Εφορία: Στο «μικροσκόπιο» δαπάνες, καταθέσεις, δάνεια

Από την έντυπη έκδοση 

Λογαριασμούς νερού, ρεύματος, φροντιστηρίων, τόκους καταθέσεων, repos, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα, μερίσματα, ποσά που έχουν κατατεθεί για ιδιωτική ασφάλιση, σε ιδιωτικά νοσοκομεία, σε παρόχους κινητής τηλεφωνίας, είναι έτοιμη να «σκανάρει» η ΑΑΔΕ στο πλαίσιο των ενεργειών για περιορισμό της φοροδιαφυγής και της διακίνησης «μαύρου χρήματος».

Τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ αναμένουν από όλους τους φορείς, το αργότερο έως και τις 4 Μαρτίου μετά και από τη νέα παράταση που τους δόθηκε (υπ’ αριθμ. Α.1027/1.3.2022), να έχουν στείλει όλα τα οικονομικά στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις, αλλά και να υλοποιηθεί και το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου για την ορθή προσυμπλήρωση των δεδομένων στις φορολογικές δηλώσεις και την υποβολή τους φέτος νωρίτερα από τον επόμενο, εκτός απροόπτου, μήνα, προκειμένου οι φορολογούμενοι να έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον πρόσθετο φόρο σε 8 δόσεις.

Σε κάθε περίπτωση, κεντρικός στόχος της ΑΑΔΕ είναι η διασταύρωση όλων των κινήσεων κεφαλαίων και για τον λόγο αυτό ζητεί αναλυτικούς «καταλόγους» των ποσών που διακινήθηκαν μέσω των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, με αναλυτικά τα στοιχεία των δικαιούχων/συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, επωνυμία, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Ειδικότερα, τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ) Α.Ε. ATHEXCSD) καθώς και οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΓΓΔΕ, καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο.

«Φορολογικό διαζύγιο»

Τελευταία ημέρα σήμερα, 2 Μαρτίου, προκειμένου οι έγγαμοι να δηλώσουν στις φορολογικές αρχές εάν επιθυμούν ή όχι να υποβάλουν, φέτος, χωριστές φορολογικές δηλώσεις.

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/