Μεγάλα κουρέματα δανείων από funds όταν… δεν βρίσκουν περιουσία

Εξαιρετικά επωφελείς για τους δανειολήπτες μπορεί να αποβούν οι διμερείς, εξωδικαστικές διαπραγματεύσεις με χρηματοδοτικούς φορείς (εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και τράπεζες), κυρίως όταν πρόκειται για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις και οι πιστωτές δεν βρίσκουν αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία, ώστε να μπορούν περιμένουν σοβαρές ανακτήσεις μέσα από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Όπως αναφέρουν δικηγόροι, οι servicers που διαπραγματεύονται για λογαριασμό funds κατά κανόνα δείχνουν αρκετή ευελιξία σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς μάλιστα τα δάνεια που επιχειρούν να ανακτήσουν έχουν αποκτηθεί έναντι μικρού κλάσματος της λογιστικής τους αξίας, άρα ακόμη και με μια ρύθμιση μικρού μέρους του συνολικού ποσού οι πιστωτές μπορεί να βγαίνουν κερδισμένοι, ή να περιορίζουν στο ελάχιστο τις απώλειές τους.

Ακόμη και σε δάνεια με εξασφαλίσεις, όπως ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, πολύ συχνά οι πιστωτές προτιμούν ρυθμίσεις για εξόφληση της οφειλής με κούρεμα από το να κινήσουν τη διαδικασία για να «βγει στο σφυρί» το ακίνητο, καθώς οι πλειστηριασμοί είναι ακριβές και χρονοβόρες διαδικασίες που δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα, όταν μπορεί να ανακτηθεί ένα μεγάλο μέρος του δανείου με μια συμφωνία ρύθμισης.

Γνωστό δικηγορικό γραφείο της Αθήνας (Λεκκάκου και Συνεργάτες) δημοσίευσε πλήθος περιπτώσεων διμερούς ρύθμισης οφειλών κατόπιν διαπραγματεύσεων, όπου έχουν επιτευχθεί ρυθμίσεις ακόμη και με «κούρεμα» που πλησίασε το 90%:

 • Μείωση χρέους σχεδόν κατά 90%: Κατόπιν διμερών διαπραγματεύσεων του γραφείου μας με τον πιστωτή «CAIRO No.2 FINANCE DAC» του πελάτη μας, συμφωνήθηκε σημαντική διαγραφή χρέους σε ποσοστό 89,4%. Η συνολική οφειλή ανερχόταν στα 70.861,93€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 63.361,93€ (89,4%). Το υπόλοιπο ποσό των 7.500€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση.
 • Μεγάλη διαγραφή χρέους σε καταναλωτικό δάνειο: Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις με την πλευρά του πιστωτή «ALPHA BANK – CEPAL», ο πελάτης μας θα κληθεί να αποπληρώσει το χρέος του σε οφειλή καταναλωτικού δανείου, κατά 83,95% μειωμένο. Η συνολική οφειλή ανερχόταν στα 93.496,06€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 79.464,45€ (83,95%). Το υπόλοιπο ποσό των 14.031,61€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 181 μηνών.
 • Ρύθμιση δανειακών οφειλών, άνω του 1 εκ. ευρώ: Τα γραφεία μας πέτυχαν, μέσω διμερών διαπραγματεύσεων με τον πιστωτή «CEPAL GALAXY II DAC», παρά τις επαρκέστατες εμπράγματες εξασφαλίσεις, την μείωση δύο δανειακών οφειλών του πελάτη μας σε ποσοστό 91,3% και 74,5%. Για την πρώτη δανειακή οφειλή: Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 750.490,36€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 685.275,75€ (91,3%). Το υπόλοιπο ποσό των 167.195,95€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 420 μηνών, ενώ για τους πρώτους 36 μήνες, οι δόσεις θα είναι άτοκες. Για τη δεύτερη δανειακή οφειλή: Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 389.484,15€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 289.731,72€ (74,5%). Το υπόλοιπο ποσό των 137.931,44€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα πληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 420 μηνών, ενώ για 60 μήνες, οι δόσεις θα είναι άτοκες.
