ΕΝΦΙΑ 2024: Αυτοί είναι οι πίνακες με τα ποσά – Δείτε πόσα θα πληρώσετε στην Κεφαλονιά & σε όλη τη χώρα – Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Στην ηλεκτρονική αποστολή 7,2 εκατομμυρίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) τρέχοντος έτους προχωρεί, εντός των προσεχών 4-5 ημερών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Από τα 7,2 εκατομμύρια παραλήπτες των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ του 2024, περίπου 6,1 εκατομμύρια εκτιμάται ότι θα είναι οι υπόχρεοι πληρωμής του συγκεκριμένου φόρου. Ο ΕΝΦΙΑ του 2024 αναμένεται να υπολογιστεί ως εξής:

1 Ο κύριος ΕΝΦΙΑ θα προκύψει με βάση κλίμακα τιμών ζώνης και συντελεστών προσδιορισμού. Στην κλίμακα αυτή, ο συντελεστής προσδιορισμού του βασικού φόρου κτισμάτων κλιμακώνεται από 2 έως 16 ευρώ ανά τ.μ.

Το γινόμενο βασικού φόρου ανά τ.μ. επί αριθμό τ.μ. θα πολλαπλασιαστεί στη συνέχεια διαδοχικά με τους συντελεστές παλαιότητας (αποκλιμακώνεται από 1,25 έως 0,7 ανάλογα με τα έτη παλαιότητας), πρόσοψης (κυμαίνεται από 1 έως 1,02), ορόφου (κυμαίνεται από 0,98 έως 1,03) και επιφάνειας (αποκλιμακώνεται από 1 έως 0,25) για να προκύψει το τελικό ποσό του κύριου φόρου. 

2 Επί του κύριου ΕΝΦΙΑ θα επιβληθούν δύο «κατηγοριών» προσαυξήσεις, ειδικά για τις περιπτώσεις ιδιοκτητών με μεγάλης αξίας αστική ακίνητη περιουσία.

Η μία «κατηγορία» προσαύξησης αφορά όσους φορολογουμένους κατέχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 300.000 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα ακίνητο με αντικειμενική αξία μεγαλύτερη των 400.000 ευρώ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε ακίνητο αξίας άνω των 400.000 ευρώ ή για κάθε εμπράγματο δικαίωμα (ψιλή κυριότητα, επικαρπία, ποσοστό συνιδιοκτησίας) επί ακινήτου αξίας μεγαλύτερης των 400.000 ευρώ πρόσθετος ΕΝΦΙΑ βάσει κλίμακας με αφορολόγητο όριο 400.000 ευρώ και συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως 1%.

Η δεύτερη «κατηγορία» προσαύξησης αφορά τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 500.000 ευρώ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το άθροισμα κύριου ΕΝΦΙΑ και τυχόν πρόσθετου ΕΝΦΙΑ για ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ θα προσαυξάνεται περαιτέρω:

α) κατά 5% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 650.000 ευρώ,

β) κατά 10% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 800.000 ευρώ,

γ) κατά 15% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 1.000.000 ευρώ

δ) κατά 20% για αξία ακίνητης περιουσίας από 1.000.000,01 ευρώ και άνω. 

3 Επί του συνολικού ποσού φόρου που θα προκύψει σύμφωνα με τα παραπάνω θα υπολογιστεί έκπτωση κυμαινόμενη από 10% έως 30% για τις ιδιοκτησίες συνολικής αξίας μέχρι 400.000 ευρώ. Για ιδιοκτησίες συνολικής αξίας πάνω από 400.000 ευρώ δεν ισχύει έκπτωση φόρου. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά των εκπτώσεων φόρου διαμορφώνονται σε:

* 30% για περιουσία συνολικής αξίας έως 100.000 ευρώ,

* 25% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 100.000 και μέχρι 150.000 ευρώ,

* 20% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 150.000 και μέχρι 250.000 ευρώ,

* 15% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 250.000 και μέχρι 300.000 ευρώ,

* 10% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 300.000 και μέχρι 400.000 ευρώ,

* 0% (μηδενική έκπτωση) για περιουσία αξίας πάνω από 400.000 ευρώ.

