Πληροφορίες για το επίδομα των 700 ευρώ έρχονται στο φως της δημοσιότητας με τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες να αφορούν πολλές.

Διαβάστε παρακάτω στο άρθρο τα πάντα για το επίδομα των 700 ευρώ, όλα όσα πρέπει να κάνετε για την υποβολή της αίτησης, την προθεσμία που έχει οριστεί για τη διαδικασία υποβολής, όλη την διαδικασία βήμα-βήμα, αλλά και όλα τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για να διεκδικήσετε το επίδομα.

Συγκεκριμένα μιλάμε για το επίδομα μητρότητας. Πρόκειται για ένα επίδομα που καταβάλλεται στις γυναίκες που είναι ασφαλισμένες στον e-ΕΦΚΑ μετά τον τοκετό τους.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες το επίδομα αυτό που ανέρχεται στα 700 ευρώ θα δοθεί σε περίπου 1.000 δικαιούχους μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Αυτοί θα πάρουν το επίδομα των 700 ευρώ – Αναλυτικά οι προϋποθέσεις

Ας δούμε ποιοι, πως και πώς θα δουν τα 700 ευρώ στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Για να μπορέσει κάποιος να είναι δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να συντρέχουν οι εξής δύο προϋποθέσεις.

Η πρώτη σχετίζεται με την απαραίτητη ύπαρξη ενεργούς εργασιακής σχέσης στην περίοδο έναρξης της άδειας κυοφορίας, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με την είσπραξη επιδόματος από τον e-ΕΦΚΑ για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχεία.

Ποιοι άλλοι όμως μπορεί να είναι δικαιούχοι του επιδόματος;  Το επίδομα των 700 ευρώ το δικαιούνται επίσης οι τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρ. 1464 του ΑΚ, οι οποίες αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας

Το ίδιο ισχύει και για τις εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών, στις οποίες καταβάλλονται οι αναλογούσες Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας για το χρονικό διάστημα της άδειας λοχείας (9 εβδομάδες), εφόσον βρίσκονται σε ενεργό εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της εν λόγω άδειας – στην περίπτωση των θετών μητέρων είναι απαραίτητη η ενεργός εργασιακή σχέση κατά την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια – και εφόσον έχουν εισπράξει το επίδομα μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) για την αποχή από την εργασία λόγω λοχείας.

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως το ποσό είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει εάν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης κατά τον χρόνο έναρξης της άδειας κυοφορίας και λοχείας αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε ο e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ) για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε παρακάτω το χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου επιδοτείται η μητρότητας, καθώς και βήμα-βήμα τη διαδικασία της αίτησης, αλλά δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που θα σας φανούν χρήσιμες και απαραίτητες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε.

Το χρονικό διάστημα στο οποίο επιδοτείται η μητρότητα

Α. Οι άμεσα ασφαλισμένες μισθωτές του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΤΑΞΥ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και έμμισθες δικηγόροι του ιδιωτικού τομέα), δικαιούνται τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για 119 ημέρες (17 εβδομάδες). Από αυτές τις ημέρες οι 56 ημέρες (8 εβδομάδες) πριν τον τοκετό αντιστοιχούν στο επίδομα κυοφορίας και οι υπόλοιπες 63 ημέρες (9 εβδομάδες) αντιστοιχούν στο επίδομα λοχείας. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε αρχικά προβλεφθεί, το υπόλοιπο του επιδόματος κυοφορίας καταβάλλεται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται καταβολή επιδόματος μητρότητας για 119 ημέρες συνολικά.

Β. Ειδικώς, οι μισθωτές ασφαλισμένες, οι οποίες αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι μισθωτές ασφαλισμένες, οι οποίες υιοθετούν τέκνο, δικαιούνται το επίδομα λοχείας των 63 ημερών (9 εβδομάδων).

Γ. Οι μισθωτές ασφαλισμένες, οι οποίες γεννούν τέκνο, ως φέρουσες μητέρες κατά τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, δικαιούνται τα επίδομα κυοφορίας και λοχείας για το σύνολο των 119 ημερών (17 εβδομάδων).

Επίδομα μητρότητας: Όλη η διαδικασία της αίτησης

Η δικαιούχος μητέρα μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία της ΔΥΠΑ εντός τριμήνου από την είσπραξη των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) με δύο τρόπους:

μέσω των e-services ΔΥΠΑ

μέσω ΚΕΠ από την ίδια τη δικαιούχο ή δι’ αντιπροσώπου

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-services ΔΥΠΑ είτε από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης

Το αίτημα για χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) υποβάλλεται από την ασφαλισμένη έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία τοκετού.

Αυτά είναι τα δικαιολογητικά για το επίδομα:

βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) για τη διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας

βεβαίωση εργοδότη (Υπόδειγμα 1ο ), (Υπόδειγμα 2ο ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗ-ΘΕΤΗ)

αντίγραφα αποφάσεων χορήγησης επιδόματος ασθενείας (εφόσον έχει χορηγηθεί) που αφορούν σε διάστημα για το ίδιο εργασιακό έτος (εναλλακτικά ασφαλιστικό βιβλιάριο ασθενείας του τ. ΙΚΑ, εάν υπάρχει)

αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται νόμιμα στον ελληνικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στον οποίο η ασφαλισμένη είναι μοναδική δικαιούχος ή πρώτη σε περίπτωση συνδικαιούχου (Το δικαιολογητικό για τον τραπεζικό λογαριασμό προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν για οποιαδήποτε παροχή της Δ.ΥΠ.Α. ή αν έχει αλλάξει).

άδεια διαμονής ή εργασίας στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών

Η αρμόδια Υπηρεσία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) – πρώην ΟΑΕΔ, έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την έκδοση της απόφασης.

Πηγή: newsme.gr

Προηγούμενο άρθροΓυναίκα σταμάτησε το αμάξι στη μέση του δρόμου, άρχισε να χορεύει και να πετάει καρέκλες (εικόνες+video)
Επόμενο άρθροΚεφαλονιά: Στον Ναό της Παναγίας της «Μαζαράκενας» ή επί το ορθότερο Αγιου Φιλίππου στα Διλινάτα στο Λυμπί (εικόνες)