Έως 10 ευρώ ανά επιβάτη το τέλος λειτουργίας υδατοδρομίου. Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου και σε ιδιωτικούς φορείς

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις».

Επιμέλεια: Φώτης Φωτεινός 

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την προώθηση του παρόντος σχεδίου νόμου για τα υδατοδρόμια ρυθμίζονται, εκ νέου, οι διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης τους, μέσω της απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών.

Τα βασικά σημεία που εισάγει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4568/2018) αφορούν:

-στη δυνατότητα χορήγησης και ενιαίας «άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» υδατοδρομίου, διατηρώντας τη δυνατότητα αδειοδότησης σε δυο στάδια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ήτοι τη χορήγηση «άδειας ίδρυσης» και τη χορήγηση «αδείας λειτουργίας».

-στη δυνατότητα χορήγησης «άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου όχι μόνο σε δημόσιο φορέα, αλλά και σε ιδιωτικό φορέα.

-στην έκδοση «άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου χωρίς την απαραίτητη επιθεώρηση, ώστε ο ενδιαφερόμενος με την απόκτηση αυτής να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για την κατασκευή του συνόλου των απαιτούμενων υποδομών και εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου.

-στη δυνατότητα χορήγησης άδειας υδατοδρομίου και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια), σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

-στη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού λειτουργίας του υδατοδρομίου, όχι μόνο από την ΥΠΑ, αλλά και από άλλους πιστοποιημένους φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Επίσης, προβλέπεται ότι για κάθε επιβάτη που αναχωρεί για το υδατοδρόμιο η εταιρεία αεροσκαφών που πραγματοποιεί τις πτήσεις καταβάλλει τέλος υπέρ του ελληνικού δημοσίου, το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των 10 ευρώ ανά επιβάτη, πλέον του αναλογούντος τέλος χαρτοσήμου.

Με ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Ναυτιλίας καθορίζονται το ύψος του τέλους ανά περίπτωση, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης και ανακριβούς απόδοσής του.

Πηγή: metaforespress.gr