Εξόφληση του φόρου σε 11 δόσεις

Η καταβολή του φόρου επιτρέπεται να γίνει τμηματικά, σε έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Κάθε μία από τις δόσεις αυτές δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ευρώ. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα του Απριλίου του 2024, ενώ κάθε μία από τις προθεσμίες εξόφλησης των υπόλοιπων εννέα δόσεων λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα των επόμενων μηνών. Συνεπώς, η ενδέκατη και τελευταία δόση λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα του Φεβρουαρίου του 2025.

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών θα πληρώσει το ίδιο ποσό ΕΝΦΙΑ με αυτό που κατέβαλε το 2023, καθώς πέρυσι δεν καταγράφηκε καμία μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους, ενώ φέτος δεν αλλάζει γι’ αυτούς καμία από τις παραμέτρους υπολογισμού του φόρου.

Υπάρχουν, όμως, και εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οι οποίοι θα δουν φέτος μεταβολές στα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά τους. Συγκεκριμένα:

α) Οσοι δήλωσαν ότι το 2023 απέκτησαν ακίνητα ή ποσοστά ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, καθώς και όσοι δήλωσαν ότι τακτοποίησαν το 2023 ημιυπαίθριους χώρους δηλώνοντάς τους πλέον ως χώρους κύριας χρήσης θα δουν τον φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ αυξημένο σε σύγκριση με το 2023, ενώ όσοι δήλωσαν ότι πώλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων θα δουν μειωμένα τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα αναγράφουν τα φετινά εκκαθαριστικά τους.

β) Οσοι θα χάσουν φέτος δικαιώματα μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, λόγω αύξησης του οικογενειακού εισοδήματός τους πάνω από τα όρια που προβλέπονται για τη χορήγηση των απαλλαγών αυτών, θα πληρώσουν φέτος ΕΝΦΙΑ αυξημένο κατά 100% ή θα πληρώσουν για πρώτη φορά ΕΝΦΙΑ, ενώ τα προηγούμενα χρόνια απαλλάσσονταν.

γ) Οσοι θα κερδίσουν για φέτος δικαιώματα μερικής ή ολικής απαλλαγής θα πληρώσουν λιγότερο φόρο κατά 50% ή θα απαλλαγούν πλήρως για πρώτη φορά φέτος.

Εκπτώσεις και απαλλαγές 

1 Εκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οι ιδιοκτήτες εφόσον:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που κατείχαν την 1η-1-2024 δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

γ) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που κατείχαν την 1η-1-2024 δεν υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τις 150.000 ευρώ για τον έγγαμο με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τις 200.000 ευρώ για τον έγγαμο με δύο εξαρτώμενα τέκνα. 

2 Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οι οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

α) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Για τον προσδιορισμό των φετινών δικαιούχων θα ληφθούν υπ’ όψιν τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022, οι οποίες υποβλήθηκαν πέρυσι (τα δεδομένα των πιο πρόσφατα υποβληθεισών δηλώσεων). 

