Αυτοαπασχολούμενοι: Πόσο θα μειωθούν οι φόροι το 2025 [αναλυτικοί πίνακες με παραδείγματα]

Στη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων 700.000 αυτοαπασχολουμένων οι οποίοι υπάγονται στο νέο σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης έως και κατά 325 ευρώ ετησίως θα οδηγήσει το 2025 η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος που εξήγγειλε η κυβέρνηση.

Η απαλλαγή όλων αυτών των φορολογουμένων από την υποχρέωση να πληρώσουν το οριζόντιο «χαράτσι» του τέλους επιτηδεύματος των 325 ευρώ το 2025 (για τη χρήση του 2024) θα προκαλέσει μειώσεις στις φορολογικές επιβαρύνσεις επί των εισοδημάτων σε περίπου 700.000 αυτοαπασχολουμένους από το σύνολο των 735.000 που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης.

Εξουδετέρωση

Συγκεκριμένα, για τους περισσότερους από τους αυτοαπασχολουμένους που επηρεάζονται αρνητικά από το νέο αυτό τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης -επειδή τα τεκμαρτά εισοδήματα που τους προσδιορίζει είναι υψηλότερα από αυτά που δηλώνουν κάθε χρόνο- η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος των 325 ευρώ θα εξουδετερώσει πλήρως τις νέες αυξήσεις στους φόρους εισοδήματος,

που θα προκύψουν το επόμενο έτος, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα τεκμαρτά ποσά εισοδήματος το 2025 θα είναι σημαντικά αυξημένα σε σύγκριση με φέτος, λόγω συνυπολογισμού του νέου αυξημένου (από τα 780 στα 830 ευρώ) κατώτατου μισθού. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι, το 2025, να μειωθούν -αντί να αυξηθούν- οι φόροι επί των εισοδημάτων τους.

Επιπλέον, όσοι αυτοαπασχολούμενοι δεν επηρεάζονται με αυξήσεις στους φόρους εισοδήματος από την εφαρμογή του νέου τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης, επειδή δηλώνουν εισοδήματα μεγαλύτερα από τα τεκμαρτά, που τους προσδιορίζει το σύστημα αυτό, θα δουν το 2025 τις φορολογικές επιβαρύνσεις στα εισοδήματα του 2024 να μειώνονται κατά 325 ευρώ ετησίως.

Οι φορολογούμενοι αυτοί θα καρπωθούν, δηλαδή, όλο το όφελος από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Oπως προκύπτει, ενδεικτικά, από αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που παραθέτουμε σήμερα:

1 Οι περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι από αυτούς που υπάγονται στο νέο σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων και είτε δεν έχουν κανέναν υπάλληλο και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ είτε έχουν έναν υπάλληλο και δηλώνουν ετησίως κάτω από 13.000-15.000 ευρώ θα δουν το επόμενο έτος τους φόρους στα εισοδήματά τους να μειώνονται, αντί να αυξάνονται, παρά την άνοδο των τεκμαρτών ποσών ελάχιστου εισοδήματος που θα αναγκαστούν να δηλώσουν εξαιτίας της αύξησης του κατώτατου μισθού. Η «οριζόντια» ετήσια φοροελάφρυνση των 325 ευρώ, που θα προκύψει από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, θα είναι μεγαλύτερη από την ετήσια πρόσθετη επιβάρυνση που θα τους προκαλέσει η αύξηση των τεκμαρτών εισοδημάτων. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το σύνολο των ετήσιων επιβαρύνσεων στα εισοδήματά (το άθροισμα φόρου εισοδήματος και τέλους επιτηδεύματος) να μειωθεί.

2 Για ένα μικρό σύνολο αυτοαπασχολουμένων χωρίς υπαλλήλους, που περιλαμβάνει περιπτώσεις στις οποίες τα δηλούμενα ποσά ετήσιου εισοδήματος είναι χαμηλότερα των 10.000 ευρώ και τα τεκμαρτά ποσά ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο λόγω μετάβασης σε νέα τριετία ετών λειτουργίας, όπου επιβάλλεται προσαύξηση 10% επί του τεκμαρτού εισοδήματος ή η προσαύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος αυξάνεται από το 10% στο 21% ή από το 21% στο 33,1%, το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων στα εισοδήματα (άθροισμα φόρου εισοδήματος και τέλους επιτηδεύματος) θα αυξηθεί το 2025.

