Eπίδομα ρεύματος για θέρμανση: Ανοίγει νωρίτερα η αίτηση-Τα κριτήρια αναλυτικά

Επίδομα ρεύματος στη my Θέρμανση: Πότε οι αιτήσεις για την τρίμηνη επιδότηση

Νωρίτερα αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για όσους καίνε ρεύμα για να ζεσταθούν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου και αφού κλείσει η δυνατότητα για την υποβολή αιτήσεων για τα είδη καυσίμων εκτός του ηλεκτρικού ρεύματος, θα ανοίξει εκ νέου η εφαρμογή της ΑΑΔΕ Myθερμανση για όσους χρησιμοποιούν ρεύμα για θέρμανση.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το myθέρμανση θα ανοίξει ξανά για να κάνουν αίτηση όσοι θα ζεσταθούν φέτος τον χειμώνα με ηλεκτρικό ρεύμα. Θα προστεθεί δηλαδή το ρεύμα στα διαθέσιμα καύσιμα. Αρχικά, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι η πλατφόρμα θα άνοιγε τον Ιανουάριο. Όμως, σύμφωνα με τα νεότερα που μετέδωσε σήμερα η ΕΡΤ, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν πριν τα Χριστούγεννα.

Τονίζεται ότι η επιδότηση θα καλύψει το τρίμηνο Ιανουάριο-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2024, αφορά τους ευάλωτους, ξεκινά από τα 45 ευρώ και θα φτάνει το ανώτερο τα 480 ευρώ. Ο υπολογισμός γίνεται με τις βαθμοημέρες -όπως και στο επίδομα θέρμανσης- ενώ η πληρωμή δεν θα γίνει στην τράπεζα του δικαιούχου, αλλά με έκπτωση στον λογαριασμό ρεύματος.

Για να μπορέσετε να πάρετε το επίδομα ρεύματος, δεν θα πρέπει να έχετε πάρει επίδομα θέρμανσης για κανένα άλλο καύσιμο (πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, πέλετ, ξύλα κ.α.). Επίσης η συγκεκριμένη επιδότηση δεν θα ισχύει για ευάλωτα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό τιμολόγιο Κ.Ο.Τ διότι θα συνεχίζεται η κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος για αυτούς τους καταναλωτές από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ) και μετά τις 31.12.2023

Επίδομα ρεύματος: Τα κριτήρια αναλυτικά

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται:

 • Έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει
 • Έως 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα.

Για κάθε τέκνο, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ.

 • Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης.
 • Για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022, όπως έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού των τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο δηλώσεων.

Τα περιουσιακά κριτήρια ορίζονται ως εξής:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων, που αναγράφονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Επίδομα ρεύματος: Τα δικαιολογητικά που δηλώνετε

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο myAADE, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,
 • το ονοματεπώνυμό του,
 • ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,
 • ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,
 • η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,
 • τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,
 • τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

πηγή: enaklik.com