή περίθαλψη, πρέπει να διαθέτουν τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά, εφόσον είναι εφικτό:
α. Να είναι χώρος ορισμένος αποκλειστικά εντός ορι-
οθετημένης περιοχής για τον σκοπό της απομόνωσης
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
β. Να είναι χωροταξικά απόλυτα διακριτή και κατά
προτίμηση απομακρυσμένη σε σχέση με την υπόλοιπη
ξενοδοχειακή δομή, με την οποία δεν πρέπει να μοιρά-
ζεται κοινόχρηστους χώρους παραμονής.
γ. Να υπάρχει τηλεφωνική γραμμή με 24ωρη δυνατό-
τητα επικοινωνίας για έκτακτες ανάγκες.
δ. Να υπάρχει δυνατότητα ιατρικής παρακολούθησης
των κρουσμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες, και να δια-
σφαλίζεται η άμεση πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες
σε περιπτώσεις που η κλινική κατάσταση των ασθενών
απαιτεί επαναξιολόγηση ή παρέμβαση.
ε. Να διαθέτει καλά αεριζόμενα δωμάτια με ατομική
τουαλέτα. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα για επαρκή φυ-
σικό αερισμό, πρέπει ο τεχνητός αερισμός να παρέχει
100% φρέσκο αέρα χωρίς ανακύκλωση.
στ. Να υπάρχει η υποδομή καθώς και τα απαραίτη-
τα αναλώσιμα για την εφαρμογή των μέτρων ατομικής
υγιεινής και την καθαριότητα και απολύμανση των επι-
φανειών στα δωμάτια.
ζ. Να υπάρχει προκαθορισμένη διαδικασία αλλαγής
και καθαρισμού κλινοσκεπασμάτων και λοιπού ιματι-
σμού ξεχωριστά από αυτά του υπολοίπου καταλύμα-
τος, καθώς και διαδικασίες ασφαλούς αποκομιδής των
μολυσματικών απορριμμάτων τα οποία πρέπει να υπό-
κεινται σε κατάλληλη επεξεργασία κατά αντιστοιχία των
προβλέψεων της υπ’ αρ. 146163/2012 απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (Β’ 1537).
η. Να διασφαλίζεται η καθαριότητα των κοινόχρηστων
χώρων από εκπαιδευμένο προσωπικό, που διαθέτει κα-
τάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
θ. Οι υπηρεσίες των γευμάτων να παρέχονται στα δω-
μάτια από προσωπικό, που αφήνει το γεύμα έξω από την
πόρτα του δωματίου.
ι. Αν απαιτείται είσοδος προσωπικού στο δωμάτιο, το
προσωπικό συνιστάται να φέρει τον ανάλογο εξοπλισμό
ατομικής προστασίας και να τηρεί απόσταση 1,5 μέτρου
από τον ασθενή.
ια. Θα πρέπει να γίνεται καθημερινή καταγραφή (τήρη-
ση γραπτού ή ηλεκτρονικού αρχείου) όλων των ατόμων
που εισέρχονται στο χώρο καραντίνας (π.χ. προσωπικό,
επαγγελματίες υγείας).
ιβ. Το προσωπικό που ασχολείται με την εξυπηρέτηση
των αναγκών της εγκατάστασης απομόνωσης πρέπει
να είναι το ελάχιστο δυνατό. Επίσης, πρέπει να διαθέτει
εκπαίδευση στα μέτρα πρόληψης μετάδοσης του ιού
και στη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας καθώς
και να μην ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου για σο-
βαρή νόσηση ή εμφάνιση επιπλοκών από τη λοίμωξη
COVID-19.
ιγ. Συνιστάται η παρακολούθηση της υγείας των συ-
γκεκριμένων μελών του προσωπικού και εγρήγορση για
ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων.
Άρθρο 4
Σήμα Πιστοποίησης “Health First”
1. Θεσπίζεται Σήμα Πιστοποίησης με τον τίτλο “Health
First”, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις
τουριστικών καταλυμάτων.
2. Το Σήμα αναρτάται σε εμφανές σημείο του κοινόχρη-
στου χώρου υποδοχής του καταλύματος και αποδεικνύει
ότι η επιχείρηση τηρεί τα πρωτόκολλα υγειονομικού πε-
ριεχομένου, όπως αποτυπώνονται κατά περίπτωση στα
Παραρτήματα I και ΙΙ.
3. Η κατάρτιση του πρωτοκόλλου υγειονομικού πε-
ριεχομένου για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
και η χορήγηση του Σήματος διεκπεραιώνεται ηλε-
κτρονικά μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής του
ΞΕΕ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας/
ΕΟΔΥ μπορούν να αντλούν τα υποχρεωτικά στοιχεία
επικοινωνίας για τον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδί-
ου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος και τον συνεργα-
ζόμενο ιατρό ανάλογης ειδικότητας ή εμπειρίας, όπου
αυτό είναι εφικτό, ή πάροχο υπηρεσιών πρωτοβάθμι-
ας ή δευτεροβάθμιας υγείας κάθε καταλύματος μέσω
web service.
4. Για τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, το Σήμα
χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού μετά από αίτη-
