Διαχείριση απορριμάτων: Διαδικασίες fast track για επενδύσεις 700 εκατ. €- Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, J&P Αβαξ, Intrakat, ΜΕΤΚΑ και Μεσόγειος μπαίνουν στη μάχη

Επιτάχυνση έως και έξι µήνες επιτυγχάνεται στο κοµµάτι της χρηµατοδότησης µετά την έκδοση τροποποίησης πρόσκλησης. Δεκαεπτά µονάδες επεξεργασίας θα δηµοπρατηθούν µέχρι το τέλος της χρονιάς

Τη δημοπράτηση έργων προϋπολογισµού 700 εκατ. ευρώ έως και το 2021 στον τοµέα της διαχείρισης απορριµµάτων έχει θέσει ως στόχο η κυβέρνηση. Μέχρι το τέλος της χρονιάς το υπουργείο Περιβάλλοντος σχεδιάζει τη δηµοπράτηση συνολικά 17 µονάδων επεξεργασίας, οι οποίες αναµένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των µεγαλύτερων τεχνικών οµίλων της χώρας, όπως οι Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, J&P Αβαξ, Intrakat, ΜΕΤΚΑ και Μεσόγειος.

Μάλιστα, η Ειδική Γραµµατεία Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έκανε πρόσφατα τροποποίηση πρόσκλησης για να επιταχυνθεί η χρηµατοδότηση έργων για τα απορρίµµατα. Ετσι παρέχεται πλέον η δυνατότητα να υποβάλλονται προτάσεις έργων διαχείρισης απορριµµάτων µε τη βεβαίωση χωροθέτησηςτη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τον υποβεβληµένο φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Τ

Τι επιταχύνει τη διαδικασία και ποιο είναι το όφελος; Μέχρι σήµερα, για να υποβάλει ο ενδιαφερόµενος αντίστοιχη πρόταση, προϋπόθεση ήταν η ύπαρξη και της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων, της γνωστής ΑΕΠΟ. Εφεξής, υπαγωγή σε χρηµατοδότηση µπορεί να αιτηθεί ο ενδιαφερόµενος αναµένοντας την ΑΕΠΟ. Με αυτή την τροποποίηση στην πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης επιταχύνεται, για παράδειγµα, όλη η διαδικασία για την αποπεράτωση µιας Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) κατά περίπου έξι µήνες, σηµαντικό χρονικό διάστηµα, δεδοµένου ότι η χώρα µας δεν έχει άλλη ευκαιρία κοινοτικής χρηµατοδότησης για τις εν λόγω µονάδες. Η πρόοδος στην προκήρυξη έργων διαχείρισης απορριµµάτων είναι πλέον εντυπωσιακή.

Την προηγούµενη εβδοµάδα εντάχθηκαν στις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίουτέσσερα έργα συνολικού προϋπολογισµού 90 εκατ. ευρώ. Τα έργα, που αφορούν την Κεντρική Μακεδονία, την Υδρα, την Τήνο και τη Λέρο, συγχρηµατοδοτούνται από πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΥ∆/ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ) της περιόδου 2014-2020», η χρηµατοδότηση της οποίας ολοκληρώνεται την 31η ∆εκεµβρίου 2023.

Το µεγαλύτερο έργο είναι η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων Ανατολικού Τοµέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θέρµη. Εχει προϋπολογισµό 63 εκατ. ευρώ και ετήσια δυναµικότητα επεξεργασίας 128.200 τόνων σύµµεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ). Στη Λέρο, η ολοκληρωµένη διαχείριση αστικών αποβλήτων, προϋπολογισµού 4,6 εκατ. ευρώ, περιλαµβάνει την κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) χωρητικότητας τουλάχιστον 110.000 κυβικών µέτρων και διάρκειας ζωής τουλάχιστον 20 ετών, για τις ανάγκες της τελικής διάθεσης των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων/υπολειµµάτων του ∆ήµου Λέρου. Στην Υδρα, το έργο της ολοκλήρωσης του δικτύου αποχέτευσης και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων είναι της τάξεως των 9,6 εκατ. ευρώ, ενώ προωθείται ακόµη η ολοκληρωµένη διαχείριση αστικών αποβλήτων, προϋπολογισµού 6,4 εκατ. ευρώ. Στην Τήνο θα κατασκευαστεί ΧΥΤΥ χωρητικότητας 144.000 κυβικών µέτρων, καθώς και µονάδα κοµποστοποίησης ετήσιας δυναµικότητας 300 τόνων, συνολικού προϋπολογισµού περίπου 7,5 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ethnos.gr