Τελευταία ευκαιρία για να αποφύγουν μια βίαιη αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης από τα 30,5 στα 40 χρόνια έχουν οι στρατιωτικοί που σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν ως το τέλος του 2020. Στον αντίποδα, έρχονται αυξήσεις και αναδρομικά τόσο σε νέους όσο και σε παλαιούς συνταξιούχους.

Ολες τις αλλαγές παρουσιάζει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» με έναν οδηγό για τις συντάξεις των ενστόλων. Στα όρια συνταξιοδότησης υπάρχουν ευκαιρίες αλλά και παγίδες.

Οσοι δεν έχουν συμπληρώσει τα 24,5 έτη υπηρεσίας μέχρι το 2014 θα πρέπει να σπεύσουν για αιτήσεις εξαγοράς πλασματικού χρόνου, ώστε να έχουν το 2020 τον συνολικό χρόνο για συνταξιοδότηση, που είναι τα 30,5 έτη!

Οσοι όμως δεν έχουν τα 24,5 χρόνια ως το 2014 αλλά μετά το 2015, τότε κινδυνεύουν να «φορτωθούν» σχεδόν 10 χρόνια και να πάρουν σύνταξη όταν συμπληρώσουν τα 40 χρόνια, ή όταν κλείσουν το 60ό έτος, οπότε και μπορούν να αποστρατευθούν.

Για παράδειγμα, στρατιωτικός που συμπληρώνει 23 χρόνια το 2014 και έχει 29 χρόνια μέσα στο 2020, πρέπει να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο γα 1,5 έτος ώστε να έχει τα 24,5 έτη το 2014 και τα 30,5 μέσα στο 2020 για να βγει στη σύνταξη. Αν δεν καταφέρει να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο, θα έχει τα 30,5 έτη μετά το 2021, που ο νόμος προβλέπει συνταξιοδότηση με 40 έτη!

Εντός του 2020 παίρνουν σύνταξη όσοι έχουν συμπληρώσει έως 30,5 έτη υπηρεσίας.

Το «κλειδί» για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι τα 24,5 έτη, καθώς αυτά καθορίζουν το πότε αποχωρούν οι στρατιωτικοί με σύνταξη.

Στα 24,5 έτη συνυπολογίζονται ο χρόνος ασφάλισης σε τυχόν άλλους φορείς, η στρατιωτική τους θητεία (κατόπιν εξαγοράς) καθώς και τα έτη σπουδών σε στρατιωτικές σχολές.

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους ενστόλους διαμορφώνονται ανάλογα με το έτος που συμπλήρωσαν 24,5 έτη ως εξής:

 1. Οσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας στις Ενοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά τα 26 έτη.
 2. Οσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας στις Ενοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας το 2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά τα 27,5 έτη.
 3. Οσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη στις Ενοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας το 2013 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά τα 29 έτη υπηρεσίας.
 4. Οσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη στις Ενοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας το 2014 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά τα 30,5 έτη.
 5. Οσοι συμπληρώνουν 24,5 έτη από 1/1/2015 και μετά, που είναι κυρίως οι νέοι μετά το 1993 στρατιωτικοί, συνταξιοδοτούνται με 40 χρόνια υπηρεσίας.

Στο σύνολο των ετών (μετά τα 24,5 έτη) υπολογίζονται και τα διπλά έτη από την υπηρεσία σε μάχιμες μονάδες. Για παράδειγμα, στρατιωτικός με 24,5 έτη το 2012 αποχωρεί με 27,5 έτη. Αν είχε 2 έτη σε μονάδα εκστρατείας, θα προσαυξήσει το σύνολο των ετών κατά 4 έτη. Αν είχε 5 χρόνια, τότε ο συνολικός χρόνος προσαυξάνεται κατά 10 έτη.

Σύνταξη το 2020 με εξαγορές των «διπλών ετών»

Η υπηρεσία σε μονάδες εκστρατείας («μάχιμη πενταετία») υπολογίζεται διπλή με αναγνώριση και με εισφορά 6,67% στις αποδοχές που είχαν οι στρατιωτικοί κατά τα έτη που υπηρέτησαν σε μάχιμες μονάδες.