ση της επιχείρησης, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του
(https://www.mintour.gov.gr/).
5. Το Σήμα αποτυπώνεται στο Παράρτημα ΙV, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
6. Για την έκδοση του Σήματος η Περιφερειακή Υπηρεσία
Τουρισμού, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας λειτουρ-
γεί το τουριστικό κατάλυμα, ενημερώνεται από την ηλε-
κτρονική εφαρμογή https://www.healthfirsttourism.gr/.
Άρθρο 5
Αρμόδιες αρχές επιβολής κυρώσεων
1. Αρμόδιες αρχές για την επιβολή του διοικητικού
προστίμου, καθώς και του διοικητικού μέτρου της ανα-
στολής λειτουργίας για παραβάσεις των διατάξεων της
παρούσας είναι οι κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές
Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού. Όπου
στην παρούσα προβλέπεται το διοικητικό μέτρο της ανα-
στολής λειτουργίας, νοείται η διακοπή λειτουργίας του
τουριστικού καταλύματος με τη σφράγισή του σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 7471/15.4.2019 απόφαση του Υπουργού
Τουρισμού «Διαδικασία σφράγισης τουριστικών επιχει-
ρήσεων, καθώς και καταστημάτων υγειονομικού ενδια-
φέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται
εντός τουριστικών καταλυμάτων» (Β’ 1479).
2. Αρμόδιες αρχές για την επιβολή κυρώσεων για
παραβάσεις διατάξεων που προβλέπονται σε άλλες κα-
νονιστικές πράξεις (και αναφέρονται στην παρούσα ως
«σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο») είναι οι
ειδικώς οριζόμενες από τις οικείες διατάξεις αρχές και
ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στην
κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 6
Διαδικασίες ελέγχων – πιστοποίηση παραβάσεων
1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 5 διενεργούν τακτι-
κούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν
καταγγελίας και ενημερώνουν εγγράφως την οικεία Πε-
ριφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού για τα αποτελέσματα
των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων φέρουν και
επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυ-
τότητα ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.
2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της
ελεγκτικής δράσης των αρμόδιων αρχών, κατά τα ορι-
ζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς
λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.
Άρθρο 7
Επιβολή προστίμων
1. Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημέ-
νη πράξη της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρι-
σμού για κάθε παράβαση των μέτρων που προβλέπονται
στην παρούσα. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια
έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσό-
δων (Α.Λ.Ε.) 1560925001 «Πρόστιμα για παραβάσεις των
κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19».
2. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν
τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού
περιεχομένου, όπως αποτυπώνονται στην παρούσα
απόφαση, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του
Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας
Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, διοικητικό πρό-
στιμο χρηματικής κύρωσης ύψους από πεντακόσια (500)
ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ή και αναστολή
λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό
διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.
3. Κατά των αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώ-
σεων χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυ-
γών της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 8
Αρχή ενημέρωσης του κοινού
Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού
ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται το Υπουρ-
γείο Τουρισμού, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού
αριθμού 1572 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. επί-
σημης ιστοσελίδας του).
Το ΞΕΕ είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των μελών
του ως προς την εφαρμογή της παρούσας.

