Με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Κατσιβέλη που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την
Προμήθεια εδεσμάτων, γλυκών,νερού,αναψυκτικών,κ.λ.π. για τις ανάγκες του εορτασμού της Εθνικής Επετείου
της 28ης Οκτωβρίου 2019

Δείτε την απόφαση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A880846%CE%9C%CE%933%CE%9E-%CE%936%CE%97?inline=true