Κατατέθηκαν στη Βουλή τέσσερα νομοσχέδια του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τα οποία κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου τέσσερις συμβάσεις μίσθωσης, που έχει υπογράψει η προηγούμενη Κυβέρνηση, για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Σε κάθε ένα από τα νομοσχέδια, ως παρ.14.1 στο αρ.14 εκάστου, προβλέπεται ότι οι Εταιρείες υπόκεινται σε περιφερειακό φόρο με συντελεστή 5%, φόρο που επιβάλλεται επί του προκύπτοντος από τις συμβατικές εργασίες καθαρού φορολογητέου εισοδήματός τους, όπως ορίζεται σε κάθε σύμβαση.

Σύμφωνα με τις Εκθέσεις του Γ.Λ.Κ. και τα τέσσερα Νομοσχέδια επιφέρουν “μελλοντική ενδεχόμενη ετήσια αύξηση εσόδων των προϋπολογισμών των οικείων Ο.Τ.Α., από την είσπραξη του προβλεπόμενου περιφερειακού φόρου 5%, που θα καταβάλει κάθε Συμμισθωτής”, με το ύψος των εσόδων να “εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα”.

Ειδικότερα, τα σχέδια νόμου αφορούν συμβάσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

(1) της εταιρείας “Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία” για τη θαλάσσια περιοχή “10, Ιόνιο Πέλαγος, Ελλάδα

(2) των εταιρειών “RepsolExploracionS.A”και “Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία” για τη θαλάσσια περιοχή “Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα

(3) των εταιρειών “TotalE&PGreeceB.V”, “ExxonMobilExploration and ProductionGreece (Crete) B.V” και “Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία” για τη θαλάσσια περιοχή “Νοτιοδυτικά Κρήτης, Ελλάδα

(4)των εταιρειών “TotalE&PGreeceB.V”, “ExxonMobilExploration and ProductionGreece (Crete) B.V” και “Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία” για τη θαλάσσια περιοχή “Δυτικά Κρήτης, Ελλάδα”.

Από τις ανωτέρω συμβάσεις, οι δύο πρώτες είχαν υπογραφεί την 9η Απριλίου 2019 και οι άλλες δύο υπογράφηκαν λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, συγκεκριμένα την 27η Ιουνίου 2019.

Σύμφωνα με τη σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας « η κύρωση των συμβάσεων – οι διαπραγματεύσεις για τις οποίες διήρκεσαν από το 2015 έως το 2019 – ενισχύει την εξωστρέφεια της Ελλάδας στον αναπτυσσόμενο τομέα υδρογονανθράκων και συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης μεγάλων διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών που θα επενδύσουν 140 εκατ. ευρώ στο στάδιο των ερευνών. Οι επενδύσεις αυτές θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσουν τις τοπικές κοινωνίες

Υπενθυμίζουμε ότι ο περιφερειακός φόρος 5% προβλέπεται στο αρ.161 του νόμου 4001/2011. Νομοθετήθηκε το 2011« στο πλαίσιο της ενίσχυσης των κάθε είδους υφιστάμενων και μελλοντικών αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών των τοπικών κοινωνιών », όπως αναφερόταν στην τότε Αιτιολογική Έκθεση.

Πηγή: airetos.gr