Τι διορθώθηκε – Τα προβλήματα που παραμένουν

Τα δύο σημαντικά θέματα που ήταν και θεάτρο του παραλόγου, διορθώθηκαν, ήτοι η απαγόρευση εισόδου μη ένοικου στο κατάλυμα έγινε απαγόρευση στο δωμάτιο, όπως και πέρυσι, ενώ επιτράπηκε και η χρήση μπουφέ με σερβίρισμα και από τον πελάτη με χρήση αντισηπτικού και γαντιών εκτός από τον υπάλληλο που ίσχυε και πέρυσι.

Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά προβλήματα, τα πιο βασικά εκ των οποίων να είναι τα ακόλουθα:

  • Οι αποστάσεις στην παραλία – πισίνα και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους
  • Η χρήση σαμπουάν στις ντουζιέρες στην πισίνα
  • Η χωρητικότητα στα λεωφορεία
  • Η μάσκα στους μάγειρες ζέστης κουζίνας
  • Η δυνατότητα δωματίων Covid στα ξενοδοχεία

Έμπειρος τουριστικός παράγοντας σχολίασε στο Χ&Τ: “Δεν μπορεί να ζητούν υποχρεωτικά σαμπουάν και αφρόλουτρο από το ξενοδοχείο στις ντουζιέρες των εξωτερικών πισίνων, αφού και το περιβάλλον βλάπτει και το κόστος ανεβάζει και ολισθηρότητα και κίνδυνο ατυχήματος δημιουργεί. Ακόμη οι μάγειρες στην ζεστή κουζίνα δεν γίνεται να φορούν μάσκες. Δημιουργούνται συνθήκε ασφυξίας από την ζέστη. Αφού έρχονται με τεστ ή εμβόλιο, ας χρησιμοποιούν ασπίδα προσώπου. Επίσης πέρυσι που δεν υπήρχαν εμβόλια, η απόσταση στους κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους (υποδοχή, σαλόνια, Lobby) ήταν 1 άτομο ανά 2,5 τμ (4/10 τμ). Φέτος με εμβόλια και τεστ έγινε 1/7,5 τμ (2/15 τμ)!!!!! Τελείως τρελλό και παράλογο”.

Τι ζητούσαν οι φορείς

Οι αλλαγές που ζητήθηκαν από τους φορείς, έχουν ως εξής:

1.Σχέδιο Δράσης:
➢ «αποτυπώνεται η συνεργασία με ιατρό (αναλυτικά στοιχεία συνεργαζόμενου ιατρού) ή δομή υγείας για τα καταλύματα άνω των 50 κλινών, ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο του COVID-19»
α. Θα πρέπει να προβλέπεται ρητά πως παρέχεται η δυνατότητα η συγκεκριμένη υποχρέωση να καλύπτεται και από δημόσια δομή υγείας, σε περίπτωση που βρίσκεται κοντά στο ξενοδοχείο και μπορεί να καλύψει τις σχετικές ανάγκες (υπάρχουν πολλές περιοχές, κυρίως στην περιφέρεια, αλλά και μικρά νησιά, που η εξεύρεση ιατρού είναι εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη). Επίσης τα σχετικά καθήκοντα θα πρέπει να μπορεί να τα εκτελέσει και ο ιατρός εργασίας.
β. Η αναφορά σε κλίνες είναι εσφαλμένη – η ρύθμιση πρέπει να αναφέρεται σε δωμάτια. Αυτό (50 δωμάτια) προβλέπεται και στα πρωτόκολλα που ισχύουν σήμερα (ΦΕΚ Β 2084 Παράρτημα 1 παρ. Α3).
➢ «Υποχρεωτική Διενέργεια rapid test στο σύνολο του προσωπικού του καταλύματος, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, από επαγγελματία υγείας ή τον ιατρό εργασίας, ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο του COVID-19.»
α. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης και των self test (σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος θα γίνεται επανέλεγχος με rapid test ή PCR) ή/και των δύο τεστ μηνιαίως μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου Εργασίας (θα βοηθήσει ιδίως τα μικρά καταλύματα που θα είναι δύσκολο να ανταποκριθούν στο σχετικό κόστος).
