Εφορία: Πως θα πάρετε έκπτωση έως 50% σε πρόστιμα

Βάσει του νομοσχεδίου, τα ποσοστά των μειώσεων των προστίμων κλιμακώνονται έως και 50% όσο πιο νωρίς ο φορολογούμενος αποδέχεται τις παραβάσεις του πριν προχωρήσει ο έλεγχος ή τους επιπλέον φόρους που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.

Μειώσεις…

Εφόσον ο φορολογούμενος ομολογήσει παραβάσεις μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων υποβάλλοντας εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις μετά την έκδοση και κοινοποίηση της εντολής ελέγχου και πριν του κοινοποιηθεί ο προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου

ή εφόσον αποδεχθεί τις οφειλές φόρων που θα του καταλογιστούν με την κοινοποίηση πράξης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και υποβάλλει σχετικές αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις έως και 10 μέρες μετά την κοινοποίηση της πράξης αυτής,

τα προβλεπόμενα πρόστιμα -τα οποία ισοδυναμούν με τις χρηματικές κυρώσεις λόγω μη υποβολής αρχικών δηλώσεων ή λόγω υποβολής ανακριβών αρχικών δηλώσεων και ανέρχονται στο 10%-50% των επιπλέον φόρων που έχουν προκύψει- θα μειώνονται κατά το ανώτατο ποσοστό έκπτωσης του 50%.

Κλιμακωτά

Ειδικότερα, με το άρθρο 75 του νομοσχεδίου, το οποίο εισάγει τη νέα διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού με την εφορία, προβλέπονται τα εξής:

1 Τα πρόστιμα θα μειώνονται κατά 50% εάν γίνει ομολογία παραβάσεων μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων μετά την έκδοση και κοινοποίηση εντολής ελέγχου και πριν την κοινοποίηση πράξης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου μέχρι και 10 ημέρες μετά την κοινοποίηση πράξης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Προϋπόθεση για τη μείωση των προστίμων είναι, στη μεν πρώτη περίπτωση, να υποβληθούν οι σχετικές εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πριν την κοινοποίηση της πράξης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, στη δε δεύτερη περίπτωση να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης.

2 Τα πρόστιμα θα μειώνονται κατά 40% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου μετά την κοινοποίηση οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, αλλά πριν την προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).

3 Το πρόστιμα θα μειώνονται κατά 30% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου προ της υποβολής προσφυγής σε αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.

4 Το πρόστιμα θα μειώνονται κατά 25% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου προ της έναρξης συζήτησης ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου.

Καταβολή του 25% της οφειλής

Σε κάθε περίπτωση, μετά τη μείωση των προστίμων, θα πρέπει το 25% της συνολικής οφειλής να καταβληθεί μέσα σε 3 ημέρες από την αποδοχή της σχετικής αίτησης που θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, η ενεργοποίηση της οποίας αναμένεται την 1η Οκτωβρίου 2024.

Η υπόλοιπη οφειλή, μετά τη μείωση, θα μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 12 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Εναλλακτικά, θα μπορεί να εξοφληθεί έως και σε 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις με την πάγια ρύθμιση.

πηγή: eleftherostypos.gr