3 Για το 2024, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται έως 10% για κατοικίες φυσικών προσώπων ασφαλισμένες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου και διήρκεσε τουλάχιστον 3 μήνες μέσα στο 2023. Ως αξία του ακινήτου :λαμβάνεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΤΟΥ 2024 *
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΔΗΜΟΙ – ΖΩΝΕΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣΕΝ.Φ.Ι.Α. 2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-Δ’ ΖΩΝΗ50.0001300182,12
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-Ε’ ΖΩΝΗ70.0001850240,66
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-Γ’ ΖΩΝΗ150.0001400195,13
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Ζ΄ΖΩΝΗ100.0001850240,66
ΑΘΗΝΑ (1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Α’ ΖΩΝΗ5.000.00085501505,30
ΑΘΗΝΑ (2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Α’ ΖΩΝΗ2.000.000102001505,30
ΑΘΗΝΑ (2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Β’ ΖΩΝΗ1.000.00067001505,30
ΑΘΗΝΑ (3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Ζ’ ΖΩΝΗ500.0002000343,80
ΑΘΗΝΑ (4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΣΤ’ ΖΩΝΗ300.0001000221,15
ΑΘΗΝΑ (5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Θ’ ΖΩΝΗ250.0001250208,14
ΑΘΗΝΑ (6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΣΤ’ ΖΩΝΗ200.0001650275,04
ΑΘΗΝΑ (7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΙΒ’ ΖΩΝΗ100.0001700240,66
ΑΙΓΑΛΕΩ-Δ’ ΖΩΝΗ70.0001300182,12
ΑΛΙΜΟΣ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ100.0001850240,66
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ-Η’ ΖΩΝΗ150.0002200257,85
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-Β’ ΖΩΝΗ200.0002300275,04
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-Ζ’ ΖΩΝΗ250.0002150275,04
ΒΥΡΩΝΑΣ-Δ’ ΖΩΝΗ300.0001700292,23
ΓΑΛΑΤΣΙ-Ε’ ΖΩΝΗ500.0001550343,80
ΓΛΥΦΑΔΑ-Β’ ΖΩΝΗ1.000.0004000854,86
ΔΑΦΝΗ-Α’ ΖΩΝΗ100.0001850240,66
ΕΚΑΛΗ-Α’ ΖΩΝΗ5.000.0003500706,19
ΕΛΛΗΝΙΚΟ-Γ΄ΖΩΝΗ500.0002350343,80
ΖΩΓΡΑΦΟΥ-Δ’ ΖΩΝΗ100.0002050240,66
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-Ε’ ΖΩΝΗ100.0001400182,12
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ’ ΖΩΝΗ100.0001600240,66
ΙΛΙΟΥ-Δ’ ΖΩΝΗ70.0001350182,12
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-Ζ’ ΖΩΝΗ70.0001200182,12
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Ε’ ΖΩΝΗ250.0001350208,14
ΚΑΜΑΤΕΡΟ-Γ’ ΖΩΝΗ150.0001450195,13
ΚΗΦΙΣΙΑ-Ι’ ΖΩΝΗ5.000.0001750343,80
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-Β΄ΖΩΝΗ300.0001450221,15
ΜΕΛΙΣΣΙΑ-Β2′ ΖΩΝΗ1.000.0001600343,80
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-Γ’ ΖΩΝΗ500.0001700343,80
ΜΟΣΧΑΤΟ-Γ’ ΖΩΝΗ150.0002050257,85
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ-Α’ ΖΩΝΗ5.000.0003050706,19
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ-Δ’ ΖΩΝΗ200.0001400208,14
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ-Ε’ ΖΩΝΗ200.0002150275,04
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-Η’ ΖΩΝΗ70.0001050130,09
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-Δ’ ΖΩΝΗ200.0001350208,14
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ-Β΄ΖΩΝΗ2.000.0002250343,80
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ1.000.0002300343,80
ΠΑΠΑΓΟΥ-Β΄ΖΩΝΗ500.0002200343,80
ΠΕΝΤΕΛΗ-Α’ ΖΩΝΗ250.0002250275,04