 • Ρύθμιση οφειλής με μεγάλη διαγραφή χρέους: Οι διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με τον πιστωτή «QUANT ASOPUS LP», έφεραν συμφωνία για μείωση του 87,3% του χρέους του πελάτη μας σε καταναλωτικό δάνειο. Η συνολική οφειλή ανερχόταν στα 8.710,83€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 7.610,83€ (87,3%). Το υπόλοιπο ποσό των 1.100€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση.
 • Μείωση καταναλωτικού δανείου κατά 75%: Το γραφείο μας, ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», για το ποσό οφειλής καταναλωτικού δανείου χωρίς εξασφάλιση του πελάτη μας, κατάφερε να το ρυθμίσει στο ¼ της αξίας του, προχωρώντας σε «γενναία» διαγραφή του υπολειπόμενου ποσού. Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 19.341,29€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 15.561€ (75%). Το υπόλοιπο ποσό των 4.780€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 120 μηνών.
 • Διαγραφή 73% καταναλωτικής οφειλής: Το δικηγορικό μας γραφείο, μέσω ειδικών χειρισμών και διμερών διαπραγματεύσεων με τον πιστωτή «HELLAS 2P INVESTMENT DAC -VERALTIS», προχώρησε σε μείωση της καταναλωτικής οφειλής του πελάτη μας, κατά 73%. Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 3.729,57€.     Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 2.729,57€ (73%). Το υπόλοιπο ποσό των 1000€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση.
 • Αποπληρωμή χρέους σε 244 μήνες με «γενναία» μείωση χρέους: Μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις και δικαστικές ενέργειες, το γραφείο μας πέτυχε συμφωνία με τον πιστωτή «DOVALUE», διαγράφοντας το 72,9% του χρέους του πελάτη μας για επιχειρηματικό δάνειο, ενώ η αποπληρωμή της οφειλής θα γίνει με δόσεις σε 244 μήνες. Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 139.209,49€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 101.967,49€ (72,9%). Το υπόλοιπο ποσό των 37.242€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με προκαταβολή 1300€ και με δόσεις σε διάστημα 244 μηνών.
 • Άτοκη αποπληρωμή οφειλής με μεγάλη μείωση χρέους: Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με τον πιστωτή «ASOPUS LP», συμφωνήθηκε η μείωση χρέους του πελάτη μας σε ποσοστό 70% και η αποπληρωμή της οφειλής σε άτοκες δόσεις. Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 36.665,22€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 26.665,22€ (70%). Το υπόλοιπο ποσό των 10.000€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με προκαταβολή 4.000€ και με άτοκες δόσεις σε διάστημα 11 μηνών.
 • Διαγραφή 85% οφειλής: Το γραφείο μας, έπειτα από διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «B2KAPITAL – HELLAS3P», συμφώνησε τη μείωση του χρέους του πελάτη μας, κατά 85%. Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 8.246,88€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 7.006,88€ (85%). Το υπόλοιπο ποσό των 1240€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση.
 • «Κούρεμα» δανειακής οφειλής 500.000€: Αφού το γραφείο μας προχώρησε σε διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «VEGA II NPL FINANCE DAC – INTRUM», το χρέος στεγαστικών, επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανειακών οφειλών με εξασφαλίσεις του πελάτη μας, ύψους σχεδόν 500.000€, διαγράφηκε κατά 39,43%. Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 520.015,27€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 204.545,59€ (39,43%).  Το υπόλοιπο ποσό των 315.469,68€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση.
 • Διαγραφή χρέους άνω του 50%: Μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με τον πιστωτή «B2KAPITAL – HELLAS2P» επετεύχθη συμβιβασμός για διαγραφή, άνω του 50% της οφειλής του πελάτη μας. Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 16.018,07€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 8.810,07€ (55%). Το υπόλοιπο ποσό των 7.208€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση.
