Είστε πελάτης της ΔΕΗ; Θα σας ζητήσει σύντομα το κινητό σας-Ποιος είναι ο λόγος

ΔΕΗ: Πρόταση για διασύνδεση των προμηθευτών με την ΑΑΔΕ. Μέσω κινητού τηλεφώνου του εκάστοτε καταναλωτή θα γίνεται ταυτοποίηση του για την καταμέτρηση κάθε μήνα.

Η ΔΕΗ θα ζητήσει τους αριθμούς κινητών όλων των πελατών της – Ο λόγος.

Η ΔΕΗ εισηγείται την απευθείας διασύνδεση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας με τη  βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ προκειμένου να γίνει η σωστή καταγραφή των καταναλωτών στη  βάση δεδομένων.

Τι αναφέρει στην επιστολή προς την ΡΑΑΕΥ

Άμεση σύνδεση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας με τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, προτείνει η ΔΕΗ στο πλαίσιο διαβούλευση που διενήργησε η ΡΑΑΕΥ για τις αλλαγές στον τρόπο που γίνονται οι μετρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για πρόταση της θυγατρικής της ΔΕΗ δηλαδή του ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος ζήτησε να έχει πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνα των καταναλωτών που έχουν στη διάθεση τους οι προμηθευτές.

Η ΔΕΗ προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα προτείνει απ΄ ευθείας διασύνδεση των προμηθευτών ηλεκτρισμού με τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ ή με τη  βάση δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ αφού πρώτα γίνει η διασύνδεση του Διαχειριστή με την ΑΑΔΕ.

Επικαιροποίηση στοιχείων

Η ΔΕΗ στην επιστολή της προς τη ΡΑΑΕΥ, σε ότι αφορά το θέα της επικαιροποίησης των στοιχείων των πελατών, ζητεί να προβλεφθεί η δυνατότητα πρόσβασης των προμηθευτών στα επικαιροποιημένα στοιχεία πελατών που θα τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν ολοκλήρωσης της διασύνδεσης της  βάσης δεδομένων του με τη βάση της ΑΑΔΕ. Εναλλακτικά ζητά τη διασύνδεση των προμηθευτών απ’ ευθείας με τη βάση της ΑΑΔΕ.

Σε ότι αφορά τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ενημέρωσης του ΔΕΔΔΗΕ για τον αριθμό κινητού του πελάτη, η ΔΕΗ στη επιστολή της επισημαίνει ότι ενώ κατ’ αρχήν το μέτρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, η υποχρέωση ενημέρωσης για το κινητό του συμβεβλημένου πελάτη στη Δήλωση Εκπροσώπησης και στη Δήλωση Παύσης Εκπροσώπησης, χρειάζεται επιπλέον διευκρινίσεις

Η εταιρία θεωρεί ότι ο εκάστοτε πάροχος δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος για τη ορθότητα ή την αλλαγή του αριθμούς κινητού του πελάτη, ούτε είναι δυνατόν να κάνει έλεγχο και επιβεβαίωση.

Τρία θέματα προς διερεύνηση

Επιπρόσθετα η ΔΕΗ θέτει και άλλα θέματα προς διερεύνηση και πιο συγκεκριμένα ζητεί:

  • Να προβλεφθεί η δημοσίευση από τον Διαχειριστή των τυπικών καμπυλών κατανάλωσης, προκειμένου να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και αντιπροσωπευτικό καταναλωτικό προφίλ προς τους προμηθευτές αλλά και τους καταναλωτές.
  • Οι παροχές για τις οποίες δεν είναι δυνατή η εκτίμηση, πχ ακαταμέτρητες παροχές για διάστημα άνω των 18 μηνών κλπ, να εντάσσονται κατά προτεραιότητα στην τηλεμέτρηση.
  • Με τη θέσπιση της μηνιαίας καταμέτρησης είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η παρ.7 του άρθρου 8 για τη συλλογή μετρήσεων μη τηλεμετρούμενων μετρητών, ώστε η δυνατότητα παροχής ενδείξεων από τους χρήστες ή τους προμηθευτές να καλύπτει διάστημα ενός έτους, όπως αυτό εξασφαλίζεται με την υφιστάμενη δυνατότητα των 3 διαδοχικών καταμετρήσεν στο πλαίσιο της τετραμηναίας καταμέτρησης.

Τέλος, η ΔΕΗ θεωρεί ως απαραίτητο να οριστεί ότι σε περίπτωση αδυναμίας συλλογής πραγματικής ένδειξης για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, η παρεχόμενη εκτίμηση μετρήσεων από τον Διαχειριστή να θεωρείται πιστοποιημένο δεδομένο μέτρησης και ζητά να γίνει σχετική τροποποίηση στο εγχειρίδιο μετρήσεων.

Πηγή: enaklik.com