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-Δ’ ΖΩΝΗ300.0001400221,15
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-Α΄ΖΩΝΗ100.0001500182,12
ΠΕΥΚΗ-Β’ ΖΩΝΗ2.000.0002200343,80
ΤΑΥΡΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ70.0001050182,12
ΥΜΗΤΤΟΣ-Β΄ΖΩΝΗ100.0001250182,12
ΦΙΛΟΘΕΗ-Γ΄ΖΩΝΗ5.000.0003800854,86
ΧΑΪΔΑΡΙ-Δ’ ΖΩΝΗ200.0001900275,04
ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ι’ ΖΩΝΗ250.0002000275,04
ΧΟΛΑΡΓΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ300.0002000292,23
ΨΥΧΙΚΟ-Δ’ ΖΩΝΗ1.000.0003850854,86
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ-Ε’ ΖΩΝΗ50.000850182,12
ΑΙΓΙΝΑ-Ζ’ ΖΩΝΗ70.0001200182,12
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-Α’ ΖΩΝΗ100.0001000182,12
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-Β’ ΖΩΝΗ150.000850195,13
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-Γ΄ ΖΩΝΗ200.0001200208,14
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-Ε’ ΖΩΝΗ250.0001100148,67
ΜΕΘΑΝΑ-Α’ ΖΩΝΗ300.000950221,15
ΝΙΚΑΙΑ-ΙΑ’ ΖΩΝΗ100.0001250182,12
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-Ε’ ΖΩΝΗ1.000.0002100343,80
ΠΕΡΑΜΑ-Δ’ ΖΩΝΗ100.0001100182,12
ΠΟΡΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ150.0001300195,13
ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΙΒ’ ΖΩΝΗ100.000800182,12
ΣΠΕΤΣΕΣ-Β’ ΖΩΝΗ5.000.0003800854,86
ΥΔΡΑ-Α’ ΖΩΝΗ5.000.00041501031,41
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-Γ’ ΖΩΝΗ50.000900182,12
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ-Β’ ΖΩΝΗ2.000.0001100260,18
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-Α’ ΖΩΝΗ70.000900182,12
ΒΙΛΙΑ70.0001000182,12
ΕΛΕΥΣΙΝΑ-Δ’ ΖΩΝΗ300.0001050221,15
ΕΡΥΘΡΕΣ-Β΄ ΖΩΝΗ50.000800130,09
ΖΕΦΥΡΙ-Β’ ΖΩΝΗ70.000700130,09
ΚΙΝΕΤΤΑ-Γ’ ΖΩΝΗ500.0001300260,18
ΜΑΝΔΡΑ-Β’ ΖΩΝΗ150.0001000139,38
ΜΕΓΑΡΑ-ΙΒ’ ΖΩΝΗ200.000850208,14
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ200.0001300208,14
ΝΕΟ ΜΕΛΙ250.000850208,14
ΟΙΝΟΗ70.000750130,09
ΠΑΧΗ-Β’ ΖΩΝΗ300.0001100221,15
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ-Β΄ ΖΩΝΗ100.0001100182,12
ΦΥΛΗ50.0001150182,12
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΧΑΡΝΕΣ-Η2΄ΖΩΝΗ70.0001150182,12
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-Α’ ΖΩΝΗ2.000.0001850343,80
ΑΝΘΟΥΣΑ-Γ’ ΖΩΝΗ70.0001450182,12
ΑΡΤΕΜΙΔΑ-E’ ΖΩΝΗ200.0001050208,14
ΒΑΡΗ-Β΄ΖΩΝΗ200.0002600334,51
ΒΟΥΛΑ-Η1 ΖΩΝΗ250.0002400275,04
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-Η΄ΖΩΝΗ300.00041001031,41
ΓΕΡΑΚΑΣ-Ε΄ΖΩΝΗ500.0001350260,18
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ-Β΄΄ ΖΩΝΗ1.000.0001250260,18
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ50.000950182,12
ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ2.000.0001450260,18
ΔΡΟΣΙΑ-Β1 ΖΩΝΗ5.000.0001750343,80
ΚΑΛΑΜΟΣ-Γ΄ΖΩΝΗ250.000850208,14
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ)-Β΄ΖΩΝΗ300.0001300208,14
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ-Α΄ΖΩΝΗ500.0001050260,18
ΚΕΡΑΤΕΑ-Β΄ΖΩΝΗ70.0001350182,12
ΚΟΡΩΠΙ-Β΄ΖΩΝΗ500.0001200260,18
ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΣΤ΄ΖΩΝΗ70.0001150182,12
ΛΑΥΡΙΟ-Δ΄ΖΩΝΗ100.0001250182,12
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-Β΄ΖΩΝΗ250.000950208,14
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ-Γ΄ ΖΩΝΗ300.0001300208,14
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ-Α΄ΖΩΝΗ70.000850182,12
