Ηλεκτρονικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό προκήρυξε ο Δήμος Κεφαλλονιάς για υπηρεσίες λειτουργίας, υποδοχής και ξενάγησης του Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης και του Σπηλαίου Δρογκαράτης.

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ύψος των 219.988,40 ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 02/05/2019 έως και 10/11/2019. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/04/2019. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 19/04/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Αναδημοσίευση από www.tornosnews.gr

Προηγούμενο άρθροΣε επαγγελματίες από την …Γλυφάδα δίνει απευθείας αναθέσεις το Λιμενικό Ταμείο. Στην Κεφαλονιά δεν υπάρχουν??
Επόμενο άρθροΤα 20 μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε για τις φορολογικές δηλώσεις