Μειώνονται φόροι και εισφορές από το 2020 – Ποιοι θα ωφεληθούν άμεσα

Διπλό σχέδιο ενίσχυσης των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση. Άμεσο όφελος θα έχουν οι μισθωτοί οι οποίοι θα δουν εντός του επόμενου έτους να μειώνεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, αλλά και οι εισφορές.

Πιο συγκεκριμένα το υπουργείο Οικονομικών θέτει σε εφαρμογή δύο βασικές παρεμβάσεις, από το νέο έτος. Η πρώτη έχει να κάνει με τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης και για τα εισοδήματα του 2020 – κάτι που σημαίνει ότι η ελάφρυνση θα αρχίσει να φαίνεται μέσα στη χρονιά που ξεκινάει σε λίγες ώρες ενώ θα προκύψουν και αναδρομικές διεκδικήσεις που θα φανούν με στο εκκαθαριστικό του 2021.

Μείωση συντελεστή φορολόγησης επιχειρήσεων

Η δεύτερη έχει να κάνει με την αναβολή για αργότερα της δεύτερης φάσης μείωσης του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων (από το 24% στο 20% με βάση την κυβερνητική εξαγγελία) ώστε με τον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί να γίνει εφικτή η ταχύτερη η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Το πλεονέκτημα αυτής της αλλαγής ιεράρχησης όσον αφορά στις φορολογικές ελαφρύνσεις είναι ότι θα ωφεληθούν το σύνολο των εταιρειών (και όχι μόνο οι κερδοφόρες όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις μείωσης του φορολογικού συντελεστή) αλλά και το σύνολο των εργαζομένων καθώς η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών δεν θα αφορά μόνο στους εργοδότες αλλά και στις επιχειρήσεις.

Στελέχη του οικονομικού επιτελείου εμφανίζονται πεπεισμένα ότι παρά το ότι η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης δεν έχει προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2020, τελικώς θα βρεθεί ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση της. Η εισφορά, υπό την παρούσα μορφή της, αποφέρει έσοδα της τάξεως του ενός δις. ευρώ και για να μειωθεί κατά 30% (με τελικό στόχο την εξάλειψή της) θα πρέπει να προκύψουν πόροι 300 εκατ. ευρώ σε μόνιμη βάση κάτι που θεωρείται εφικτός στόχος.

Πρώτη μείωση το 2020

Αρμόδια κυβερνητική πηγή, ξεκαθάρισε ότι η πρώτη μείωση θα αφορά στα εισοδήματα του 2020. Αυτό σημαίνει τρία πράγματα για τους φορολογούμενους:

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσιες αποδοχές άνω των 12.000 ευρώ θα δουν αύξηση στον μισθό ή στη σύνταξή τους από την επόμενη ημέρα ενεργοποίησης της νέας κλίμακας υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης. Και αυτό διότι η εισφορά παρακρατείται μαζί με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων από τον μισθό.

Επειδή η νέα κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης θα ψηφιστεί στο μέσο της χρονιάς, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν μέσα στο 2020 όλο το ποσό της ελάφρυνσης που δικαιούνται. Έτσι, θα υπάρξει και αναδρομικό κέρδος το οποίο θα αποδοθεί με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του 2021.

Για τους εισοδηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, το σύνολο του οφέλους θα φανεί με το εκκαθαριστικό του 2021. Έτσι, το 2021, οι επαγγελματίες θα τύχουν διπλής ελάφρυνσης καθώς η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης (για όσους έχουν κέρδη άνω των 12.000 ευρώ) θα συμπέσει και με την ενεργοποίηση στην πράξη της νέας φορολογικής κλίμακας.

Δεύτερη μείωση

Η χρονική μετάθεση της δεύτερης μείωσης του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων (από το 24% στο 20%) ώστε να απελευθερωθεί δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, είναι ιδέα με πολλούς υποστηρικτές στους κόλπους της κυβέρνησης καθώς υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα:

Με τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης από το 29% στο 24%, η Ελλάδα έχει συγκλίνει αρκετά με τον μέσο συντελεστή φορολόγησης της Ευρωζώνης. Επιπλέον, πρέπει να δοθεί χρόνος ώστε να μετρηθούν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης κίνησης και να φανεί στην πράξη το αν υπάρχει ανταπόκριση από τον επιχειρηματικό κόσμο, είτε αυτή εκδηλώνεται ως αύξηση της απασχόλησης είτε ως αύξηση των δηλωθέντων κερδών.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, (μεταξύ των οποίων και των εργοδοτικών) αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό σε αντίθεση με το μέτρο μείωσης του φορολογικού συντελεστή που ενδιαφέρει μόνο τις κερδοφόρες εταιρείες της χώρας.

Με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κερδίζουν και οι εργαζόμενοι καθώς η εξαγγελία της κυβέρνησης αφορά τη μείωση κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες έως το τέλος της τετραετίας με τις 2,5 μονάδες να αφορούν στον εργοδότη και τις υπόλοιπες 2,5 στον εργαζόμενο.

Η μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 24% στο 20%, απαιτεί δημοσιονομικό χώρο άνω των 500 εκατ. ευρώ. Με την αναβολή του συγκεκριμένου μέτρου, μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα η μείωση των συντελεστών υπολογισμού των εισφορών κατά 2 μονάδες καθώς κάθε μία μονάδα απαιτεί δημοσιονομικό χώρο 250 εκατ. ευρώ.

Πηγή: newsit.gr