Η επέλαση της πανδημίας αλλάζει, όπως όλα δείχνουν τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, σε ότι έχει να κάνει με τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες, στην προσπάθεια εναρμονισμού τους με τις εμπορικές. Έτσι θα παραμείνουν οι ίδιες τιμές και με αυτές θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ του 2021.

Η βασική φιλοσοφία δεν ανατρέπεται βέβαια, αλλά μεταφέρεται χρονικά. Δεν είναι άλλη από τον εναρμονισμό των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές. Όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, προφανώς το 2022, αν το επιτρέψει η πανδημία και οι συνθήκες στην οικονομία, το σημερινό σύστημα θα αντικατασταθεί από ένα νέο αυτοματοποιημένο που θα λαμβάνει υπόψη του τις εμπορικές τιμές που λειτουργούν στην κάθε περιοχή.

Το σύστημα αυτό θα ενημερώνεται σχεδόν on line με τις όποιες αλλαγές υπάρχουν και έτσι η Εφορία θα έχει στην διάθεσή της τα απαραίτητα στοιχεία και τις αξίες, όταν αυτές θα τις χρειάζεται προκειμένου να υπολογίζει τον εκάστοτε φόρο (π.χ. ΕΝΦΙΑ).

Εκείνο που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη είναι θα συμβεί με την ένταξη των νέων περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα φορολόγησης. Πρόκειται για περίπου 3.000 περιοχές, που ενώ είναι σε αστικό ιστό εντούτοις φορολογούνται ως αγροτεμάχια, δηλαδή οι ιδιοκτήτες πληρώνουν πάρα πολύ λίγα χρήματα σε σχέση με την αξία των ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους.

Το πιο πιθανό είναι αυτό να συμβεί και τελικά να υπάρξει ένας επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, που το υπουργείο Οικονομικών θα τον χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν. Τα συνολικά έσοδα από την ένταξη αυτή εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 300 – 500 εκατ.

Και επειδή το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ουδέτερο, το υπουργείο Οικονομικών είτε θα μειώσει τον συμπληρωματικό φόρο που επιβάλλεται για περιουσίες άνω των 250.000 ευρώ, είτε θα δώσει ανάσα οριζόντια σε όλους ή σε κάποιους φορολογούμενους.

Η πανδημία μειώνει τον ΕΝΦΙΑ

Η πανδημία πάντως αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό εκείνων των φορολογουμένων που λόγω μειωμένου εισοδήματος το 2020, θα πληρώσουν μειωμένο ή μηδενικό ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πάνω από 1,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων  θα καταβάλουν φέτος το 50% του ΕΝΦΙΑ, ενώ για περισσότερους από 70.000 φορολογούμενους ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα είναι μηδενικός.

Να σημειωθεί ότι το 2020 απαλλάχθηκαν από το 100% του ΕΝΦΙΑ λόγω εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων 64.414 νοικοκυριά, ενώ 1.220.476 νοικοκυριά πλήρωσαν μειωμένο ΕΝΦΙΑ κατά 50%, με το σύνολο των κερδισμένων να ανέρχεται σε 1.284.890 νοικοκυριά.

Το πόσα νοικοκυριά εφέτος θα πληρώσουν μικρότερο ή μηδενικό ΕΝΦΙΑ, δεν μπορεί να υπολογιστεί για την ώρα με απόλυτη ακρίβεια.

Τα δεδομένα είναι τα εξής:

  • Το 2020 πάνω από 600.000 εργαζόμενοι μπήκαν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας και για τους μήνες αυτούς ελάμβαναν την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ τον μήνα. Τα εισοδήματα που απέκτησαν για όσους μήνες το 2020 ήταν σε καθεστώς αναστολής δεν φορολογούνται. Επομένως τα εισοδήματα του 2020 που θα δηλώσουν θα είναι χαμηλά και για πολλούς θα βρεθούν κάτω από τα εισοδηματικά όρια που προβλέπονται για να εφαρμοστεί το «ψαλίδι» 50% ή 100% στον ΕΝΦΙΑ.
  • Πλήθος από επαγγελματίες που για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν κατεβασμένα ρολά και ως εκ τούτου θα δηλώσουν μειωμένα εισοδήματα και θα κερδίσουν έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος.

Ποιοι θα πληρώσουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ:

  • το συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν έχει υπερβεί τα 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
  • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος) να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
  • Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του να μην υπερβαίνουν τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
  • Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ κατά 100%

Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή έχουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω χορηγείται πλήρης (100%) απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
  • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος) να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
  • Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Πηγή: newsit.gr