β. Ένα ζήτημα που πρέπει να διευκρινιστεί είναι αν σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο στην επιχείρηση πως κάποιος εργαζόμενος είναι θετικός στον Covid-19 θα του χορηγείται αυτομάτως αναρρωτική άδεια ή θα ζητείται επανεξέταση σε δημόσια δομή.
γ. Σε σχέση με το παραπάνω ζήτημα, όπως έχουμε ήδη επισημάνει στα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Υγείας, σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος διαγιγνώσκεται θετικός σε Covid-19 θα πρέπει αυτομάτως, ανεξαρτήτως αν εμφανίζει συμπτώματα ή είναι ασυμπτωματικός, να του χορηγείται αναρρωτική άδεια, χωρίς να υποβάλλεται σε επιπλέον ταλαιπωρία.
δ. Τέλος θα πρέπει να διευκρινιστεί αν, σε περίπτωση εργαζομένων που θα έχουν εμβολιαστεί, θα εξακολουθήσει να ισχύει η παραπάνω υποχρέωση.
➢ «Να διευκολύνεται η δυνατότητα διενέργειας rapidtest ή μοριακού ελέγχου στους διαμένοντες στο κατάλυμα, κατά την ημερομηνία της αναχώρησή τους, από επαγγελματία υγείας, ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο του COVID-19.»
Ο όρος αυτός θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τη διαδικασία επιστροφής των τουριστών στη χώρα προέλευσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την έκδοση του πράσινου πιστοποιητικού «επιλέξιμα για την έκδοση πιστοποιητικού εξέτασης βάσει του προτεινόμενου κανονισμού θα πρέπει να είναι μόνο τα αποτελέσματα των λεγόμενων δοκιμασιών ΝΑΑΤ (πρόκειται για τις δοκιμασίες ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων που συμπεριλαμβάνουν τις δοκιμασίες RT-PCR) και των ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που καταρτίστηκε βάσει της σύστασης 2021/C 24/01 του Συμβουλίου.». Αν για την επιστροφή στη χώρα προέλευσης ζητείται να υπάρχει ομοίως μία από τις παραπάνω εξετάσεις (αναμένουμε να διευκρινιστεί) και με δεδομένο πως στην περίπτωση του PCR test το κόστος ξεφεύγει, θα επιλέγονται λογικά τα rapid test που περιλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο. Με βάση τα παραπάνω η δυνατότητα διενέργειας rapid test κατά την αναχώρηση από το κατάλυμα θα είχε πρακτικό νόημα αν βάσει αυτού θα μπορούσε ο πελάτης να ταξιδέψει, αλλά για να γίνει αυτό η πραγματοποίηση της σχετικής εξέτασης θα πρέπει να πιστοποιείται από κάποια από τις υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα να εκδώσουν το πράσινο πιστοποιητικό – στο σάιτ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται αναφορά σε φορείς έκδοσης (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα εξέτασης, υγειονομικές αρχές) που διαθέτουν το δικό τους κλειδί ψηφιακής υπογραφής.
Λειτουργώντας προληπτικά, ίσως μια πρακτική λύση θα ήταν να εξετασθεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός προγράμματος του ΕΣΠΑ μέσω του οποίου θα επιδοτούνται οι συνέργειες τουριστικών καταλυμάτων – ιδιωτικών παρόχων υγείας, που θα μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού, προκειμένου μέσω αυτών να γίνονται οργανωμένα και προγραμματισμένα τα σχετικά τεστ που θα είναι τυχόν απαραίτητα για την επιστροφή των τουριστών στις χώρες προέλευσης.

