Λουκέτα από την Εφορία – Ποιες επιχειρήσεις ετοιμάζεται να κλείσει

Συναγερμός έχει σημάνει σε πολλές εταιρίες μιας και έχει φτάσει ένα χρονικό ορόσημο άκρως σημαντικό και η ΑΑΔΕ τις κρούει το «καμπανάκι» του κινδύνου υπενθυμίζοντας την ανάγκη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.

Ο λόγος για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν διαβιβάσει ακόμα μέσω της εφαρμογής MyDATA τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται και αφορούν την οικονομική δραστηριότητα τους.

Φαίνεται μάλιστα πως πλέον η ΑΑΔΕ είναι αποφασισμένη να βάλει τέλος σε κάθε νέα περίοδο χάριτος μιας και ξεκινάνε από σήμερα κι όλας οι καταλογίσεις αυστηρών ποινών που περιλαμβάνουν από πρόστιμα μέχρι και λουκέτα στις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται.

Διαβάστε παρακάτω το ύψος των προστίμων και το χρονικό διάστημα των λουκέτων που ετοιμάζει η ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, λοιπόν, στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις και δεν έχουν αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία μέσω της εφαρμογής MyDATA προβλέπεται από ελάχιστο πρόστιμο ύψους 250 ευρώ – κλιμακούμενο ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης της κάθε εταιρίας  – μέχρι και η επιβολή κλεισίματος της επιχείρησης για 10 μέρες.

Θυμίζουμε ότι δεν έχουν περάσει παρά ελάχιστες μέρες από όταν η ΑΑΔΕ είχε στείλει ένα ενημερωτικό-προειδοποιητικό e – mail σε χιλιάδες επιχειρήσεις στη χώρα αλλά και σε επιτηδευματίες οι οποίοι είχαν προχωρήσει στη διαβίβαση των στοιχείων από τις λιανικές αποδείξεις.

Επιχειρήσεις – Διαβάστε αναλυτικά τι έγραφε το e-mail της ΑΑΔΕ:

“Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

Από έλεγχο των υπηρεσιών μας διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) σας, δεν διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.

Σας ενημερώνουμε, ότι από την 31η.10.2022 κι εφεξής, η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ των δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ επισύρει τις κυρώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας από 48 ώρες έως 10 ημέρες.

Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης.

Εάν έχετε ήδη εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή σας, παρακαλούμε μη λάβετε υπόψη το παρόν μήνυμα.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και τη συνεργασία σας”.

Μόνη εξαίρεση, ότι με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνεται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η προθεσμία διαβίβασης από τους λήπτες, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, των λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χονδρικής, των δεδομένων εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, στις περιπτώσεις αποκλίσεων

Οι υπόλοιποι απειλούνται με πρόστιμα και πλέον για όποιον δεν συμμορφωθεί, υπάρχουν πρόστιμα και μάλιστα αυστηρά. Συγκεκριμένα, το ποινολόγιο προβλέπει :

1) Σε περίπτωση που τα στοιχεία που δεν μεταβιβάστηκαν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., το πρόστιμο που θα επιβληθεί θα είναι ισο με το 50% επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ, αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

2) Σε περίπτωση που τα στοιχεία που δεν μεταβιβάστηκαν στο myDATA δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

3)Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου.

Επισης προβλέπεται ότι εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε:

– η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή ανεξαρτήτως από τον αριθμό τους, η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ είτε

– η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.

Οι μερες που θα μπει λουκέτο στην επιχείρηση θα αυξηθούν εφόσον, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως της αξίας τους, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου.

Σε αυτή την περίπτωση θα ανασταλεί η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται για 96 ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση παραβάσεων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται για 10 ημέρες.

Προειδοποίηση σε επιχειρήσεις για πρόστιμα και «λουκέτα»

Με τα μηνύματα αυτά, η ΑΑΔΕ καλεί τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με την υποχρέωσή τους να της αποστείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αποδείξεων που έχουν εκδώσει, διότι από την ερχόμενη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου όσες δεν το έχουν πράξει θα βρεθούν αντιμέτωπες με βαριά πρόστιμα και «λουκέτα» για 2 έως και 10 μέρες.

Σημειώνεται ότι, με τις διατάξεις των άρθρων 173 και 174 του ν. 4972/2022, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, καθιερώθηκαν κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) και προβλέφθηκε ότι από την 31η.10.2022 σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, ήτοι συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ:

1) Θα επιβάλλεται στην υπόχρεη επιχείρηση πρόστιμο ίσο με το 50% του ΦΠΑ που αναλογεί στα μη διαβιβασθέντα φορολογικά στοιχεία, το οποίο δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερο των 250 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο εφόσον η ελεγχόμενη επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία ή χαμηλότερο των 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο εάν η επιχείρηση τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Εάν η επιχείρηση απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ για τις δραστηριότητές της, τότε το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο αν η επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία ή σε 1.000 ευρώ εάν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Επιχειρήσεις – Τι ισχύει σε περίπτωση ίδιας παράβασης

Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που θα διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου.

2) Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστώνεται η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 11 ή περισσοτέρων αποδείξεων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) ή ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ, θα αναστέλλεται άμεσα η λειτουργία επαγγελματικής εγκατάστασης:

– για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ,

– για 96 ώρες, εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Για την ίδια παράβαση

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο της παράβασης του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα (10) ημέρες.

Σύντομα, εξάλλου, το υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει στη Βουλή ρυθμίσεις με τις οποίες θα προβλέπονται κυρώσεις και για τη μη διαβίβαση των δεδομένων των τιμολογίων στην πλατφόρμα myData.

Πηγή: newsme.gr