Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης του ρεύματος -Προϋποθέσεις

Το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορίνθου με ανακοινωσή του γνωστοποιεί και τα μέτρα και τους όρους για την επανασύδεση του ρεύματος και σε ανακοίνωση του σημειώνει:

1.     Με σειρά αποφάσεων του ΥΠΕΝ, έχει οριστεί η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την σύσταση επιτροπής για την χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/ 2017 (Β’ 474), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.     Η απόφαση αφορά στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

3.     Το ύψος του ειδικού βοηθήματος αντιστοιχεί σε ποσό που καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, για συνολικές οφειλές:

4.  

 α) έως 6.000€, θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής.
β) από 6.001€ και έως 9.000€, θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75% της οφειλής.
γ) από 9.001€ και έως 12.000€, θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50% της οφειλής.
δ) από 12.001€ και άνω, θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30% της οφειλής.

5.     Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, το ποσό και ο αριθμός των οποίων θα ορίζονται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

6.     Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, το ειδικό βοήθημα θα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου, ο οποίος και θα εκδίδει εντολή επανασύνδεσης που θα υλοποιείται από τη ΔΕΔΔΗΕ χωρίς χρέωση τελών επανασύνδεσης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Για την υποβολή της σχετικής αίτησης, οι προς εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

1.     Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας τους.

2.     Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 31/12/2020.

3.     Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται από ένα εκπρόσωπο του κάθε Δήμου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και της ΔΕΗ Α.Ε.

Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ανακοινώσεις από τους δήμους της Κορινθίας για τη δυνατότητα αυτή που παρέχεται σε πάρα πολλούς καταναλωτές, οι οποίοι   στην κυριολεξία ζουν σε μεγάλη οικονομική ανέχεια.

Αποστείλαμε σε κάθε δήμο της Κορινθίας έγγραφο μας με το οποίο ζητάμε να μας πληροφορήσει εάν έχει συστηθεί η παραπάνω επιτροπή και εάν έχει γνωστοποιήσει με κάθε δυνατό μέσο στους δημότες την  δυνατότητα αυτή.

Πηγή: aftodioikisi.gr