Δείτε το άγνωστο επίδομα σε γονείς των 325 και 375 ευρώ με μια βασική προϋπόθεση

Επίδομα σε γονείς απο τον ΟΠΕΚΑ ύψους 325 και 375 ευρώ αλλά με μια βασική προϋπόθεση

Υπάρχει ένα σχετικά νέο επίδομα σε γονείς ύψους 325 και 375 ευρώ αλλά με μια βασική προϋπόθεση.

Πρόκειται για το Επίδομα αναδοχής και οι ανάδοχοι γονείς μπορείτε να αιτηθείτε οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης του ανάδοχου παιδιού σας.

Στους ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο το παιδί μετά την ενηλικίωσή του, παρέχεται οικονομική βοήθεια για την κάλυψη των καθημερινών δαπανών διαβίωσης του αναδεχόμενου ατόμου. Η καταβολή αυτής της ενίσχυσης γίνεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α., βάσει των στοιχείων που περιέχονται στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας.

Προϋποθέσεις για το επίδομα αναδοχής του ΟΠΕΚΑ

 • να έχετε οριστεί ανάδοχοι γονείς με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση όπως αυτά ορίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο
 • να έχει καταχωριστεί η αναδοχή που έχετε συνάψει στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων από τους φορείς εποπτείας

Όσον αφορά στις περιπτώσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής, μετά την ενηλικίωση ατόμου σε αναδοχή, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι:

 • οι ανάδοχοι γονείς στην αναδοχή ατόμου με αναπηρία, εκτός εάν αυτό φοιτά σε φορέα τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις
 • το ίδιο το ενήλικο άτομο σε αναδοχή για κάθε άλλη περίπτωση

Στοιχεία για το επίδομα αναδοχής του ΟΠΕΚΑ

Το ύψος του επιδόματος είναι:

 • τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ (325€) για παιδιά τυπικής ανάπτυξης είναι
 • τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (375 €) για παιδιά με μία πάθηση, η οποία έχει ως συνέπεια οποιασδήποτε φύσης και ποσοστού αναπηρία και τεκμηριώνεται από τη σχετική πιστοποίηση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για παιδιά με πάθηση προσαυξάνεται καθώς η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα ταυτόχρονα και επιπρόσθετα με το επίδομα αναδοχής να αιτηθείτε είτε για:

 • το ανάλογο προνοιακό επίδομα που τεκμηριώνεται από τη σχετική πιστοποίηση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
 • την πιστοποίηση της αναπηρίας του από τα ΚΕΠΑ για να λάβετε στη συνέχεια το προνοιακό επίδομα

Τι θα χρειαστείτε για την αίτηση

Θα χρειαστείτε να:

 • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ σας
 • συμπληρώσετε το IBAN του λογαριασμού σας σε ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
 • συμπληρώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)
 • να επισυνάψετε τυχόν την βεβαίωση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ του ανάδοχου τέκνου

πηγή: enaklik.com