Επανυπολογισμός συντάξεων: Το «τσεκούρι» με παραδείγματα -Ποιους αφορά

Συντάξεις ακόμη και των 480 ευρώ είναι μέσα σε αυτές που κόβονται με τον επανυπολογιαμό και από τον Δεκέμβριο του 2018 το ποσό πέφτει στα 393,69 ευρώ!

Ο Ελεύθερος Τύπος βγάζει σήμερα στον αέρα ενδεικτικούς πρωτόλειους πίνακες των υπηρεσιών με τα ποσά που κρύβει το υπουργείο από τους συνταξιούχους για τον επανυπολογισμό και τις μειώσεις συντάξεων που ήδη έχουν αποτυπωθεί για κάθε έναν από τα 2 εκατομμύρια συνταξιούχους στα ενημερωτικά τους σημειώματα!

Είναι η πρώτη φορά που τέτοια πρωτόλεια ντοκουμέντα για τον επανυπολογισμό συντάξεων έτσι όπως τα επεξεργάστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, βλέπουν το φώς της δημοσιότητας.

Οι μειώσεις παρά τα λεγόμενα κυβερνητικών στελεχών πιάνουν όχι μόνον συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ, αλλά και συντάξεις που είναι καθαρά σήμερα στα 480 ευρώ το μήνα!

Τα ντοκουμέντα δείχνουν ότι:

  1. Κύρια σύνταξη ΙΚΑ σήμερα από τα 480,12 € (προ φόρου) πέφτει στα 335,99 ευρώ με τον επανυπολογισμό (μείωση 30%). Λόγω του πλαφόν 18% μειώνεται στα 393,69 € (προ φόρου) τον Δεκέμβριο του 2018. Η τελική μείωση είναι 86,43 ευρώ.
  2. Κύρια σύνταξη ΙΚΑ σήμερα από τα 927,52 € (προ φόρου) πέφτει στα 795,85€ με τον επανυπολογισμό (μείωση 131,67 ευρώ, ή -14,19%). Η τελική σύνταξη από Δεκέμβριο 2018 θα έχει μείωση 14,19% γιατί είναι κάτω από το πλαφόν 18% και το ποσό σύνταξης θα είναι 795,85 €.
  3. Κύρια σύνταξη ΙΚΑ σήμερα από τα 692,88 € (προ φόρου) πέφτει στα 584,08 € με τον επανυπολογισμό (μείωση 108,8 ευρώ, ή -15,70%). Η τελική σύνταξη από Δεκέμβριο 2018 θα έχει μείωση 15,70% γιατί είναι κάτω από το πλαφόν 18% και το ποσό σύνταξης θα είναι 584,08 €.

«Ακτινογραφία»

Τα ποσά του επανυπολογισμού αναλύονται ως εξής:

Ντοκουμέντο επανυπολογισμού 1.

Χρόνος ασφάλισης ΙΚΑ: 5.793 ημερομίσθια.
Ασφαλιστική κλάση (σ.σ.: συντάξιμες αποδοχές): 6η κλάση.
Κατηγορία σύνταξης: μειωμένη λόγω γήρατος.
Ποσό σύνταξης μικτά σήμερα: 510,77 €.
Εισφορά ασθένειας 6%: 30,65 €
Σύνταξη πριν από τον επανυπολογισμό: 480,12 € (προ φόρου)

Νέα κύρια σύνταξη μικτό ποσό με τον επανυπολογισμό: 357,01 € (εθνική 265,09 €, ανταποδοτική 91,92 €).
Εισφορά ασθένειας 6%: 21,42 €.
Σύνταξη προ φόρου: 335,99 €.
Προσωπική διαφορά-μείωση νέας με παλιά σύνταξη: -144,13 € (-30%).

Σύνταξη από Δεκέμβριο 2018 (πλαφόν μείωσης 18%): 393,69 € προ φόρου.
Τελική μείωση: 86,43 ευρώ. (480,12-393,69=86,43).

Ντοκουμέντο επανυπολογισμού 2.

Χρόνος ασφάλισης ΙΚΑ: 10.159 ημερομίσθια.
Ασφαλιστική κλάση (σ.σ.: συντάξιμες αποδοχές): 17η κλάση.
Κατηγορία σύνταξης: πλήρης λόγω γήρατος.
Ποσό σύνταξης μικτά σήμερα: 1.038,66 €.
Κράτηση 5% νόμου 4093: 51,94€
Εισφορά ασθένειας 6%: 59,20€.

Σύνταξη πριν τον επανυπολογισμό: 927,52 € (προ φόρου).

Νέα κύρια σύνταξη μικτό ποσό με τον επανυπολογισμό: 846,64 € (εθνική 384 €, ανταποδοτική, 462,64 €).
Εισφορά ασθένειας 6%: 50,79 €.
Σύνταξη προ φόρου: 795,85 €.

