ΕΦΚΑ χρέη: «Ανάσα» σε χιλιάδες οφειλέτες δίνει ο ΕΦΚΑ μετά την απόφαση «σταθμός» να επεκτείνει τις μηνιαίες δόσεις των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών τους από 12 σε 24, όπως συμβαίνει ήδη στην εφορία. 

Μέσω της ειδικής πλατφόρμας efka.gov.gr , όσοι έχουν ήδη πιστοποιηθεί στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ, μπορούν να αιτηθούν για πρώτη φορά τη νέα ρύθμιση των οφειλών τους, ενώ όσοι βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΚΕΑΟ.

Σε 24, αντί 12 που ίσχυε μέχρι σήμερα, αυξάνονται οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ.

Η διαδικασία των αιτήσεων ρύθμισης έχει ανοίξει ήδη και γίνεται ηλεκτρονικά από το efka.gov.gr για τους οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν για πρώτη φορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

ΕΦΚΑ χρέη: Προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση των οφειλετών στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ

Όσον αφορά τους οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στην ρύθμιση των 12 δόσεων και οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στις 24, μπορούν να το πράξουν άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα η διαδικασία θα μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.

Για την έναρξη της ηλεκτρονικής αίτησης θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Η νέα ευνοϊκή ρύθμιση διευκολύνει τους οφειλέτες ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών να τηρήσουν τη ρύθμιση που έχουν αποδεχθεί, ενώ παράλληλα εναρμονίζεται το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών με το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών προς την ΑΑΔΕ.

ΕΦΚΑ χρέη: Πότε διακόπτεται η 10ετής παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ

Η διαδικασία της δεκαετούς παραγραφής οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, που θεσμοθετείται με ειδική διάταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, θα διακόπτεται κάθε φορά που ο ασφαλισμένος θα ειδοποιείται για το χρέος του.

Σε μια τέτοια περίπτωση το χρονικό διάστημα των 10 ετών θα ξεκινάει εκ νέου από την ειδοποίηση και μετά.
Σε αυτή τη διευκρίνιση προέβη το υπουργείο Εργασίας, για να γίνει πιο σαφής ο χρόνος της αξιοποίησης της εν λόγω διαδικασίας από τους ασφαλισμένους που επιθυμούν κάτι τέτοιο.

Μάλιστα, δόθηκε στη δημοσιότητα και συγκεκριμένο παράδειγμα ως εξής:

– Αν κάποιος οφείλει ασφαλιστικές εισφορές για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος το 2018 και δεν τις έχει καταβάλει, η παραγραφή της οφειλής του ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2019. Εάν δεν έχει ειδοποιηθεί ότι χρωστά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2028, η απαίτηση παραγράφεται.

Εάν όμως βεβαιωθεί η οφειλή και του έλθει ατομική ειδοποίηση στις 5 Οκτωβρίου 2021, η παραγραφή εκτείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2031. Εάν στη συνέχεια γίνει κάποια πράξη διοικητικής εκτέλεσης (λ.χ. κατάσχεση κάποιου περιουσιακού στοιχείου) στις 10 Μαρτίου 2030, η παραγραφή εκτείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2041.

Σε κάθε περίπτωση, χρήση της δεκαετούς παραγραφής οφειλών από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών θα μπορούν να κάνουν όλες οι κατηγορίες οφειλετών, δηλαδή τόσο οι εργοδότες όσο και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι αγρότες.

Η διάταξη

Η σχετική διάταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που τίθεται προς ψήφιση, κατά πάσα πιθανότητα εντός της ημέρας, αφορά μόνο χρέη που δεν έχουν βεβαιωθεί από τον ΕΦΚΑ προς τους οφειλέτες.

Ουσιαστικά, με την εν λόγω ρύθμιση μειώνεται ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο ΕΦΚΑ για να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές σε 10 χρόνια, από 20 χρόνια που είναι σήμερα.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη το νομοθετικό πλαίσιο προσαρμόζεται σε σχέση με την απόφαση του 2021 που έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στη συνέχεια, από 1ης Ιανουαρίου 2027, η παραγραφή γίνεται πενταετής, ώστε να είναι αντίστοιχη με αυτή που ισχύει για τη φορολογική διοίκηση, συνεπώς και ο ΕΦΚΑ θα οφείλει να βεβαιώνει οφειλές εντός πενταετίας.

Διευκρινίζεται πως οι μισθωτοί δεν θίγονται από την παραγραφή οφειλών του εργοδότη, καθώς η ασφάλιση που αντιστοιχεί στις παραγεγραμμένες οφειλές αυτές εξακολουθεί να τους αναγνωρίζεται.

Επιπλέον, οι αυτοαπασχολούμενοι θα μπορούν να καταβάλουν τις οφειλές τους, παρά την παραγραφή, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να αναγνωρίσουν ως ασφαλιστικό χρόνο το διάστημα που παραγράφηκε.

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Αυτοαπασχολούμενος που υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης το 2022 οφείλει εισφορές για τα έτη 2002-2011, τις οποίες ο ΕΦΚΑ δεν του έχει καταλογίσει μέχρι τη στιγμή της αίτησης. Οι εισφορές αυτές αφορούν διάστημα πέραν της δεκαετίας και άρα είναι παραγεγραμμένες.

Έστω ότι για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ο αυτοαπασχολούμενος χρειάζεται ακόμη 5 χρόνια ενσήμων. Τότε έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα 5 από τα 10 παραγεγραμμένα χρόνια, ώστε να τα αναγνωρίσει ως ασφαλιστικό χρόνο.

