Έκτακτο επίδομα ως 300 ευρώ – Πότε πληρώνεται

Μετρούν αντίστροφα οι μέρες πληρωθεί το έκτακτο επίδομα συνταξιούχων ως 300 ευρώ. Είναι μια εμβόλιμη πληρωμή που ανακοινώθηκε και θα γίνει από τον ΕΦΚΑ εντός του Μαρτίου. Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για την πληρωμή του επιδόματος.

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση αυτή δεν αφορά συνταξιούχους των οποίων το ποσό αυτό είναι υψηλότερο από 1.600 ευρώ. Αφορά το σύνολο των συνταξιούχων που έχουν προσωπική διαφορά και έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.600 ευρώ τον μήνα: Είναι όσοι δεν είδαν καθόλου στους λογαριασμούς τους την αύξηση του 7,75% τον προηγούμενο μήνα ή έλαβαν μια αύξηση αλλά σε μικρότερο ποσοστό.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τα εξής τρία κριτήρια:

1.Την μερική ή και καθόλου αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς

2.Το ύψος της σύνταξης που λαμβάνουν

3. Άλλες τυχόν ενισχύσεις που έλαβαν το προηγούμενο διάστημα.

Οι δικαιούχοι του έκτακτου επιδόματος ως 300 ευρώ διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες συνταξιούχων:

  • Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται 120.000 συνταξιούχοι (το 5% του συνόλου των συνταξιούχων) με συντάξεις από 800 έως 1000 ευρώ που δεν πήραν καθόλου αύξηση καθώς διατηρούν σημαντική προσωπική διαφορά. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα πάρουν το υψηλό μπόνους των 300 ευρώ.
  • Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται 370.000 συνταξιούχοι με συντάξεις έως 800 ευρώ οι οποίοι έλαβαν μεν την επιταγή ακρίβειας των Χριστουγέννων ύψους 250 ευρώ αλλά δεν πήραν καθόλου αύξηση καθώς διατηρούν προσωπική διαφορά. Και αυτή η κατηγορία θα λάβει το υψηλό μπόνους των 300 ευρώ για να αντιμετωπίσει το κύμα ακρίβειας
  • Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται 70.000 συνταξιούχοι με άθροισμα κύριων συντάξεων 1.000 έως 1.100 ευρώ που επίσης δεν έλαβαν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Είχα ωστόσο μηδαμινή ωφέλεια 36 ευρώ το χρόνο από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Και αυτό το πλήθος των συνταξιούχων θα λάβει επίδομα 300 ευρώ.
  • Στην τέταρτη κατηγορία ανήκουν 300.000 συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων από 1.100 έως 1.600 ευρώ οι οποίοι δεν έλαβαν αυξήσεις και είχαν ωφέλεια από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης περίπου 111 ευρώ ετησίως. Αυτό το πλήθος των συνταξιούχων θα λάβει επίδομα 250 ευρώ.
  • Στην πέμπτη κατηγορία εντάσσονται 94.000 συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ που δεν είδαν ακέρια την αύξηση του 7.75% αλλά πήραν μικρότερη αύξηση έως 3.49% . Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν ενίσχυση 250 ευρώ.

Πότε η πληρωμή για το επίδομα συνταξιούχων ως 300 ευρώ

Επίσημες ανακοινώσεις για την πληρωμή του επιδόματος ως 300 ευρώ στους συνταξιούχους δεν έχουν γίνει ακόμη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πληρωμή θα γίνει μεταξύ 20 και 31 Μαρτίου από τον e-ΕΦΚΑ. Θα είναι η εμβόλιμη πληρωμή του ΣΥΝΤΑΞΙ ύψους μέχρι 300 ευρώ.

Επίσης, 200 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι:

  • 33.000 συνταξιούχοι με συντάξεις από 1.100 έως 1.600 που έλαβαν αύξηση έως 3.49%
  • 158.000 συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ που πήραν αύξηση από 3.5% έως 6.9%.