3 Oσοι αυτοαπασχολούμενοι δηλώνουν ετήσια εισοδήματα υψηλότερα των 10.000 ευρώ και δεν έχουν κανέναν υπάλληλο ή ετήσια εισοδήματα άνω των 13.000-15.000 ευρώ και έχουν έναν υπάλληλο θα δουν τις συνολικές φορολογικές τους επιβαρύνσεις να μειώνονται το 2025 κατά 325 ευρώ, καθώς, αφενός, δεν τους επηρεάζει η εφαρμογή του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης επειδή δηλώνουν περισσότερα από τα τεκμαρτά, αφετέρου, κερδίζουν ολόκληρο το όφελος από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος των 325 ευρώ.

Για ποιους θα εξακολουθεί να ισχύει το τέλος επιτηδεύματος και τον νέο χρόνο 

Η εξαγγελία για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος το 2025, την οποία έκανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από το Forum των Δελφών, δεν θα ισχύσει για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες ανεξαιρέτως αλλά μόνο για τους 735.000 εμπόρους, βιοτέχνες και ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους (που έχουν ατομικές επιχειρήσεις) και υπάγονται στο νέο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης. Γι’ αυτούς και μόνο, άλλωστε, ισχύει φέτος η μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 50% από τα 650 στα 325 ευρώ. Σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών το τέλος επιτηδεύματος θα εξακολουθεί να επιβάλλεται με όλες τις επιμέρους εξαιρέσεις και μειώσεις που ισχύουν και σήμερα.

Ειδικότερα, το τέλος επιτηδεύματος θα εξακολουθεί να επιβαρύνει με τα ακόλουθα ποσά τις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών:
● Νομικά πρόσωπα (ανώνυμες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες κ.λπ.) που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους. Σ’ αυτές τις κατηγορίες θα εξακολουθεί να επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος 800 ευρώ ετησίως.
● Νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους. Για αυτές τις κατηγορίες, το τέλος θα εξακολουθεί να επιβάλλεται με ποσό 1.000 ευρώ ετησίως.
● Για κάθε υποκατάστημα εταιρίας, θα εξακολουθεί να ισχύει τέλος επιτηδεύματος 600 ευρώ ετησίως.
● Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες και φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, στους οποίους περιλαμβάνονται και όσοι εργάζονται και αμείβονται με «μπλοκάκια» παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι γι’ αυτούς δεν ισχύει το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης (απαλλάσσονται ρητά από το σύστημα αυτό).

Γι’ αυτές τις κατηγορίες φορολογουμένων το τέλος επιτηδεύματος θα εξακολουθεί να ισχύει και να ανέρχεται σε 500 ευρώ ετησίως, εφόσον έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων και σε 400 ευρώ ετησίως, εφόσον εδρεύουν σε πόλεις με πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.

Η περιοχή του Νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη, καθώς και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος θα εξακολουθεί να περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος μέσα στο έτος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών θα λογίζεται ως μήνας.

Από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος θα εξακολουθούν να εξαιρούνται και οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων το 2025:

  • Οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 2.000.000 ευρώ, οι οποίοι απασχολούν προσωπικό και οι οποίοι μέσα στο προηγούμενο έτος αύξησαν κατά τουλάχιστον 3/12 τον αριθμό των μισθωτών εργαζομένων τους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
  • Οι αγρότες του κανονικού και του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.
  • Οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.
  • Τα πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
  • Οσοι ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
  • Οι φορολογούμενοι για τους οποίους δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και εκείνοι για τους οποίους υπολείπονται λιγότερα από 3 έτη μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας.
  • Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
  • Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που βρίσκονται σε κατάσταση αδράνειας, εκκαθάρισης ή πτώχευσης.
  • Οι αγρότες, οι οποίοι είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν. 4384/2016.
  • Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του Ν. 1566/1985.
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024, ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΜΕ 6 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ 2023 ΚΑΙ 7 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ 2024, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2023 (6 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2024 (7 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ                           ΜΕΤΑΞΥ 2023 ΚΑΙ 2024
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟΣΕ ΠΟΣΟ
3.00010.92012.7821102,40325,001512,940,001427,401512,945,9985,54
400010.92012.7821102,40325,001512,940,001427,401512,945,9985,54
500010.92012.7821102,40325,001512,940,001427,401512,945,9985,54
600010.92012.7821102,40325,001512,940,001427,401512,945,9985,54
700010.92012.7821102,40325,001512,940,001427,401512,945,9985,54
800010.92012.7821102,40325,001512,940,001427,401512,945,9985,54
900010.92012.7821102,40325,001512,940,001427,401512,945,9985,54
1000010.92012.7821102,40325,001512,940,001427,401512,945,9985,54
1100010.92012.7821120325,001512,940,001445,001512,944,7067,94
1200010.92012.7821340325,001512,940,001665,001512,94-9,13-152,06
1300010.92012.7821560325,0015600,001885,001560,00-17,24-325,00
1400010.92012.7821780325,0017800,002105,001780,00-15,44-325,00
1500010.92012.7822000325,0020000,002325,002000,00-13,98-325,00
1600010.92012.7822220325,0022200,002545,002220,00-12,77-325,00
1700010.92012.7822440325,0024400,002765,002440,00-11,75-325,00
1800010.92012.7822660325,0026600,002985,002660,00-10,89-325,00
1900010.92012.7822880325,0028800,003205,002880,00-10,14-325,00
2000010.92012.7823100325,0031000,003425,003100,00-9,49-325,00
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024, ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ME ENAN YΠΑΛΛΗΛΟ, 7 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ 2023 ΚΑΙ 8 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ 2024, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2023 (7 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2024 (8 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ                           ΜΕΤΑΞΥ 2023 ΚΑΙ 2024
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟΣΕ ΠΟΣΟ
3.00013213,214060,21606,90325,001793,240,001931,901793,24-7,18-138,66
400013213,214060,21606,90325,001793,240,001931,901793,24-7,18-138,66
500013213,214060,21606,90325,001793,240,001931,901793,24-7,18-138,66
600013213,214060,21606,90325,001793,240,001931,901793,24-7,18-138,66
700013213,214060,21606,90325,001793,240,001931,901793,24-7,18-138,66
800013213,214060,21606,90325,001793,240,001931,901793,24-7,18-138,66
900013213,214060,21606,90325,001793,240,001931,901793,24-7,18-138,66
1000013213,214060,21606,90325,001793,240,001931,901793,24-7,18-138,66
1100013213,214060,21606,90325,001793,240,001931,901793,24-7,18-138,66
1200013213,214060,21606,90325,001793,240,001931,901793,24-7,18-138,66
1300013213,214060,21606,90325,001793,240,001931,901793,24-7,18-138,66
1400013213,214060,21780325,001793,240,002105,001793,24-14,81-311,76
1500013213,214060,22000325,0020000,002325,002000,00-13,98-325,00
1600013213,214060,22220325,0022200,002545,002220,00-12,77-325,00
1700013213,214060,22440325,0024400,002765,002440,00-11,75-325,00
1800013213,214060,22660325,0026600,002985,002660,00-10,89-325,00
1900013213,214060,22880325,0028800,003205,002880,00-10,14-325,00
2000013213,214060,23100325,0031000,003425,003100,00-9,49-325,00
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024, ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2023ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2024ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ                           ΜΕΤΑΞΥ 2023 ΚΑΙ 2024
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟΣΕ ΠΟΣΟ
3.00015.987,9717.012,842217,35325,002442,820,002542,352442,82-3,91-99,53
400015.987,9717.012,842217,35325,002442,820,002542,352442,82-3,91-99,53
500015.987,9717.012,842217,35325,002442,820,002542,352442,82-3,91-99,53
600015.987,9717.012,842217,35325,002442,820,002542,352442,82-3,91-99,53
700015.987,9717.012,842217,35325,002442,820,002542,352442,82-3,91-99,53
800015.987,9717.012,842217,35325,002442,820,002542,352442,82-3,91-99,53
900015.987,9717.012,842217,35325,002442,820,002542,352442,82-3,91-99,53
1000015.987,9717.012,842217,35325,002442,820,002542,352442,82-3,91-99,53
1100015.987,9717.012,842217,35325,002442,820,002542,352442,82-3,91-99,53
1200015.987,9717.012,842217,35325,002442,820,002542,352442,82-3,91-99,53
1300015.987,9717.012,842217,35325,002442,820,002542,352442,82-3,91-99,53
1400015.987,9717.012,842217,35325,002442,820,002542,352442,82-3,91-99,53
1500015.987,9717.012,842217,35325,002442,820,002542,352442,82-3,91-99,53
1600015.987,9717.012,842220325,002442,820,002545,002442,82-4,01-102,18
1700015.987,9717.012,842440325,002442,820,002765,002442,82-11,65-322,18
1800015.987,9717.012,842660325,0026600,002985,002660,00-10,89-325,00
1900015.987,9717.012,842880325,0028800,003205,002880,00-10,14-325,00
2000015.987,9717.012,843100325,0031000,003425,003100,00-9,49-325,00

πηγή: eleftherostypos.gr