Εγκύκλιος: Έλεγχοι και στα ξενοδοχεία για υγειονομικά και κάπνισμα

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Υγείας για την εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων την εορταστική περίοδο.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, που απευθύνεται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο των υγειονομικών ελέγχων που ήδη διενεργούνται, ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο κινδύνου των επιχειρήσεων θα δοθεί προτεραιότητα σε:

-όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών,

-χώρους εκδηλώσεων,

-επιχειρήσεις αναψυχής,

-οχήματα μεταφοράς προϊόντων,

-προσωρινούς πάγκους που αναπτύσσονται είτε σε υπαίθριους, είτε σε κλειστούς χώρους για τις αγοραστικές ανάγκες των Εορτών

-πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τυχόν υγειονομικά προβλήματα που δημιουργούνται από την λειτουργία τους και στην ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζώων

-και γενικότερα σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής, διάθεσης, διανομής κυρίως των ευαλλοίωτων τροφίμων για την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων.

-σε τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λ.π

Οι υγειονομικοί αυτοί έλεγχοι να γίνονται:

-με μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα και θα αφορούν κυρίως στον έλεγχο τήρησης των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων.

-με πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες, αλλά και με πιστή εφαρμογή της σχετικής ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.

Επιπρόσθετα επισημαίνεται, η αναγκαιότητα ελέγχου της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε όλους τους χώρους απαγόρευσης του καπνίσματος.

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην τήρηση της ανωτέρω νομοθεσίας στους χώρους ψυχαγωγίας-διασκέδασης ανηλίκων, που αναπτύσσονται για τις ανάγκες των εορτών.

Οι κ.κ. Περιφερειάρχες παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους υγειονομικούς υπαλλήλους (απαλλαγή από αλλότρια καθήκοντα, διευκόλυνση στις μετακινήσεις με παροχή αυτοκινήτων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων υπερωριακής απασχόλησης, κ.λ.π), προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πραγματικά αυξημένες υποχρεώσεις τους.

Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι οικείες Περιφέρειες παρακαλούνται να συντονίσουν τις ενέργειες στην περίπτωση εμπλοκής συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και να προστατευθεί και διασφαλισθεί άμεσα η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα.

Πηγή: tornosnews.gr