Ελληνική τράπεζα διώχνει κόσμο δίνοντας «χρυσάφι»

τράπεζα: Ποια ελληνική τράπεζα, τρέχει από σήμερα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για 150 εργαζόμενους; Πρόκειται για την Attica Bank.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, στο πρόγραμμα δικαίωμα συμμετοχής έχει το σύνολο του προσωπικού Δικτύου Καταστημάτων και Διευθύνσεων Διοίκησης.

Που έχουν συμπληρώσει 5 έτη υπηρεσίας στην Τράπεζα κατά την 31.12.2021, με την Τράπεζα να διατηρεί το δικαίωμα της τελικής έγκρισης, λαμβανομένου υπόψη λειτουργικές της ανάγκες κλπ.

Για τα Καταστήματα άνω των 4 ατόμων (Ηράκλειο, Χανιά, Καλαμάτα, Πάτρα, Αγρίνιο, Βέροια, Σέρρες, Κομοτηνή, Καβάλα, Θέρμη, Λάρισα, Λαμία, Κεντρικό, Πανεπιστημίου, Ν. Ερυθραία, Πειραιά) δεν έχει ισχύ ο προαναφερθείς όρος και δύνανται να συμμετάσχουν όλοι.

Η διάρκεια ισχύος του προγράμματος είναι από αύριο Τετάρτη, 16.3.2022 έως και Δευτέρα, 11.4.2022.

Το ποσό αποζημίωσης που προβλέπει το πρόγραμμα προκύπτει από την οριζόμενη του ν.3198/1955 και των μικτών μισθών ενός έτους πλέον 30% (ήτοι 1,3 αποδοχές έτους).

Επιπλέον του ανωτέρω υπολογισμού, προβλέπεται:

Α. 5% (επί του ανωτέρω ποσού) για τους εργαζόμενους στην καταργούμενη μονάδα Καταστήματος Λέοντος Σοφού (Θεσσαλονίκη), στο σύνολο των Διευθύνσεων Διοίκησης και τα υπεράριθμα Καταστήματα (άνω των 4 ατόμων) και

Β. 5% (επί του ανωτέρω ποσού) για έναν εκ των δύο συζύγων και
Γ. 3% (επί του ανωτέρω ποσού) για ηλικίες έως 40 ετών, 4% 41-50, 5% 51-55, 4% 56-60 και 3% 61 και άνω και

Δ. 2 μηνιαίοι μικτοί μισθοί για 5 – 10 έτη υπηρεσίας, 3 για 11 – 24 έτη, 4 για 25 – και άνω έτη και
Ε. 5.000 € σε περίπτωση που το αίτημα συμμετοχής υποβληθεί έως και 23.3.2022 (θεωρητικά ως πρώτη περίοδο ισχύος) και

ΣΤ. 15.000 € για όσους έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος ηλικίας προκειμένου να εξαγοράσουν πλασματικά έτη ή να προβούν σε αυτασφάλιση και
Ζ. 5.000 € για κάθε παιδί που επιδοτείται στη μισθοδοσία και με ανώτερο τα 2 παιδιά, ήτοι 10.000 €

Το πλαφόν αποζημίωσης ορίζεται στις 190.000 €, υπό προϋποθέσεις, δε φτάνει τα 210.000 € (λόγω των προβλεπόμενων Ε. και ΣΤ.)

Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης πρόσθετες παροχές:

1. Η παραμονή των αποχωρησάντων εργαζομένων στο εκάστοτε ισχύον Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Υγείας για 5 έως 10 έτη αναλόγως της ηλικίας και
2. Η διατήρηση των όρων των στεγαστικών δανείων προσωπικού των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Επιχείρησης και κλάδου.

Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές παρακρατούνται.

Ημερομηνία αποχώρησης ορίζεται η Παρασκευή, 29.4.2022.

Πηγή: newsme.gr