Έξυπνες παρουσιάσεις του τουρισμού των Ιονίων Νήσων

Ένα νέο, «έξυπνο»  σύστημα τουριστικών παρουσιάσεων θα υλοποιηθεί στα Ιόνια Νησιά, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020». Πρόκειται για ένα διαδικτυακό σύστημα που στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημιουργών παραδοσιακών και τουριστικών προϊόντων, η οποία θα οδηγήσει  στη δημιουργία έξυπνων παρουσιάσεων μέσω τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας.

Έναυσμα για την υιοθέτηση της ανωτέρω δράσης, αποτέλεσε το γεγονός ότι μέσα στις σύγχρονες επιστημονικές θεωρήσεις, ο διατροφικός πολιτισμός αξιοποιείται σε διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης και ανάπτυξης των κοινωνικών και ειδικότερα των τοπικών και των περιφερειακών κοινοτήτων. Επιπροσθέτως, εμφορείται από αξίες οικονομικές, τουριστικές, εκπαιδευτικές και πολιτισμικές. Όλες οι εν λόγω οι χρήσεις των διατροφικών συνθηκών και προϊόντων βρίσκουν την κοινή συνισταμένη τους στους τρόπους επικοινωνίας και πληροφορίας. Έτσι, η «επικοινωνία» αυτών των προϊόντων χρειάζεται να προσδιοριστεί τοπικά. Ως εκ τούτου, η δημιουργία μίας διαδικτυακής πλατφόρμας ειδικά και ελκυστικά σχεδιασμένης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημιουργών παραδοσιακών και διατροφικών προϊόντων και επαγγελματιών των δημιουργικών βιομηχανιών και βιοτεχνιών, στοχεύει στην κατασκευή και την προώθηση έξυπνων παρουσιάσεων των παραγόμενων προϊόντων τους μέσω τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας

Στο πλαίσιο του έργου, θα λάβουν χώρα οι εξής δράσεις:

-Καταγραφή και μελέτη των παραδοσιακών προϊόντων των Ιονίων Νήσων.

– Μελέτη της αντιμικροβιακής, αντιοξειδωτικής δράσης και χημικής σύστασης επιλεγμένων συστατικών τους

-Ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμός και ενσωμάτωση μεθοδολογίας επαυξημένης πραγματικότητας σε παρουσιάσεις παραδοσιακών προϊόντων

-Ανάπτυξη Συνεργατικής Πλατφόρμας

-Πιλοτική λειτουργία, αξιολόγηση και αξιοποίηση με την εισαγωγή 20 παραδοσιακών προϊόντων στην πλατφόρμα για τα οποία θα αναπτυχθούν διαφορετικές παρουσιάσεις που θα παραθέτουν τις δυνατότητες της πλατφόρμας, με στόχο να αξιολογηθούν με πραγματικούς χρήστες.

Αναδημοσίευση από www.tornosnews.gr