Κεφαλονιά: Συγχωνεύονται δύο ξενοδοχεία!

Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι συγχωνεύσεις ανώνυμων εταιρειών τουριστικών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενέκρινε τη συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Κεφαλλονιάς και «ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε.» με έδρα τον ως άνω δήμο, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, καθώς και τη σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της πρώτης εξ αυτών.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης ενέκρινε τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών «DI-MAN ANΩNYMOΣ ETAIΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » με έδρα το Δήμο Χερσονήσου και «ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων», με έδρα τον ίδιο ως άνω δήμο, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Αναδημοσίευση από www.tornosnews.gr