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-Δ΄ΖΩΝΗ200.0001750275,04
ΠΑΙΑΝΙΑ-Δ΄ΖΩΝΗ1.000.0001100260,18
ΠΑΛΛΗΝΗ-Δ΄ΖΩΝΗ150.0001750257,85
ΠΙΚΕΡΜΙ-Β΄ ΖΩΝΗ150.0001350195,13
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ-Ε΄ΖΩΝΗ5.000.0001900343,80
ΡΑΦΗΝΑ-ΣΤ΄ ΖΩΝΗ100.0001600240,66
ΣΑΡΩΝΙΔΑ-Γ΄ ΖΩΝΗ300.0001950275,04
ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ-Β΄ ΖΩΝΗ500.0001350260,18
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ-Δ’ ΖΩΝΗ50.000800130,09
ΕΠΑΝΟΜΗ-Α’ ΖΩΝΗ50.000900182,12
ΕΥΚΑΡΠΙΑ-Γ’ ΖΩΝΗ150.000800139,38
ΕΥΟΣΜΟΣ-Δ’ ΖΩΝΗ500.000800185,84
ΘΕΡΜΗ-Δ’ ΖΩΝΗ70.0001150182,12
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  (1ο ΔΙΑΜ.)-Η’ ΖΩΝΗ1.000.0001300260,18
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  (2ο ΔΙΑΜ.)-Ζ’ ΖΩΝΗ250.0001150208,14
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  (3ο ΔΙΑΜ.)-Δ’ ΖΩΝΗ70.0001050130,09
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  (4ο ΔΙΑΜ.)-Γ’ ΖΩΝΗ100.0001300182,12
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  (5ο ΔΙΑΜ.)-ΣΤ’ ΖΩΝΗ150.0001300195,13
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-Δ1 ΖΩΝΗ200.0001550208,14
ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ300.000750148,67
ΜΕΝΕΜΕΝΗ-Ε’ ΖΩΝΗ500.000550185,84
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ-Δ’ ΖΩΝΗ100.000900182,12
ΝΕΑΠΟΛΗ-Γ’ ΖΩΝΗ500.0001050260,18
ΠΑΝΟΡΑΜΑ-Ε’ ΖΩΝΗ500.0001700343,80
ΠΟΛΙΧΝΗ-Γ’ ΖΩΝΗ500.000900260,18
ΠΥΛΑΙΑ-Ε’ ΖΩΝΗ300.0001350208,14
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ150.000850139,38
ΣΥΚΕΕΣ-Β’ ΖΩΝΗ300.0001150208,14
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ-Α’ ΖΩΝΗ150.0001400195,13
ΧΑΛΑΣΤΡΑ-Γ’ ΖΩΝΗ100.000600130,09
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-Ε’ ΖΩΝΗ200.000650148,67
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ-Β’ ΖΩΝΗ250.000700148,67
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-Ε’ ΖΩΝΗ150.0001000195,13
ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΙΓ’ ΖΩΝΗ50.000700130,09
ΕΔΕΣΣΑ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ70.000700130,09
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-Ι’ ΖΩΝΗ70.0001000182,12
ΚΟΜΟΤΗΝΗ-Γ’ ΖΩΝΗ70.000900182,12
ΛΑΜΙΑ-Δ’ ΖΩΝΗ70.000850182,12
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ100.000800182,12
ΚΟΖΑΝΗ-Β’ ΖΩΝΗ100.000950182,12
ΞΑΝΘΗ-Θ΄ΖΩΝΗ100.0001050182,12
ΣΕΡΡΕΣ-Β’ ΖΩΝΗ100.0001150182,12
ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ100.0001050182,12
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-Θ’ ΖΩΝΗ100.0001600240,66
ΤΡΙΠΟΛΗ-Η’ ΖΩΝΗ150.0001100195,13
ΑΓΡΙΝΙΟ-Α’ ΖΩΝΗ150.0001000195,13
ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Ι’ ΖΩΝΗ150.0001050195,13
ΛΑΡΙΣΑ-Δ’ ΖΩΝΗ150.0001100195,13
ΒΟΛΟΣ-Ε’ ΖΩΝΗ150.0001250195,13
ΛΕΥΚΑΔΑ-Γ’ ΖΩΝΗ150.0001300195,13
ΚΑΒΑΛΑ-ΙΑ’ ΖΩΝΗ200.0001100208,14
ΠΑΤΡΑ-Ι’  ΖΩΝΗ200.0001200208,14
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-Β’ ΖΩΝΗ200.0001300208,14
ΡΟΔΟΣ-Ε’ ΖΩΝΗ200.0001500208,14
ΤΡΙΚΑΛΑ-Δ’ ΖΩΝΗ250.0001150208,14
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ-Γ΄ΖΩΝΗ250.0001000148,67
ΖΑΚΥΝΘΟΣ-Η’ ΖΩΝΗ250.0001100208,14
ΒΕΡΟΙΑ-Δ΄ΖΩΝΗ300.0001050221,15
ΧΙΟΣ-Ζ’ ΖΩΝΗ300.0001150221,15
ΧΑΝΙΑ-Ι’ ΖΩΝΗ300.0001400221,15
* για διαμέρισμα 1ου ορόφου, επιφάνειας 80 τετρ. μέτρων με πρόσοψη σε ένα δρόμο και παλαιότητα 10 έτη το 2023 και 11 έτη το 2024.