Φαρμακευτικός Σύλλογος: Προσοχή στις τιμές των φαρμάκων