Επίδομα 830 ευρώ σε μητέρες – Προϋποθέσεις – Βήματα και δικαιολογητικά

ΔΥΠΑ: Επίδομα 830 ευρώ σε μητέρες – Προϋποθέσεις – Βήματα και δικαιολογητικά

Πρόκειται για το επίδομα προστασίας της μητρότητας που επεκτάθηκε στις μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες, στις αγρότισσες και σε μισθωτές που μέχρι τώρα δεν προβλεπόταν η χορήγησή του (π.χ. Ταμεία Τύπου) που απέκτησαν παιδί από 24 Σεπτεμβρίου 2023 και μετά.

Βασική προϋπόθεση θα είναι οι μητέρες να υποβάλουν ψηφιακή αίτηση προκειμένου να λάβουν –για 9 μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού τους– επίδομα που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό, όπως ακριβώς και οι μητέρες με μισθωτή απασχόληση. Μάλιστα, το επίδομα θα ισχύσει αναδρομικά.

Οι πρώτες πληρωμές του αυξημένου επιδόματος μητρότητας στις νέες δικαιούχες αναμένεται να γίνουν στο τέλος Μαΐου, καθώς εντός των επόμενων ημερών θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων στη ΔΥΠΑ.

Για τον ηλεκτρονικό χειρισμό της αίτησης απαιτούνται οι κωδικοί TAXISNET, ώστε να γίνει η σύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. μέσω επιβεβαίωσης από την ΑΑΔΕ.

Στο διοικητικό μέρος, αναγκαία είναι η εγγραφή στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων της Δ.ΥΠ.Α., εφόσον η ενδιαφερόμενη δεν είναι ήδη καταχωρημένη, και η κατοχή του αντίστοιχου αριθμού μητρώου. Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται διαδικτυακά με τους κωδικούς TAXISNET, μέσω της επιβεβαίωσης των στοιχείων της αιτούσας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Αναλυτικότερα ορίζεται

  1. Η μητέρα ασφαλισμένη του e-ΕΦΚΑ, ελεύθερη επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενη ή αγρότισσα, δικαιούται ειδική παροχή προστασίας μητρότητας διάρκειας εννέα (9) μηνών, η οποία εκκινεί μετά τη λήξη του επιδόματος μητρότητας του e-ΕΦΚΑ, βάσει του άρθρου 6 του ν. 4097/2012 (Α΄ 235), και συγκεκριμένα μετά το πέρας δεκατεσσάρων (14) εβδομάδων από την επομένη του τοκετού. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) καταβάλλει στις δικαιούχους μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό, κατόπιν ελέγχου ασφαλιστικής ενημερότητας.
  2. Την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας μη μισθωτών δικαιούνται και η τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και η μη μισθωτή, που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου για τις έννοιες «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» και «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια» ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 228 του π.δ. 80/2022 (Α’ 222).
  3. Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά (7) μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας στον πατέρα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης. Για όσο χρόνο ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει μεταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις παροχές εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμερος.
  4. Η καταβολή της παροχής στις αγρότισσες χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για τις ελεύθερες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες μητέρες αξιοποιείται ο Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152). Από 1ης.1.2024 στους σκοπούς του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού προστίθεται η προστασία της μητρότητας των αυτοαπασχολούμενων και των ανεξαρτήτως απασχολούμενων μέσω της ειδικής παροχής και αυτός μετονομάζεται σε Ειδικό Λογαριασμό υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων.
  5. Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δικαιούνται και όσες μητέρες απέκτησαν τέκνο έως και δεκατέσσερις (14) εβδομάδες πριν από τη λήξη του έτους 2023 και ειδικότερα έως και την 24/09/2023.

Το επίδομα μητρότητας καταβάλλεται για 9 μήνες μετά τη λοχεία με τον όρο ότι η μητέρα απέχει από την εργασία της αν είναι μισθωτή ή δεν χρωστά εισφορές αν είναι αυτοαπασχολούμενη. Το επίδομα είναι ίδιο με τον εκάστοτε βασικό μισθό και από 1ης/4/2024 ανέρχεται στα 830 ευρώ το μήνα μικτά.

Μια μητέρα που απέκτησε παιδί εντός του 2024 μπορεί να επωφεληθεί διπλά, καθώς αν αποφασίσει να απέχει από την εργασία της ή δεν χρωστά εισφορές στον ΕΦΚΑ, θα λάβει αφενός τα 2.400 ευρώ από το εφάπαξ επίδομα γέννας και αφετέρου το επίδομα μητρότητας των 830 ευρώ για 9 μήνες. Το συνολικό όφελος από τα δύο επιδόματα ανέρχεται στις 9.870 ευρώ για όλο το 9μηνο ή 1.096 ευρώ τον μήνα. Αν απέκτησε δεύτερο παιδί, τότε το όφελος από τα δύο επιδόματα για 9 μήνες φτάνει στις 10.170 ευρώ ή στα 1.130 ευρώ το μήνα.

πηγή: enaklik.com