Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Επιστρεπτέα προκαταβολή 6.

Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν πληγεί από το lockdown δικαιούνται να καταθέσουν στη σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα αίτηση για τον έκτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η αίτηση γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 16 Μαρτίου για ενισχύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ εκ των οποίων το μισό έχει χαρακτήρα επιχορήγησης.

Στον έκτο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, το 50% των ενισχύσεων έχει και πάλι μη επιστρεπτέο χαρακτήρα, με το ελάχιστο να ορίζεται στα 500 ευρώ και το μέγιστο σε 50.000 ευρώ.

Για ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται ελάχιστη ενίσχυση 500-1.000 ευρώ σε συνάρτηση με τον τζίρο, ενώ για κλειστές επιχειρήσεις σε συνάρτηση με τον αριθμό των εργαζόμενων τα ελάχιστα ποσά διαμορφώνονται από 1.000 (χωρίς εργαζόμενους) έως 8.000 ευρώ (πάνω από 20 εργαζόμενοι).

Ποια στοιχεία πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν στην πλατφόρμα τα κατωτέρω στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, καθώς και τον Ιανουάριο 2021:

 • Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.
 • Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν:
 1. Τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα.
 2. Το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδικός 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019.
 3. Το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019. Επιπροσθέτως, προ-συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

Εστίαση, γυμναστήρια και άλλοι κλάδοι

Ξεχωριστή είναι η πρόβλεψη για την εστίαση και άλλους κλάδους της οικονομίας που παρέμειναν κλειστοί τον Ιανουάριο όπως γυμναστήρια, θέατρα, κινηματογράφοι κ.ά..

Το κατώτατο ύψος της ενίσχυσης που μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6 διαμορφώνεται ως εξής:

 • 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους.
 • 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1 έως 5 εργαζόμενους.
 • 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6 έως 20 εργαζόμενους.
 • 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 εργαζόμενους.

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31-12-2019, υπό την προϋπόθεση ότι:

 • Δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
 • Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
 • Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1407/2013 (ΕΕ L351/1/24-12-2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2019-2021.

Πηγή: pronews.gr

Προηγούμενο άρθροΡεκόρ κρουσμάτων αναμένεται σήμερα – Πληροφορίες για πάνω από 2.000
Επόμενο άρθρο“Υπαρχει πλεον διαχυτη αμφισβήτηση και οργη στην κοινωνια. Αυτο εχετε καταφερει”