 • Διαγραφή ποσοστού 50% σε δανειακή οφειλή: Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «SUNRISE I NPL FINANCE DAC», συμφωνήθηκε διαγραφή 50% οφειλής καταναλωτικού δανείου του πελάτη μας. Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 3.600€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 1800€ (50%). Το υπόλοιπο ποσό των 1800€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση.
 • Αποπληρωμή δανείου με το πρώτο μέρος άτοκο: Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά και δικαστικές ενέργειες από το γραφείο μας, καταφέραμε να φτάσουμε σε συμφωνία με τον πιστωτή «ORION X SECURIZATION DAC», για μείωση οφειλής στεγαστικού και καταναλωτικού δανείου, προχωρώντας και σε μερική άτοκη αποπληρωμή του πρώτου. Η οφειλή του καταναλωτικού δανείου διαγράφηκε κατά 50%.
 • Διαγραφή 50% επιχειρηματικού δανειακού χρέους: Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με τον πιστωτή «SUNRISE II NPL FINANCE DAC – INTRUM», καταφέραμε να φτάσουμε σε ρύθμιση του επιχειρηματικού δανειακού χρέους με δυνητική εμπράγματη εξασφάλιση, διαγράφοντάς το κατά 50%. Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 112.448,60€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 55.930€ (50%). Το υπόλοιπο ποσό των 56.518,60€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 154 μηνών.
 • Δανειακές οφειλές ύψους 300.000€ ρυθμίστηκαν κατά το ήμισυ: Έπειτα από έντονες συζητήσεις και διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με τον πιστωτή του πελάτη μας, «COSMOS SECURIZATION – CEPAL», οφειλές στεγαστικών δανείων, αλλά και ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού, μειώθηκαν σε ποσοστό 49%. Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 297.171,33€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 146.665,80€ (49%). Το υπόλοιπο ποσό των 150.505,53€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 360 μηνών.
 • Ρύθμιση επαγγελματικού δανείου με διαγραφή 60%: Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή του πελάτη μας, «ERB RECOVERY DAC», το γραφείο μας κατάφερε να διαγράψει το 60,95% της οφειλής του επαγγελματικού δανείου που εκκρεμούσε. Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 50.358,10€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 30.696,49€ (60,95%). Το υπόλοιπο ποσό των 19.661,61€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 120 μηνών.
 • Μεγάλη μείωση καταναλωτικής οφειλής: Το γραφείο μας πέτυχε, αφού προχώρησε σε διμερείς διαπραγματεύσεις με την πλευρά του πιστωτή «B2KAPITAL – HELLAS3P», να διαγράψει το μεγαλύτερο μέρος καταναλωτικών οφειλών του πελάτη μας και συγκεκριμένα σε ποσοστά που αγγίζουν το 70%. Η πρώτη οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 13.605,14€.  Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 9.287€ (68,25%). Το υπόλοιπο ποσό των 4.318,14€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 72 μηνών. Η δεύτερη οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 12.131,53€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 8.336€ (68,7%). Το υπόλοιπο ποσό των 3.795,53€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 72 μηνών.
 • Διαγραφή χρέους σε δάνεια στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικό: Το γραφείο μας, μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις και δύο δεκτές δικαστικές αποφάσεις, με εμπράγματες εξασφαλίσεις με την πλευρά του πιστωτή «CEPAL», προχώρησε σε διαγραφές χρεών σε 4 στεγαστικά δάνεια, 2 επιχειρηματικά, καθώς και σε 1 καταναλωτικό.
 • Σημαντική διαγραφή χρέους σε καταναλωτικό δάνειο και πιστωτικές κάρτες: Μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά και δικαστικές ενέργειες από το γραφείο μας, φτάσαμε σε συμφωνία με τον πιστωτή «SUNRISE I NPL FINANCE DAC», για τη διαγραφή καταναλωτικού δανείου του πελάτη μας σε ποσοστό 40,4%, ενώ για οφειλές σε πιστωτικές κάρτες, σε μείωση κατά 71,91% και 58,5%.
