«Ενεργή» η πλατφόρμα για επίδομα 500 ευρώ – Οι δικαιούχοι-Μέχρι πότε οι αιτήσεις

«Ενεργή» είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα ntantades.gov.gr για το voucher ύψους έως 500 ευρώ σε γονείς που εκδηλώσουν ενδιαφέρουν για το πιλοτικό πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς».

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι μητέρες και πατέρεςφυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι που εργάζονται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα (και αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες). Καθώς επίσης και άνεργες μητέρες, φυσικές, θετές ή ανάδοχες που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα της ΔΥΠΑ.

Η επιδότηση που θα δοθεί σε γονείς με παιδιά έως 2,5 ετών που επιθυμούν να αναλάβει «νταντά» τη φύλαξη των παιδιών τους, κυμαίνεται ανάμεσα σε 300 έως 500 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ετήσιο ατομικό εισόδημα των ενδιαφερομένων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 24.000 ευρώ και να μην τελούν υπό καθεστώς άδειας μητρότητας ή άδειας πατρότητας ή άδειας ανατροφής τέκνου. Και φυσικά η διεύθυνση διαμονής των ωφελούμενων προσώπων να είναι εντός των δήμων που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της δράσης.

Επισημαίνεται ότι, οι συνταξιούχοι δεν δύναται να είναι δικαιούχοι της Δράσης καθώς δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τη λήψη voucher

Για να μπορέσετε να χαρακτηριστείτε ωφελούμενο πρόσωπο και να λάβετε voucher, θα πρέπει:

  • Το ετήσιο ατομικό εισόδημά σας να μην υπερβαίνει το ποσό των 24.000 € για το φορολογικό έτος 2022 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2022 έως 31/12/2022).
  • Να είστε εργαζόμενη ή άνεργη εγγεγραμμένη στα μητρώα της ΔΥΠΑ (Προσοχή! η ανεργία αφορά μόνο στη μητέρα που υποβάλλει αίτηση).
  • Να μην τελείτε υπό καθεστώς άδειας μητρότητας ή άδειας πατρότητας ή άδειας ανατροφής τέκνου ή γονικής άδειας ή ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρου 36 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ/Α/101) ή να μην έχετε διακόψει ή αναστείλει την επαγγελματική σας δραστηριότητα.
  • Να έχετε ανήλικο τέκνο 2 μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών.
  • Η διεύθυνση διαμονής σας να είναι εντός των Δήμων που συμμετέχουν στην Πιλοτική εφαρμογή της Δράσης.

Πώς και πότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Δράσης ntantades.gov.gr. Εκεί θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή και τη συμπλήρωση της αίτησης.

Μπορεί να γίνει το διάστημα 22/11/2023 έως 30/9/2024, κατά το οποίο θα είναι ενεργή η σχετική εφαρμογή, και έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε voucher για περισσότερα του ενός παιδιών σας ηλικίας 2 μηνών έως δύο ετών και έξι μηνών θα πρέπει να υποβάλλετε ξεχωριστή αίτηση για το κάθε παιδί.

Στην περίπτωση που είστε εγγεγραμμένη ως άνεργη στο Μητρώο Ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α., η διάρκεια χορήγησης του «voucher» δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες, με δικαίωμα χρήσης «voucher» για άλλους 3 μήνες σε περίπτωση ανανέωσης του δελτίου ανεργίας.

πηγή: proson.gr