Κίνδυνος προστίμου έως 500 ευρώ για φορολογικές δηλώσεις – Ποιοι την πάτησαν

Φορολογικές δηλώσεις: Μια άκρως σημαντική είδηση που ενδεχομένως να αφορά πολλούς φορολογούμενους κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες μιας και δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις παρά το γεγονός ότι η αυλαία των φετινών φορολογικών δηλώσεων έπεσε στις 30 Αυγούστου.

Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία που πολλοί φορολογούμενοι υποβάλουν είτε αρχική είτε τροποποιητική δήλωση έτσι ώστε είτε να συμπληρώσουν είτε να διορθώσουν στοιχεία τα οποία αφορούν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σκοπός αυτών των αλλαγών είναι να μεταβληθεί ο τελικός λογαριασμός της εφορίας.

Παρόλα αυτά δεν είναι λίγοι εκείνοι που με βάση τις ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ και του υπ. Οικονομικών θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα σε περίπτωση που στάθηκαν «ξεχασιάρηδες».

Όπως αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία, πάνω από 50.000 αρχικές δηλώσεις υποβλήθηκαν φέτος εκπρόθεσμα, ενώ συνολικά οι φετινές δηλώσεις έχουν φτάσει σε αριθμό ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, που παρουσιάζει το enikonomia.gr σε ότι αφορά στα φυσικά πρόσωπα, έως την 30η Αυγούστου 2022, που έληξε η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, είχαν υποβληθεί 6.399.973 φορολογικές δηλώσεις. Όμως σήμερα ο αριθμός των υποβληθεισών δηλώσεων ανέρχεται σε 6.467.630 δηλώσεις που σημαίνει, ότι μετά την 30η Αυγούστου, υποβλήθηκαν εκπρόθεσμες 67.657 δηλώσεις(!), αριθμός που αποτελεί ρεκόρ των τελευταίων ετών.

Φορολογικές δηλώσεις – Τι συμβαίνει, στις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων – είτε αυτές είναι αρχικές είτε αυτές είναι τροποποιητικές.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιβολή προστίμου μοιάζει αναπόφευκτη για τους φορολογούμενους. Με τα πρόστιμα να ανέρχονται στα 100, στα 200 ή ακόμα και στα 500 ευρώ.

Σημειώνεται δε πως στην περίπτωση των χρεωστικών επιβάλλεται και τόκος 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι λίγοι αυτοί που αντιδρούν. Συγκεκριμένα σύλλογοι λογιστών απαιτούν να μην επιβληθούν πρόστιμα στις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι 31/12/2022.

Αξίζει όπως και να’ χει να  σημειωθεί πως υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις για τις οποίες η Εφορία δεν επιβάλλει πρόστιμα και τόκους. Τις περιπτώσεις αυτές εξειδικεύει δημοσίευμα της εφημερίας «Τα Νέα» και αξίζει να τις διαβάσετε.

Φορολογικές δηλώσεις – Αυτό συμβαίνει στις εξής περιπτώσεις:

  1. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα. Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους στο οποίο εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν βαρύνεται με πρόστιμο.
  2. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα στην περίπτωση που το ποσό του έξτρα φόρου που βεβαιώνεται με τη διορθωτική δήλωση δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Ωστόσο, για να εξεταστεί η επιβολή ή όχι του προστίμου σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, αυτή συγκρίνεται με την αρχικώς και εμπροθέσμως υποβληθείσα δήλωση για το ίδιο φορολογικό έτος. Ως αρχική δήλωση νοείται και η τυχόν τροποποιητική ή τροποποιητικές που έχουν υποβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης.

Στην περίπτωση υποβολής περισσότερων εκπρόθεσμων τροποποιητικών για το ίδιο φορολογικό έτος, οι διατάξεις εφαρμόζονται για όλες τις τροποποιητικές δηλώσεις, εφόσον αθροιστικά το ποσό του φόρου που προκύπτει δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ σε σχέση με την αρχική δήλωση.

Φορολογικές δηλώσεις – Δεν επιβάλλεται πρόστιμο χωρίς να απαιτείται να εξεταστεί το όριο των 100 ευρώ όταν η αρχική δήλωση είναι:

χρεωστική και με την τροποποιητική μειώνεται το χρεωστικό υπόλοιπο.

χρεωστική και με την τροποποιητική προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο.

μηδενική και με την τροποποιητική προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο.

πιστωτική και με την τροποποιητική αυξάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο.