 • Διαγραφή άνω του 50% καταναλωτικού δανείου με μηδενικό επιτόκιο: Λιγότερο από το μισό χρέος του καταναλωτικού του δανείου θα εξοφληθεί, καθώς μέσω διμερών διαπραγματεύσεων από την πλευρά μας με τον πιστωτή «INTRUM HELLAS DAC», προχωρήσαμε σε μείωση της οφειλής κατά 56,2%, ενώ η αποπληρωμή θα γίνει με 0% επιτόκιο. Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 31.949,93€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 17.949,93€ (56,2%). Το υπόλοιπο ποσό των 14.000€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα πληρωθεί με άτοκες δόσεις.
 • Πάνω από 100.000€ διαγραφή χρέους στεγαστικού δανείου: Ολοκληρώθηκαν οι διμερείς διαπραγματεύσεις του γραφείου μας με τον πιστωτή του πελάτη μας, «VEGA I NPL FINANCE DAC – INTRUM» και η οφειλή στεγαστικού δανείου με εμπράγματη εξασφάλιση μειώθηκε κατά 42%, διαγράφοντας ποσό άνω των 100.000€. Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 273.764,70€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 114.278€ (42%). Το υπόλοιπο ποσό των 159.486,75€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση.
 • Συμφωνία για αποπληρωμή χρέους σε 360 μήνες: Το γραφείο μας προχώρησε σε διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «ALPHA BANK – CEPAL», πετυχαίνοντας τη συμφωνία αποπληρωμής οφειλών του πελάτη μας, μέσα στο χρονικό περιθώριο των 360 μηνών. Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 442.849,11€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 87.376,18€. Το υπόλοιπο ποσό των 355.472,40€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις, σε διάστημα 360 μηνών.
 • Ρύθμιση χρέους με ελεύθερα βαρών ακίνητα αξίας άνω των 200.000€: Κατόπιν διμερών διαπραγματεύσεων του γραφείου μας με τον πιστωτή «SUNRISE I NPL FINANCE DAC – INTRUM», προχωρήσαμε σε ρύθμιση χρέους στεγαστικού δανείου του πελάτη μας, με οικογενειακό εισόδημα 28.918€ και ελεύθερα βαρών ακίνητα συνολικής αξίας, άνω των 200.000€. Η αντικειμενική αξία του προσημειωμένου ακινήτου ήταν 50.371,20€, ενώ η αξία ελεύθερων βαρών ακινήτων ήταν 193.481,46€ και 53.259,79€ αντίστοιχα. Το οικογενειακό εισόδημα ήταν 28.918€ και το τελικό χρέος που μειώθηκε στα 8.170,51€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 58 μηνών.
 • Ρύθμιση οφειλής στεγαστικού δανείου με πάνω από 250.000€ διαγραφή: Μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «CEPAL GALAXY II DAC» του πελάτη μας, φέραμε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή του 75,5% στεγαστικού δανείου με εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 389.480€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 289.731€ (75,5%). Το υπόλοιπο ποσό των 99.752€ ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα αποπληρωθεί με δόσεις σε διάστημα σε 420 μήνες.
 • Ρύθμιση καταναλωτικού δανείου με 79% διαγραφή: Το γραφείο μας, με διμερείς διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή «QUANT ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» του πελάτη μας, κατάφερε να φέρει 79% διαγραφή χρέους σε καταναλωτικό δάνειο με δυνητική εμπράγματη εξασφάλιση. Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 17.200€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 13.600€ (79%). Το υπόλοιπο ποσό των 3.600€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα πληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 30 μηνών.
 • Σημαντική μείωση οφειλών σε καταναλωτικό και επιχειρηματικό δάνειο: Το γραφείο μας, ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις και δικαστικές ενέργειες με τον πιστωτή «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», πέτυχε μία συμβιβαστική ολική αποπληρωμή των καταναλωτικών και επαγγελματικών οφειλών του πελάτη μας, με διαγραφή χρέους σε ποσοστό 74,5%. Οι συνολικές οφειλές του πελάτη μας ανέρχονταν στα 43.000€. Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 32.000€ (74,5%). Το υπόλοιπο ποσό των 11.000€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση.

πηγή: sofokleousin.gr