Μειώσεις στα πρόστιμα για τα αυθαίρετα μετά το 2011

Σε ελάχιστες -προς το παρόν- αλλαγές φαίνεται πως προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πολυνομοσχέδιο που πλέον βρίσκεται στη Βουλή, έπειτα από τη δημόσια διαβούλευση που συγκέντρωσε περισσότερα από 550 σχόλια.

Οπως προκύπτει από τις διατάξεις της αυθαίρετης δόμησης, μειώθηκε κατά 50 ευρώ το παράβολο για την υποβολή καταγγελίας αυθαιρέτου.

«Για την υποβολή της καταγγελίας καταβάλλεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου παράβολο ποσού 150 ευρώ (ήταν 200 ευρώ στη διαβούλευση) μέσω της εφαρμογής e-paravolo της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Ταυτόχρονα, αυξήθηκε το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

«Κατά της έκθεσης αυτοψίας του άρθρου 125ΣΤ, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων B’ (ΚΕΣΥΠΟΘΑ Β’) εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών (από 10 ημέρες που ήταν στο κείμενο της διαβούλευσης) από την τοιχοκόλληση της έκθεσης αυτοψίας στο ακίνητο. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα».

Τροποποιήθηκε, ακόμα, το κείμενο που αφορά στις κυρώσεις αυθαίρετων κατασκευών μετά την 28η.7.2011. Πιο συγκεκριμένα, «αν ο ιδιοκτήτης προβεί στη νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών που είχαν εγκατασταθεί μετά την 28η.7.2011, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 20% (στη διαβούλευση ήταν 50%) του προστίμου ανέγερσης, καθώς και πρόστιμο μη έγκαιρης κατεδάφισης, από τη διαπίστωση του αυθαιρέτου, έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Σε κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια, λειτουργούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές χρήσεις και έχει συντελεστεί υπέρβαση καθ’ ύψος μέχρι 2 μέτρα, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 10% (στη διαβούλευση ήταν 30%) του προστίμου ανέγερσης και μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση κατεδάφισης».

Κατά τα λοιπά, το κείμενο που βρίσκεται στη Βουλή προς το παρόν δεν έχει άλλες σημαντικές αλλαγές στα άρθρα των αυθαιρέτων, που μεταξύ άλλων προβλέπουν φρένο στην αυθαίρετη δόμηση με drones και δορυφορικές εικόνες, πλατφόρμα για καταγγελίες, fast track κατεδαφίσεις και πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν με τα νέα δεδομένα.

πηγή: eleftherostypos.gr