Αντιθέτως, εάν ο ΕΦΚΑ είχε προβεί σε κοινοποίηση προς τον ασφαλισμένο της βεβαίωσης οφειλής των εν λόγω εισφορών εντός δεκαετίας από τη γένεσή της (γεγονός που διακόπτει τον χρόνο παραγραφής), τότε ο ασφαλισμένος οφείλει το σύνολο των εισφορών.

Παράδειγμα 2: Το 2019 βεβαιώθηκε και στη συνέχεια, με αίτηση του ασφαλισμένου, ρυθμίστηκε οφειλή του 2008, η οποία με την εν λόγω διάταξη αναφέρεται σε διάστημα πέραν της δεκαετίας και άρα καθίσταται παραγεγραμμένη. Ο οφειλέτης αυτός μπορεί, με αίτησή του, να ζητήσει τη διακοπή της ρύθμισης και τη διαγραφή της υπολειπόμενης οφειλής του.

Μπορεί, όμως, να συνεχίσει να εξυπηρετεί τη ρύθμιση, ώστε να του αναγνωρισθεί ο ασφαλιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στην οφειλή.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για χρέη και ασφαλιστικές εισφορές

Θέμα ημερών είναι η κατάθεση στη Βουλή του μίνι ασφαλιστικού νομοσχεδίου με το οποίο, μεταξύ άλλων, θεσπίζεται η παραγραφή χρεών προς το ΚΕΑΟ σε βάθος 10αετίας, ενώ διπλασιάζονται σε 24 οι δόσεις της ρύθμισης οφειλών

Στις αλλαγές της «τελευταίας στιγμής» συγκαταλέγεται ειδική διάταξη για τη χορήγηση της αύξησης στις κύριες συντάξεις, με το ποσοστό να προκύπτει από το 50% του αθροίσματος πληθωρισμού και ανάπτυξης του 2022. Η αύξηση θα καταβληθεί από 1ης.1.23, σύμφωνα με τις προβλέψεις για πληθωρισμό και ΑΕΠ που θα περιέχονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2023 και μέσα στο επόμενο έτος θα γίνει ο απαραίτητος συμψηφισμός.

Παράλληλα, από τις υπόλοιπες διατάξεις του σχεδίου νόμου ξεχωρίζουν οι εξής παρεμβάσεις:

– Παραγραφή χρεών: Ο χρόνος παραγραφής των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ μειώνεται από τα 20 στα 10 έτη. Η διάταξη ορίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν θα χάσουν τον χρόνο ασφάλισης που αντιστοιχεί στα όποια χρέη πρόκειται να παραγραφούν.

Με ξεχωριστή υπουργική απόφαση θα αποσαφηνίζεται πλήρως η διαδικασία παραγραφής, για την οποία θα απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους. Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται τι θα συμβεί με τους εργαζόμενους που διεκδικούν διά της δικαστικής οδού ένσημα που ενδεχόμενα να παραγραφούν στο μέλλον.

– Πάγια Ρύθμιση: Δίνεται η δυνατότητα αύξησης των δόσεων ρύθμισης οφειλής προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 24 από 12 δόσεις, αλλά με επιτόκιο 5,95%, δηλαδή αυξημένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τη δωδεκάμηνη ρύθμιση.

Θα πρέπει η διάταξη να ξεκαθαρίζει αν η εκκίνηση υποβολής αιτήσεων ένταξης στις νέες δόσεις θα πραγματοποιείται άμεσα, με την ψήφιση του νόμου, ή αν θα απαιτείται η έκδοση ειδικής εγκυκλίου. Επίσης, θα πρέπει να γίνει πιο σαφές αν η αύξηση των δόσεων μπορεί να αξιοποιηθεί και από όσους έχουν ήδη ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

– Έκτακτη οικονομική ενίσχυση:

Θα είναι ύψους 250 ευρώ και θα δοθεί τον Δεκέμβριο στους οικονομικά ασθενέστερους, με οικογενειακό εισόδημα έως 16.200 ευρώ.

– Μετατροπή συμβάσεων: Θα παρέχεται το δικαίωμα σε όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, εάν έχουν συμβάσεις μερικής απασχόλησης σε ποσοστό άνω του 50% να τις μετατρέψουν σε πλήρη και θα επιδοτούνται με έκπτωση 40% στις ασφαλιστικές εισφορές.

– Όρια ηλικίας Δημόσιο: Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα τα έτη 2010, 2011 και 2012 (με 25 χρόνια συμπληρωμένης υπηρεσίας μέχρι τότε), έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με μειωμένο όριο ηλικίας έως και την 31η Δεκεμβρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, συνταξιοδοτούνται μόλις συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους.

– Επικουρικές συντάξεις:

Έχει ήδη θεσπιστεί (με το Ν. 4623/2019) ανώτατο όριο του συνολικού ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας κύριας σύνταξης. Με τη ρύθμιση θεσπίζεται αντίστοιχο όριο και για το συνολικό ακαθάριστο ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, που ανέρχεται στα 6/20 του πλαφόν της κύριας σύνταξης (1.382,40 ευρώ τον μήνα).

– Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων: Καταργείται η ειδική εισφορά 1% των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ, που έχει ως αποτέλεσμα, από την 1η Ιανουαρίου 2023, να αυξηθεί αντίστοιχα ο καθαρός μισθός όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο. Πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν η κατάργηση αφορά και τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

– Μάχιμη πενταετία: Επεκτείνεται σε όλους τους ένστολους το δικαίωμα της «μάχιμης πενταετίας», δηλαδή της αναγνώρισης έως και πέντε επιπλέον ετών ασφάλισης, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές.

Πηγή: newsme.gr

Προηγούμενο άρθροΝέα προειδοποίηση Αρναούτογλου: “ΠΡΟΣΟΧΗ!!!”
Επόμενο άρθρο«Ήμουν τελειωμένος»: Το καταστροφικό πάθος του Γ. Κωνσταντίνου που δεν μπορούσε να ελέγξει