Εκτάκτως ανακοινώθηκε η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για χιλιάδες φορολογουμένους που έχουν εκκρεμότητες στην εφορία και υπόκεινται σε έλεγχο από τους οικονομικούς εισαγγελείς από τις 18/11/22.

Φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και οικονομικά εγκλήματα τιμωρούνται αυστηρά από την ΑΑΔΕ με δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, ακινήτων και περιουσιακών άλλων στοιχείων των υπόπτων για έως και 10 μήνες.

Αντιμέτωποι με δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων για χρονικό διάστημα έως και 18 μήνες βρίσκονται όσοι ελέγχονται από τους οικονομικούς εισαγγελείς για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και οικονομικά εγκλήματα.

Μάλιστα η δέσμευση γίνεται χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ’ ου ή τρίτου και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο.

ΑΑΔΕ: Έκτακτη ανακοίνωση

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζονται διατάξεις του νέου νόμου 4995/2022 οι οποίες ισχύουν αναδρομικά από τις 18 Νοεμβρίου 2022. Όπως ορίζεται στην εγκύκλιο:

Όταν οι οικονομικοί εισαγγελείς και οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς, διενεργούν προκαταρκτική εξέταση για τη διακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων της αρμοδιότητάς τους, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακινήτων), για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, για χρονικό διάστημα μέχρι εννέα μηνών.

Το διάστημα αυτό, μπορεί να παρατείνεται με βούλευμα του συμβουλίου εφετών, εάν έχει εκδοθεί απόφαση από εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος ή τον αναπληρωτή του ή του συμβουλίου πλημμελειοδικών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από επίκουρο εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, κατ’ ανώτατο όριο για άλλους εννέα (9) μήνες, λόγω μη ολοκλήρωσης της προκαταρκτικής εξέτασης.

Η απόφαση δέσμευσης γίνεται χωρίς προηγούμενη κλήση του κατηγορούμενου και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο.

Η δέσμευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της γνωστοποίησης της απόφασης στον οργανισμό ή την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (τράπεζα κ.λ.π.)

Η γνωστοποίηση γίνεται με φαξ ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία, στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν να ενημερώνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση δέσμευσης ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους, η δέσμευση επιδίδεται στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου ή στον λιμενάρχη ή στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Με τον ίδιο τρόπο, η απόφαση γνωστοποιείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία μπορεί να λαμβάνει όλα τα μέτρα διασφάλισης.

ΑΑΔΕ: Εντός 20 ημερών η απόφαση

Η απόφαση δέσμευσης επιδίδεται εντός προθεσμίας 20 ημερών στον καθ’ ου ή στον τρίτο, οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν, με αίτησή τους, προς το συμβούλιο εφετών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος ή τον αναπληρωτή του ή το συμβούλιο πλημμελειοδικών,

εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από επίκουρο εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, και να ζητήσουν την άρση της, εντός προθεσμίας 30 ημερών, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλούνται ή τροποποιούνται αν προκύψουν νέα στοιχεία.

Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης: α) στην περίπτωση που παραγγέλλεται από εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος άσκηση ποινικής δίωξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΠΔ, β) σε περίπτωση αρχειοθέτησης της ποινικής δικογραφίας, η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως και ενημερώνονται σχετικά οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες.

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την ψηφιακή ακινησία οχημάτων

Τη δυνατότητα να θέσουν σε ακινησία τα αυτοκίνητά τους αποφεύγοντας την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2023, το τεκμήριο διαβίωσης ή ακόμα και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης που επιβάλλεται σε όσους διαθέτουν ΙΧ άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών, θα έχουν και φέτος οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Η κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας είναι εύκολη υπόθεση, ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες οι αιτήσεις ψηφιακή ακινησία κινούνται χαμηλά.

Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, ενώ μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως κλοπή ή καταστροφή του οχήματος, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν την εφορία τους για να υποβάλουν τη δήλωση ακινησίας και να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Όσοι εντοπιστούν μετά τη δήλωση ακινησίας να κυκλοφορούν τα οχήματά τους θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, το οποίο αυξάνεται στα 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής ενώ ταυτόχρονα αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος. Η ακινησία ισχύει μέχρι το όχημα να τεθεί εκ νέου «σε κίνηση» με την υποβολή αίτησης άρσης της ακινησίας, η οποία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας εφόσον καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της άρσης και υπάρχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

2. Για να θέσετε το αυτοκίνητο σε ψηφιακή ακινησία, θα πρέπει να συνδεθείτε στην εφαρμογή myCar της ΑΑΔΕ με τους κωδικούς Taxisnet. Στη συνέχεια:

Επιλέγετε ή καταχωρείτε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που επιθυμείτε να θέσετε σε ψηφιακή ακινησία.

Καταχωρείτε τον ΤΚ της περιοχής, την οδό και τον αριθμό.

Δηλώνετε υπεύθυνα τον χώρο στάθμευσης, ο οποίος πρέπει να είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος.

Υποβάλλετε την αίτησή σας και εάν είστε μοναδικός ιδιοκτήτης το σύστημα σας δίνει αριθμό αίτησης και σας ενημερώνει ότι το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία. Στην περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται για το αίτημά σας, το οποίο θα πρέπει να εγκρίνουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

3. Η ψηφιακή ακινησία επιτρέπεται μόνο για επιβατικά ΙΧ και δίκυκλα ΙΧ, η κατάσταση των οποίων είναι «σε κίνηση» και ο ιδιοκτήτης έχει την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας τους.

4. Η ακινησία δηλώνεται στην αρμόδια ΔΟΥ στις εξής περιπτώσεις:

Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος.
Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό.

Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί.

Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού.
Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή.

Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) με σκοπό την οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση.

Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας.
Πλειστηριασμού του οχήματος.

Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από τον δήμο ως εγκαταλελειμμένου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες).

Θανάτου του ιδιοκτήτη του οχήματος, όπου η ακινησία δηλώνεται από τους κληρονόμους του (εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμη άδεια κυκλοφορίας στο όνομά τους) στη ΔΟΥ του θανόντος.

5. Όταν το όχημα πρόκειται να τεθεί σε ψηφιακή ακινησία, θα πρέπει να είναι σύμφωνοι όλοι οι συνιδιοκτήτες. Οι συνιδιοκτήτες ενημερώνονται μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης ή με e-mail εφόσον έχει δηλωθεί, και εφόσον συμφωνούν πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα

Πηγή: newsme.gr

Προηγούμενο άρθροΈχετε αυξημένο σάκχαρο; Γιατί πρέπει να ελέγχετε συχνά τα μάτια σας
Επόμενο άρθροFacebook: Το κόλπο για να βρίσκεις «κρυφούς» φίλους σου