Δεν είναι και φθηνό το νέο επιτελικό κράτος που δημιουργεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια η ετήσια δαπάνη. Ειδικότερα σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης», προβλέπεται:

Οι νέες συνιστώμενες θέσεις –  Οι δαπάνες

Γ.Γ. και Ε.Γ. στην Προεδρία της Κυβέρνησης: 128.000 €

Προϊστάμενοι Γραφείων στην Προεδρία της Κυβέρνησης: 77.000 €

80 θέσεις μόνιμου προσωπικού και μετακλητών στην Προεδρία της Κυβέρνησης: 2.000.000 €

Υπηρεσιακοί Γραμματείς Υπουργείων: 500.000 €

Διευθυντές Υπηρεσιών Συντονισμού Υπουργείων: 115.000 €

32 θέσεις Διευθυντών και Τμηματαρχών Μονάδων Ελέγχου Υπουργείων: 178.000 €

Επίδομα θέσης ευθύνης Προϊσταμένων της νεοσύστατης Μονάδας Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης στην Προεδρία της Κυβέρνησης: 66.000 €

Μετατροπή της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας σε Γενική Γραμματεία: 10.000 €

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στο ποσό των 3.000.000 €, δεν συμπεριλαμβάνονται (δεν έχουν εκτιμηθεί) 11 δαπάνες όπως  bonus – επιδόματα Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, μισθολογικό κόστος νέων κλάδων προσωπικού στους Φορείς Κεντρικής Διοίκησης κ.ά.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πηγή: aftodioikisi.gr