Έρχεται νέα Κοινωφελής με 2.260 θέσεις για ανέργους Ποιοι συμμετέχουν – Σε ποιους φορείς οι νέες προσλήψεις

Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης για 2.260 ωφελούμενους ανέργους πρόκειται να υλοποιήσει εντός του επόμενου διαστήματος ο ΟΑΕΔ.

Η νέα Κοινωφελής ΟΑΕΔ θα υλοποιηθεί σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ).

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, το πρόγραμμα έχει ήδη εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και έχει προϋπολογισμό 17.153.508 ευρώ.

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 2.260 εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης).

Απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 67 ετών (να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας) οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει υποχρεωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 309/1976 και το ΠΔ 739/1980, έως τριτοβάθμια, για την προώθηση τους στην απασχόληση, στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Διάρκεια προγράμματος – Κατάρτιση

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 8 μήνες και περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 150 ωρών που θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Έμβαση σε ειδικές κατηγορίες

Η νέα δράση θα δίνει έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους 30 έως 49 ετών καθώς και σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ).

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρο το προσχέδιο της πρόσκλησης.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Πηγή: workenter.gr