Επίδομα «έκπληξη» έως 422 ευρώ: Χιλιάδες δικαιούχοι – Ποιοι θα τα λάβουν

Επίδομα: Χιλιάδες είναι οι δικαιούχοι οι οποίοι μπορούν να λάβουν το επίδομα ύψους 422 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ. Ποια η διαδικασία.

Το επίδομα ύψους 422 ευρώ μπορούν να το εισπραξουν χιλιάδες δεκάδες δικαιούχοι.

Το συγκεκριμένο επίδομα, είναι προνοιακό και το δίνει όπως και τα περισσότερα προνοιακά επιδόματα, ο ΟΠΕΚΑ.

Παρέχεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Η αξία του είναι 422,64 ευρώ ή αλλιώς 35,22 ευρώ το μήνα για 12 μήνες.

Αυτό είναι το «επίδομα Ομογενών» του ΟΠΕΚΑ.

Επίδομα: Ποιοι το δικαιούνται

Το Επίδομα Ομογενών το δικαιούνται άνω των 60 ετών.

Οι συμπληρώσαντες το 60ο έτος της ηλικίας ή ανίκανοι για εργασία οικονομικά αδύνατοι, οι οποίοι δεν έχουν ανιόντες ή κατιόντες που θα μπορούν να τους συντηρήσουν.

Οι οικονομικά αδύνατοι φοιτητές και σπουδαστές ανώτατων και ανώτερων Σχολών ως και επαγγελματικών Σχολών, ομογενείς από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης

και από την Κίνα που ήρθαν στην Ελλάδα μετά το έτος 1944 ή γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς ομογενείς ή έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα ομογενή ως

και οι φοιτητές από τη Βόρειο Ήπειρο που κατέφυγαν στην Ελλάδα από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και μετά γεννήθηκαν στην Ελλάδα από τον πιο πάνω πόλεμο ή έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα βορειοηπειρώτη υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούν κανονικά και πετυχαίνουν στις τμηματικές εξετάσεις.

Σημείωση: Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσέρχονται με την ταυτότητα τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία κάθε χρόνο με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και το εκκαθαριστικό του νέου έτους . Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου.

Επίδομα: Διαδικασία:

Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Έλεγχος δικαιολογητικών – συμπλήρωση φακέλου.
Διενέργεια Κοινωνικής έρευνας.
Έκδοση Απόφασης .

Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης, εγγραφή στο Μητρώο & στις καταστάσεις πληρωμής.
Αποστολή αντιγράφου Απόφασης στο δικαιούχο.

Τα Δικαιολογητικά:

Έντυπη Αίτηση.
Βεβαίωση ομογένειας.
Φωτοτυπίας ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται το προσωπικό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας, Ε1και Ε9.
Φωτοτυπία εκκαθαριστικού των παιδιών και απόφαση ΚΕΠΑ σε περίπτωση τέκνου με Βαριά Αναπηρία.

Φωτοτυπίες βιβλιαρίου υγείας μόνο ΟΓΑ.
Σε περίπτωση φιλοξενίας από τα τέκνα φωτοτυπίες εκκαθαριστικού των παιδιών του ομογενή (εάν είναι κάτοικοι εξωτερικού να φαίνεται όπως και η φιλοξενία).

Βεβαίωση από ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ότι δεν λαμβάνουν κανένα βοήθημα η σύνταξη ή είναι ανυπόγραφοι ή αναλυτική κατάσταση ενσήμων.

Βεβαίωση από τις σχολές των ομογενών φοιτητών σχετικά με την επιδότηση ενοικίου και την παραμονή τους σε εστίες.
Βεβαίωση σπουδών (Για ομογενείς φοιτητές-τριες των ΑΕΙ-ΤΕΙ)
Μία φωτογραφία

IBAN Τράπεζας και ΑΜΚΑ

Πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τον ΟΠΕΚΑ και το opeka.gr.

Πηγή: https://newsme.gr/