Καλός οιωνός η θετική αντίδραση στο σχέδιο “Ηρακλής”

Καλός οιωνός η θετική αντίδραση στο σχέδιο “Ηρακλής”

Η άκρως θετική αντίδραση της Ελληνικής Χρηματοοικονομικής Αγοράς στο σχέδιο “Ηρακλής” της κυβέρνησης που μειώνει τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών κατά -40% είναι ένας πολύ καλός οιωνός για το μέλλον όλης της οικονομίας μας!

Οι Ελληνικές τράπεζες σχεδόν καθ’ όλη την διάρκεια της προηγούμενης δεκαετής κρίσης της Ελληνικής Οικονομίας ήταν από τις πρώτες επιχειρήσεις που, αχρείαστα μερικές φορές, ένιωσαν στα οικονομικά αποτελέσματα τους τις επιπτώσεις της ουσιαστικής χρεοκοπίας της Ελλάδας.

Αν δεν υπήρχε η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η λειτουργία όλων των Ελληνικών τραπεζών θα έπαυε με πραγματικά δραματικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία του χρήματος και της ομαλής λειτουργίας της οικονομίας στην Ελλάδα μας. Αν πιστεύουμε ότι νιώσαμε μια φοβερή κρίση τα προηγούμενα χρόνια, και πραγματικά έτσι ήταν, δεν μπορούμε να φανταστούμε ποσό ακόμα χειρότερα θα ήταν τα πράγματα για εμάς και την Ελλάδα συνολικά αν όλες οι Ελληνικές τράπεζες χρεοκοπούσαν οριστικά. Στην καλύτερη περίπτωση θα γυρίζαμε πίσω σε πρωτόγονες καταστάσεις.

Το θετικό αντίθετο πιστεύω ότι θα συμβεί τώρα στο μέλλον στις τσέπες όλων μας εξ αιτίας του σχεδίου “Ηρακλής” που κατέθεσε την Τρίτη η κυβέρνηση στην Ελληνική Βουλή για ψήφιση.

Καταρχήν, θα βελτιωθούν οι ισολογισμοί των Ελληνικών Τραπεζών οι οποίες απαλλαγμένες, με την χρηματοδοτικά ανέξοδη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου αξίας 12 δις Ευρώ, από μεγάλο μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων του παρελθόντος θα βελτιωθεί το διαθέσιμο ενεργητικό τους. Αυτό όπως είναι εύκολα κατανοητό θα δώσει την δυνατότητα στις τράπεζες να διαθέσουν περισσότερα δάνεια στους Έλληνες καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που αναμένεται ότι θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σ’ όλες της πτυχές της Ελληνικής Οικονομίας και κοινωνίας.

Μερικές από τις θετικές επιπτώσεις του σχεδίου “Ηρακλής” θα είναι στην δημιουργία νέων και την ενίσχυση των υπαρχόντων επιχειρήσεων. Άρα και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα. Ακόμα, ειδικοί τομείς όπως η αγορά ακινήτων αναμένεται ότι θα τονωθούν καθώς οι τράπεζες θα δίνουν τώρα στεγαστικά δάνεια πιο εύκολα.

Οπότε τα πολύπλευρα θετικά αποτελέσματα του προς ψήφιση σχεδίου “Ηρακλής” της κυβέρνησης θα φανούν στο τέλος παντού στην Ελλάδα.

Σπύρος Καγκάδης