Επισπεύδονται οι διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων

Σε τρεις άξονες «πατάει» η μεταρρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝ) για επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων. Αρμόδια στελέχη του ενημερώνουν, σχετικά, θεσμικούς εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας.

Σε πρόσφατη συνάντηση με μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (BEA) αναφέρθηκε πως, κατ’ αρχάς, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν πλέον στόχο πρώτα να αδειοδοτούν και στη συνέχεια να ελέγχουν τις επιχειρήσεις, με βάση την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο έλεγχος διενεργείται εκ των υστέρων σε περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων η αδειοδότηση έχει χαμηλό ρίσκο για το δημόσιο συμφέρον.

Υπάρχει ενιαία δομή αδειοδότησης για μεταποιητικές επιχειρήσεις, κέντρα αποθήκευσης και διανομής, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουριστικά καταλύματα, ορυχεία-μεταλλεία, ενώ τον Ιούνιο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη χρήση ενιαίων πιστοποιητικών σε δραστηριότητες για την ασφάλεια τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τι πιστοποιητικά πρέπει να έχουν προκειμένου να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους.

Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι διαφορετικά στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που είναι απαραίτητη η έγκριση της εγκατάστασης και σε δεύτερο στάδιο η λειτουργία της επιχείρησης.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στον εξορθολογισμό ελέγχου. Θέση του ΥΠΑΝ είναι πως, επιτρέποντας σε κάποιες οικονομικές δραστηριότητες να κάνουν έναρξη ηλεκτρονικά και στη συνέχεια να ελεγχθούν για τα πιστοποιητικά που διαθέτουν, οι επιχειρηματίες δεν χάνουν πλέον πολύτιμο χρόνο.

Σύμφωνα με την προϊσταμένη του τμήματος απλοποίησης αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων, Ελένη Φέρτη, «με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται απελευθέρωση του προσωπικού προκειμένου να πάνε στις επιχειρήσεις και να ελέγξουν τα πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα να διατηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας».

Σημειώνεται ότι στην ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας υπάρχουν αναρτημένα όλα τα απαιτούμενα έντυπα που πρέπει να έχουν οι επιχειρηματίες. Ο έλεγχος γίνεται με τη χρήση ειδικών φύλλων ελέγχου, του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών, αλλά και τη χρήση μοντέλου ενεργειών συμμόρφωσης.

Τέλος, προωθείται η δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την καταγραφή και τον έλεγχο όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου