Επίδομα ευαλωτων κοινωνικών ομάδων – Μέχρι και 920 ευρώ εφάπαξ-Δες πως θα το πάρεις σε ΙΒΑΝ & ΑΤΜ

Τρέχει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το ολοκαίνουριο επίδομα της ΔΥΠΑ σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μονογονεϊκές οικογένειες.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) εφαρμόζει απο φέτος μια καινοτόμα παροχή με σκοπό την στήριξη των ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που δεν διαθέτουν το δικαίωμα για το επίδομα ανεργίας.

Αυτή η πρωτοβουλία ενισχύει το δίχτυ κοινωνικής προστασίας προσφέροντας στήριξη προς τους ανέργους για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Το ειδικό αυτό επίδομα σε ευάλωτες ομάδες ανέργων χορηγείται εφάπαξ και ο δικαιούχος μπορεί να το λαμβάνει μια φορά στα δύο έτη.

Το βασικό ύψος του επιδόματος είναι 718,50 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε παιδί, αποσκοπεί στη στήριξη ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες δεν θεμελιώνουν δικαιώματα για το επίδομα ανεργίας. 

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στο e-services της ΔΥΠΑ από τις 6 Φεβρουαρίου.

Το νέο ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων αντικαθιστά το ειδικό βοήθημα που χορηγείτο σε

α) επιδοτούμενους ανέργους που παρέμεναν άνεργοι έναν μήνα, μετά την εξάντληση της επιδότησής τους,

 β) μη επιδοτούμενους ανέργους που παρέμεναν άνεργοι για τρεις μήνες εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους και

 γ) μη επιδοτούμενους ανέργους που εργάζονταν σε επιχειρήσεις που διέκοψαν τις εργασίες τους ή που άσκησαν το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι της παροχής είναι άνεργοι:

 • Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας
 • Αποφυλακισμένοι
 • Γυναίκες, θύματα έμφυλης ή/και ενδοοικογενειακής βίας
 • Θύματα βίας – εμπορίας
 • Απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του βοηθήματος είναι οι άνεργοι:

 • να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ με μία από τις παραπάνω ιδιότητες κατά την υποβολή της αίτησής τους
 • να έχουν πραγματοποιήσει 1–75 ημέρες ασφάλισης στον e-EΦΚΑ οποτεδήποτε τα τελευταία 2 έτη πριν από την υποβολή της αίτησής τους (ή από την έναρξη της ποινής, για τους αποφυλακισμένους)
 • να έχουν εισόδημα έως 16.000 € οι άγαμοι, 24.000 € οι έγγαμοι (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € ανά τέκνο) ή 29.000 € οι μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € για κάθε τέκνο μετά το πρώτο) και παράλληλα, το ύψος των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας να μην υπερβαίνει τα 80.000 € και
 • να μην είναι παράλληλα δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρόνια ανέργων, βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων και ειδικού εποχικού βοηθήματος.

Προσοχή: Για να μπορέσετε να υποβάλετε την αίτηση θα πρέπει πρώτα να έχετε κάνει εγγραφή στο ειδικό μητρώο της ΔΥΠΑ για τις ευπαθείς ευάλωτες ομάδες. Για να γίνει η εγγραφή θα πρέπει να απευθυνθειτε στο τοπικό υποκατάστημα της ΔΥΠΑ.

Βρείτε την Υπηρεσία ΚΠΑ2 στην οποία ανήκετε με βάση την κατοικία σας ΕΔΩ

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ΕΔΩ για να λάβετε ειδικό βοήθημα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Θα χρειαστεί να:

 • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Το ειδικό βοήθημα χορηγείται εφάπαξ και ισούται με τριάντα επτά και πέντε δέκατα (37,5) ημερήσια επιδόματα ανεργίας, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και προσαυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος.

πηγή: enaklik.com