2. Προσωπικό καταλύματος
➢ «Συνιστάται στο προσωπικό που διαμένει στο κατάλυμα να παραχωρούνται δίκλινα δωμάτια. Εάν μέλος του προσωπικού ανήκει σε ευπαθή ομάδα, συνιστάται να παραχωρούνται μονόκλινα.»
Είναι αντικειμενικά αδύνατον μια επιχείρηση να διαθέτει σε εργαζομένους της μονόκλινα δωμάτια για διαμονή και η φράση «συνίσταται», αν και δε δημιουργεί τυπικά υποχρέωση, ενδεχομένως δημιουργεί ευθύνη της επιχείρησης σε περίπτωση παράλειψης. Προτείνουμε να προβλεφθεί πως σε περίπτωση εργαζομένου που ανήκει σε ευπαθή ομάδα θα πρέπει να λαμβάνονται αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας.

mayia3. Υπηρεσίες καταλυμάτων
➢ Υπηρεσία υποδοχής (reception desk/concierge) «Απαγόρευση εισόδου στο κατάλυμα σε μη διαμένοντες. Της απαγόρευσης εισόδου εξαιρείται το προσωπικό του καταλύματος καθώς και οι εξεταζόμενοι στο πλαίσιο προφορικών εξετάσεων για την απόκτηση πάσης φύσεως πιστοποιητικών γλωσσομάθειας ή εξέτασης ξένων γλωσσών, με βάση τα οριζόμενα για αυτή την περίπτωση πρωτόκολλα.»
Η απαγόρευση θα πρέπει να αφορά μόνο την είσοδο στα δωμάτια, όπως προβλέπεται στα ισχύοντα πρωτόκολλα (Παράρτημα 1 παρ.Ζ17 «Απαγόρευση εισόδου στα δωμάτια σε μη διαμένοντες»). Διαφορετικά θα πρέπει να προστεθεί πως επιτρέπεται η είσοδος και στους εξωτερικούς πελάτες των επισιτιστικών (σε περίπτωση εστιατορίων που εξυπηρετούν εξωτερικούς πελάτες) και λοιπών τμημάτων του ξενοδοχείου (πχ spa), αλλά και σε όσους μετέχουν σε τυχόν εκδηλώσεις.
➢ Υπηρεσίες ορόφου (καθαριότητα, απολύμανση, housekeeping), δωματίων και κοινόχρηστων χώρων
«Συνιστάται η απομάκρυνση συσκευών καφέ, βραστήρων, συσκευασιών καφέ, τσαγιού και όλων των προϊόντων μίνι μπαρ, εκτός αν είναι τύπου dispenser. Οι παραπάνω συσκευές ή προϊόντα του μίνι μπαρ διατίθενται εφόσον ζητηθούν από τον πελάτη σε συσκευασίες, ώστε να αποδεικνύεται η απολύμανσή τους. Η συσκευή του mini bar μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ψυγείο από τον πελάτη και να απολυμαίνεται μετά από κάθε αναχώρηση.»
Το mini bar αποτελεί μια σημαντική ποιοτική παροχή για το ξενοδοχείο. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτρέπεται η λειτουργία του μόνο ως ψυγείο. Προτείνεται να τεθεί ως σύσταση.
➢ Υπηρεσίες εστίασης (τραπεζαρίες/χώροι κοινού), παρασκευαστήρια- Παρασκευαστήρια/κουζίνα:
«ΤήρησηHACCP»
Να προστεθεί «όπου απαιτείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας».
➢ Εστίαση:
α. «Υποχρεωτική τοποθέτηση διαχωριστικού προστατευτικού (sneezers) μεταξύ πελάτη και φαγητού»
Θα πρέπει να αρκεί η τοποθέτηση «αντιπτερνιστικού» (“sneeze guard”), το οποίο να επιτρέπει στον πελάτη την πρόσβαση στον μπουφέ, ώστε να μπορεί σερβίρεται μόνος του σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο. Αλλιώς θα πρέπει να αναφέρεται πως «συνίσταται…»
β. «Δίνεται η δυνατότητα το σερβίρισμα να πραγματοποιείται από τον πελάτη με την παροχή από το προσωπικό γαντιών μιας χρήσεως, τα οποία θα απορρίπτονται σε κάδο απορριμμάτων οποίος θα βρίσκεται μετά το τέλος του μπουφέ. Επίσης απαιτείται η απολύμανση των χεριών με αντισηπτικό που θα παρέχεται από το κατάλυμα, πριν και μετά τη χρήση των γαντιών.»
Η χρήση αντισηπτικού, με την παράλληλη συχνή αλλαγή λαβίδων κλπ αρκεί. Σε αντίθετη περίπτωση πέρα από το κόστος που αυξάνεται προκύπτει και σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση.
➢ Υπηρεσίες ατομικών περιποιήσεων, spa και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων
«Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των εσωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών»
Θα πρέπει και για τις εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές των ξενοδοχείων να ισχύουν όσα προβλέπονται για τις εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές των υπόλοιπων επιχειρήσεων. Από τη στιγμή που σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Δ1δ/ΓΠοικ.32179/22.5.2020 εγκύκλιο προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργίας και για κλειστές πισίνες η ίδια ρύθμιση θα πρέπει να υπάρχει και για τις κλειστές πισίνες των ξενοδοχείων.
mitsis➢ Κολυμβητικές δεξαμενές, δεξαμενές υδρομάλαξης/υδροθεραπείας και άλλες εγκαταστάσεις υδάτων αναψυχής
«Εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές: Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των εσωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών.»
Όπως παραπάνω: Θα πρέπει και για τις εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές των ξενοδοχείων να ισχύουν όσα προβλέπονται για τις εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές των υπόλοιπων επιχειρήσεων. Από τη στιγμή που σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1δ/ΓΠοικ.32179/22.5.2020 εγκύκλιο προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργίας και για κλειστές πισίνες η ίδια ρύθμιση θα πρέπει να υπάρχει και για τις κλειστές πισίνες των ξενοδοχείων.
«Τήρηση απόστασης: η διάταξη των καθισμάτων (ξαπλώστρες, καρέκλες, πουφ, σεζλόνγκ, κτλ.) θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η απόσταση μεταξύ των ακρότερων σημείων των καθισμάτων δυο ατόμων που βρίσκονται σε δύο διαφορετικές ομπρέλες ή δύο ατόμων που διαμένουν σε διαφορετικό δωμάτιο, να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα σε κάθε κατεύθυνση.»
Είναι υπερβολικά μεγάλη απόσταση, λαμβανομένου υπόψη πως στις επόμενες ρυθμίσεις προβλέπεται στους ξενώνες νεότητας υποχρεωτική απόσταση μεταξύ των κλινών, δηλ. σε κλειστό χώρο, 1,5 μ.. Θα πρέπει, λοιπόν, να μειωθεί τουλάχιστον στο όριο αυτό (1,5 μ).

Πηγή: https://money-tourism.gr/