Με Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 61365/25.9.2020) δόθηκε «έκτακτη επιχορήγηση» 100.000,00 ευρώ σε 15 Δήμους «για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία και φροντίδα αδέσποτων και εν γένει ζώων».

Υπογραμμίζουμε ότι τα χρήματα προέρχονται από τα λεφτά των Δήμων της Χώρας, ήτοι από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των ΟΤΑ Α’ βαθμού, και δεν αποτελούν επιπλέον πρόσθετη οικονομική στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Κεντρικό Κράτος.

Παρατηρώντας τη Λίστα των Δήμων, διαπιστώνεται ότι περιλαμβάνονται σε εκείνους που επλήγησαν από τις πλημμύρες του “Ιανού”.

Με την επιχορήγηση «μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως: α) προμήθεια τροφών για ζώα που διαβιούν στα διοικητικά τους όρια, β) προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για ζώα στα διοικητικά τους όρια και γ) λοιπές δαπάνες αποκλειστικά ζώα».

Να σημειωθεί ότι η Απόφαση εκδόθηκε με «σχετική εντολή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου».

Για την Κεφαλονιά προβλέπεται να πάρουν από 3000 ευρώ οι Δήμοι Αργοστολίου & Σάμης και 2.000 ευρώ ο Δήμος Ληξουρίου. Δείτε εδώ

Πηγή: airetos.gr