Για παράδειγμα, αξιωματικός που είχε τη μάχιμη 5ετία την περίοδο 1996-2000 την εξαγοράζει με μηνιαία εισφορά ίση με το 6,67% των αποδοχών που είχε στην περίοδο 1996-2000 και το κόστος βγαίνει πολύ χαμηλό.

Η αναγνώριση της πενταετίας για τους ενστόλους που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ. Π.Σ.) γίνεται με βάση την αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, ήτοι με κόστος εξαγοράς 40 ευρώ το μήνα, ή 2.400 ευρώ για τη μάχιμη πενταετία.

Με 20ετία στη σύνταξη οι τρίτεκνοι γονείς

Για τους στρατιωτικούς με 3 παιδιά το δικαίωμα συνταξιοδότησης «κλειδώνει» με 20 χρόνια υπηρεσίας ως το 2013 ή 24,5 έτη από το 2014 και μετά.

Με 20ετία τα έτη 2011, 2012 και 2013, αυξάνεται ο ελάχιστα απαιτούμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε 21, 23 και 25 έτη αντίστοιχα.

Το 2014 χρειάζονται 24,6 έτη συμπληρωμένα για να έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και 30,5 έτη για να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Με 24,5 έτη από το 2015 χρειάζονται 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.

Οι στρατιωτικοί που κατετάγησαν ή ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά το 1993 και έχουν τρία παιδιά, βγαίνουν όπως όλοι οι νεοεισερχόμενοι στρατιωτικοί από το 1993 και μετά, δηλαδή χρειάζονται συνολικά 40 για να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας, ή στα 60 αν συμπληρώνουν τα 40 έτη αργότερα.

Διπλάσιος χρόνος με «πτητικά εξάμηνα»

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγματοποιήσει πτητικά εξάμηνα προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος των εξαμήνων ως διπλάσιος χρόνος υπηρεσίας, απαιτείται 18ετής πλήρης στρατιωτική υπηρεσία.

– Για όσους συμπληρώνουν 18ετή στρατιωτική υπηρεσία το 2011 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 19,5 χρόνια.

– Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 21 χρόνια.

– Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2013 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 22,5 χρόνια.

– Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 6 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 24.

– Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2015 και μετά για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτείται να συμπληρώσουν 25 χρόνια.

Πώς υπολογίζονται διπλά τα καταδυτικά εξάμηνα

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγματοποιήσει εξάμηνα καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή, υποβρύχιου καταστροφέα, σε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, στα ΕΚΑΜ, σε υποβρύχιες αποστολές, ο χρόνος των εξαμήνων προσμετράται ως διπλάσιος μετά την 20ετία που αυξάνεται σταδιακά ως τα 25 έτη.

– Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011 απαιτείται 1 έτος επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συμπληρώσουν 21 χρόνια και πάνω σε αυτά να «προσθέσουν» τα διπλά εξάμηνα.

– Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012 απαιτούνται 22 χρόνια για να «πάρουν» τα εξάμηνα.

– Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2013 απαιτούνται 23 χρόνια για την προσμέτρηση των εξαμήνων

– Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014 απαιτούνται 4 24 χρόνια.

– Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία από το 2015 και μετά απαιτούνται 25 χρόνια για να πάρουν και τα διπλά εξάμηνα.

Τα όρια ηλικίας για αποστρατεία στην ΕΛ.ΑΣ.

Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας άλλαξαν με Προεδρικό Διάταγμα από το 2016 και αυξήθηκαν κατά 1 ως 3 χρόνια από το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και άνω.

Η δυνατότητα παραμονής τους στην υπηρεσία φτάνει μέχρι το 65ο έτος.

Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας και παραμονής στον κάθε βαθμό μέχρι να κριθούν στον επόμενο, καθορίστηκε ως εξής:

 • Σε 4 έτη για Υπαστυνόμο Β’.
 • Σε 6 έτη για Υπαστυνόμο Α’.
 • Σε 6 έτη για Αστυνόμο Β’ ή 14 έτη (από 12) συνολικής υπηρεσίας, από την οποία 5 έτη στο βαθμό.
 • Σε 6 έτη για Αστυνόμο Α’ ή 20 έτη (από 16) συνολικής υπηρεσίας.
 • Σε 6 έτη για Αστυνομικό Υποδιευθυντή ή 25 έτη (από 20 έτη) συνολικής υπηρεσίας.
 • Σε 3 έτη για Αστυνομικό Διευθυντή ή 28 έτη (από 22 έτη) συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό.
 • Σε 2 έτη για το βαθμό του Ταξίαρχου ή 30 έτη (από 24 έτη) συνολικής υπηρεσίας.
 • Σε 1 έτος για το βαθμό του Υποστρατήγου.
Με πόσα χρόνια βγαίνουν στη σύνταξη οι στρατιωτικοί

 

1.       Στρατιωτικοί με 24,5 έτη μέχρι 31/12/2014 (σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας)
Ετος που έχον τα 24,5 χρόνια Απαιτούμενα έτη για σύνταξη
Εως 2010 24,5
Το 2011 26
Το 2012 27,5
Το 2013 29
Το 2014 30,5
2.       Στρατιωτικοί με 24,5 έτη από 1/1/2015 και μετά
24,5 χρόνια από 1/1/2015 Σύνταξη με 40 έτη χωρίς όριο ηλικίας, ή στο 60ό έτος με αποστρατεία

Η σύνταξη τρίτεκνων στρατιωτικών

Ασφαλισμένων μέχρι 1992
Ετος Απαιτούμενα έτη ασφάλισης Σύνολο ετών για σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας (*)
Εως 2010 20 20
2011 20 21
2012 20 23
2013 20 25
2014 24,5 30,5
2015 και μετά 24,5 40
Ασφαλισμένων από 1/1/1993
Θεμελίωση με 24,5 έτη Μετά την 1/1/2015 Σύνταξη με 40 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας (*)
(*) Οριο ηλικίας για αποστρατεία: 60 έτη

Πώς υπολογίζονται διπλά τα «πτητικά εξάμηνα»

 

Ετος Ετη στρατιωτικής υπηρεσίας Συνολικός χρόνος για προσμέτρηση εξαμήνων
Εως 2010 18 18
2011 18 19,5
2012 18 21
2013 18 22,5
2014 18 24
Μετά το 2015 25 25

Πώς υπολογίζονται διπλά τα «καταδυτικά εξάμηνα»

 

Ετος Ετη στρατιωτικής υπηρεσίας Συνολικός χρόνος για προσμέτρηση εξαμήνων
Εως 2010 20 20
2011 20 21
2012 20 22
2013 20 23
2014 20 24
Μετά το 2015 25 25

 

Τα όρια ηλικίας για αποστρατεία στην ΕΛ.ΑΣ.

Βαθμός Οριο ηλικίας για αποστρατεία με παλιό και νέο καθεστώς
Μέχρι 2016 Από 2017
Αντιστράτηγος, Αρχηγός 62ο έτος 65° έτος
Αντιστράτηγος 61ο έτος 63° έτος
Υποστράτηγος 60ό έτος 62° έτος
Ταξίαρχος 60ό έτος 61° έτος
Αστυνομικός Διευθυντής 58ο έτος 59° έτος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής 58ο έτος 58° έτος
Αστυνόμος Α’ 57ο έτος 57° έτος
Αστυνόμος Β’ 55ο έτος 55° έτος
Υπαστυνόμος Α’ 55ο έτος 55° έτος
Υπαστυνόμος Β’ 55ο έτος 55° έτος
Από το ένθετο Ασφάλιση και Συντάξεις που κυκλοφορεί δωρεάν κάθε Δευτέρα με τον Ελεύθερο Τύπο
Προηγούμενο άρθροΒατόπουλος: H νεολαία δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται με τον κορονοϊό
Επόμενο άρθροΑργοστόλι: “Μαγνήτης” για τους τουρίστες οι χελώνες στην παραλία (pics)