Προσωπική διαφορά-μείωση νέας με παλιά σύνταξη:-131,67 € (-14,19%).

Σύνταξη από Δεκέμβριο 2018 (μείωση 14,19%): 795,85 € προ φόρου.

Ντοκουμέντο επανυπολογισμού 3.

Χρόνος ασφάλισης ΙΚΑ: 11.464 ημερομίσθια.
Ασφαλιστική κλάση (σ.σ.: συντάξιμες αποδοχές): 6ηη κλάση.
Κατηγορία σύνταξης: πλήρης λόγω γήρατος με σύζυγο.
Ποσό σύνταξης μικτά σήμερα: 775,91 €.
Εισφορά ασθένειας 6%: 44,23€.
Σύνταξη πριν τον επανυπολογισμό: 692,88 € (προ φόρου).

Νέα κύρια σύνταξη μικτό ποσό με τον επανυπολογισμό: 621,36 € (εθνκή 384 €, ανταποδοτική,237,36 €).
Εισφορά ασθένειας 6%: 37,28 €.
Σύνταξη προ φόρου: 584,08 €.

Προσωπική διαφορά-μείωση νέας με παλιά σύνταξη:-108,8 € (-15,70%).

Σύνταξη από Δεκέμβριο 2018 (μείωση 15,70%): 584,08 € προ φόρου.

Ντοκουμέντο επανυπολογισμού 4.

Χρόνος ασφάλισης ΙΚΑ: 10.945 ημερομίσθια.
Ασφαλιστική κλάση (σ.σ.: συντάξιμες αποδοχές): 28η κλάση.
Κατηγορία σύνταξης: πλήρης λόγω γήρατος με σύζυγο.
Ποσό σύνταξης μικτά σήμερα: 1.960,01 €.
Κράτηση ν. 3863 (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων): 117,60 €.
Μείωση ν. 4024: 128,48 €.
Μείωση ν. 4051: 49,76 €.
Μείωση ν. 4093: 166,43 €.
Εισφορά ασθένειας 6%: 89,87 €.
Σύνταξη σήμερα: 1.407,96 € (προ φόρου).

Νέα κύρια σύνταξη μικτό ποσό με τον επανυπολογισμό: 1.244,63€ (εθνκή 384€, ανταποδοτική,860,63€).
Εισφορά ασθένειας 6%: 74,67 €.
Σύνταξη προ φόρου: 1.169,96 €.

Προσωπική διαφορά-μείωση νέας με παλιά σύνταξη: -238€ (-16,80%).
Σύνταξη από Δεκέμβριο 2018 (μείωση 16,80%): 1.169,96 € προ φόρου.

Ποιους αφορά

Υπενθυμίζεται ότι από τα 2,5 εκατ. συνταξιούχων, δεν προβλέπεται να γίνει βάσει νόμου, επανυπολογισμός σύνταξης σε συνταξιούχους ΟΓΑ και Τραπέζης Ελλάδος.

Οι υπόλοιποι (περίπου 2 εκατ. συνταξιούχους όλων των άλλων Ταμείων), θα έχουν επανυπολογισμό σύνταξης. Από αυτούς, το 75-80% θα έχει μειώσεις, ένα 12% θα δει μια μικρή ωφέλεια (των 10, 20, 60 ευρώ) και ένα άλλο 10%-12% θα έχει είτε μικρή είτε καθόλου μείωση.

Σε ένα από τα ενημερωτικά που δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος φαίνεται ότι:

  • Η επικουρική σύνταξη από τα 202,63 ευρώ επανυπολογίστηκε στα 99,84 ευρώ!
  • Η προσωπική διαφορά είναι στα 102,79 ευρώ!
  • Η μείωση λόγω επανυπολογισμού (χωρίς την προσωπική διαφορά) είναι 50,72%!
  • Ο συνταξιούχος θα παίρνει όμως μέχρι και Δεκέμβριο 2018 τα 202,63 ευρώ, από τα οποία τα 99,84 ευρώ είναι σύνταξη και τα 102,79 ευρώ «προσωπική διαφορά».
  • Από την πρώτη σύνταξη του Ιανουαρίου του 2019, θα έχει μείωση όχι κατά 50,7% αλλά όσο είναι το πλαφόν, δηλαδή μείωση 18% στο σύνολο, και η επικουρική του θα είναι 166,20 ευρώ. Από αυτά τα 166,20 τα 99,84 ευρώ θα θεωρούνται επικουρική και τα άλλα 66,36 ευρώ θα είναι η νέα και μικρότερη προσωπική διαφορά.

Αναδημοσίευση από www.aftodioikisi.gr