Κάλεσμα πολιτών και φορέων για παροχή πληροφορίων προς το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με σκοπό την εύρεση υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων και ελαιώνων σε Κεφαλονιά & Ιθάκη.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου (2) με τίτλο: “Καταγραφή Υπεραιωνόβιων Ελαιώνων & Ελαιόδενδρων των Περιοχών Natura 2000 της Κεφαλονιάς– Ιθάκης” της Πράξης με τίτλο: «ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ: Οι ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεντρα: Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα, με στόχο τη Διατήρηση/Διαχείριση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της υπαίθρου των Ιονίων Νήσων» ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» καλεί πολίτες της Κεφαλονιάς & Ιθάκης, καθώς και αρμόδιους φορείς να συνδράμουν με πληροφορίες στην προσπάθεια καταγραφής και ανάδειξης υπεραιωνόβιων ελιών και ελαιώνων στα δύο νησιά.

Οι αιωνόβιοι ελαιώνες (περιλαμβάνουν ελιές με περίμετρό πάνω από 5 m) της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης αποτελούν οικοσυστήματα υψηλής φυσικής αξίας, ανεκτίμητη πηγή βιοποικιλότητας και συνδέονται με τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, υπάρχουν ελαιώνες, οι οποίοι κρύβουν μέσα τους την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου. Σήμερα οι αιωνόβιοι ελαιώνες, τα ιδιαίτερα αυτά φυσικά και πολιτιστικά μνημεία, δέχονται απειλές όπως:

  • Αστικοποίηση και αλλαγές χρήσεων γης (εκρίζωση μνημειακών ελαιόδεντρων, μείωση της βιοποικιλότητας).
  • Περιορισμένη γνώση της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής τους αξίας.
  • Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, για τη διαχείριση και την ανάδειξή τους.

 

Το Υποέργο που υλοποιεί ο Φορέας στα πλαίσια της Πράξης ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη και προστασία των μνημειακών ελαιώνων και του τοπίου της Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση του εισοδήματος του αγροτικού πληθυσμού των νησιών. Η υλοποίηση του Υποέργου θα έχει θετικές επιπτώσεις όχι μόνο στο εισόδημα των αγροτών, αλλά και στην εικόνα των νησιών, ενισχύοντας την περιβαλλοντική και οικοτουριστική διάσταση όλης της Περιφέρειας και συμβάλλοντας στη αναβάθμισή της ως ιδιαίτερου/ποιοτικού προορισμού, διευρύνοντας παράλληλα την τουριστική περίοδο «χωροχρονικά». Άμεσα επωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι των νησιών και κυρίως οι νέοι, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν σε νέους τομείς, οι οποίοι θα συνδυάζουν το βιώσιμο τουρισμό με την πρωτογενή παραγωγή. Η Πράξη από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στα νησιά Κεφαλονιά και Ιθάκης σε συνεργασία με τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου (Περιβάλλοντος, Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων και Πληροφορικής) στα νησιά Ζάκυνθο, Λευκάδα και Κέρκυρα. Σε κάποιες από τις δράσεις της Πράξεις απαιτείται η συνεργασία και με άλλα Ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, (όπως π.χ. για τη Ραδιοχρονολόγηση με C14 των αιωνόβιων ελαιόδεντρων), άλλα και με το ΕΚΦΕ Κεφαλονιά & Ιθάκης και σχολεία για την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και σχολικών δράσεων.

Ο Φορέας Διαχείρισης ζητά την βοήθεια πολιτών και φορέων της Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την καταγραφή υπεραιωνόβιων ελιών και ελαιώνων. Για οποιαδήποτε πληροφορία έχουν πολίτες και φορείς σχετικά με τα μνημειακά αυτά δέντρα μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στο Τηλ.: 26710 29258, ή να στέλνουν E-mail: [email protected].

Με εκτίμηση,

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

 

 

 

Μιχαήλ Ξανθάκης

Δρ. Δασολόγος