μηδενική και με την τροποποιητική παραμένει μηδενική.

  1. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.
  2. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου ΑΜΚΑ.
  3. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως τόκων κ.λπ.).
  4. Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος που αφορά τη διαγραφή συζύγου έπειτα από διαζύγιο.
  5. Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος με την οποία συμπληρώνονται προαιρετικοί κωδικοί, π.χ. κωδικοί 781-782 του Πίνακα 6 του εντύπου Ε1, υπό την προϋπόθεση ότι η συμπλήρωση των κωδικών αυτών δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης του συγκεκριμένου φορολογικού έτους.
  6. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν τη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους.

Αναδρομικές αποδοχές.

Επίσης χωρίς πρόστιμο υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ. Αυτές υποβάλλονται μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους αποκλειστικά χειρόγραφα στη ΔΟΥ, εκτός από τις δηλώσεις που αφορούν αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις φορολογικών ετών 2015 και εφεξής, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

ΑΑΔΕ: Σχεδιάζει 15.500 στοχευμένους ελέγχους μέσα στο 2023

Τον προγραμματισμό των ελέγχων για το επόμενο έτος έχει ξεκινήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο οι ελεγκτές να καταστρώσουν τα σχέδιά τους και να διενεργήσουν 15.500 στοχευμένους ελέγχους με βάση τις πληροφορίες που θα συλλέξουν, αλλά και με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Ταυτόχρονα, θα συγκροτηθούν ειδικές ομάδες με κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό για τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων σε ειδικά θέματα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Μάλιστα, οι ειδικές ομάδες θα διενεργήσουν 900 έρευνες φοροδιαφυγής. Οι ελεγκτές της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) όσα στοιχεία χρειαστούν κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων θα τα έχουν άμεσα στον υπολογιστή τους. Δηλαδή, δεν θα χρειαστεί να μεταβούν στις υπηρεσίες τους για να ελέγξουν τα στοιχεία, αλλά θα μπορούν μέσω των tablets να έχουν πρόσβαση στο προφίλ των ελεγχόμενων. Στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν:

Ο εντοπισμός αδήλωτης εργασίας με αντίστοιχη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών.

Η αναζήτηση, η συγκέντρωση και η επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την απάτη στον ΦΠΑ από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, καθώς και από άλλες Αρχές ή τράπεζες πληροφοριών, και η ανάλυση, η αξιολόγηση και η διαχείριση αυτών που σχετίζονται με κυκλική απάτη στον ΦΠΑ (τύπου Καρουζέλ/Carousel).

Η συγκέντρωση των καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων, αιτημάτων, στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της διεύθυνσης και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων των οποίων η λήψη πραγματοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως, τηλεφωνικά, μέσω Διαδικτύου, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με τηλεομοιοτυπία (fax), με φυσική παρουσία κ.λπ., καθώς και η ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων, η καταγραφή, η επεξεργασία και η κατ’ αρχήν αξιολόγηση αυτών, τόσο μεμονωμένα όσο και σωρευτικά για κάθε περίπτωση.

Η συγκέντρωση, επιπλέον, στοιχείων από διάφορες Αρχές ή τράπεζες πληροφοριών, καθώς και μέσω της διοικητικής συνδρομής από άλλες χώρες, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ, για περαιτέρω συσχετισμό και τεκμηρίωση των πληροφοριών.

Η διενέργεια ελέγχων πρόληψης εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, εντός και εκτός των επιχειρήσεων.

Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων στη διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και στις εξαγωγές, στον εφοδιασμό και στη διάθεση των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Η διενέργεια ελέγχων σε πλοία παντός είδους, μέσα στα χωρικά ύδατα, για φοροδιαφυγή/φοροαποφυγή και την ανακάλυψη παράνομης διακίνησης.

Η διενέργεια ερευνών σε υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει υποψία σοβαρής φορολογικής απάτης ή εκτεταμένης φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, κατά παράβασιν της φορολογικής νομοθεσίας.

Ο εντοπισμός και η εξάρθρωση κυκλωμάτων που αποσκοπούν στην εκτεταμένη απώλεια δημοσίων εσόδων από φόρους και τέλη. Η έρευνα και ο εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων που φοροδιαφεύγουν ή που προέρχονται από λαθρεμπορία. Οι έλεγχοι παντός είδους μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και από το τελωνειακό καθεστώς υπό το οποίο τελούν.

Πηγή: newsme.gr