Μείωση ορίων ηλικίας με αύξηση στην σύνταξη! Για ποιους ισχύει

Το διαφορετικό σε αυτήν την εγκύκλιο, σε σχέση με τις προηγούμενες, είναι πως όσοι ήταν ασφαλισμένοι για παράδειγμα 25 χρόνια σε δύο Ταμεία είτε διαδοχικά (15 έτη στο ένα και 10 στο άλλο) είτε και παράλληλα για κάποιο διάστημα (15 έτη σε ένα Ταμείο και 10 έτη ταυτόχρονα σε δυο Ταμεία) μπορούν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη γλιτώνοντας πάνω και από 5 χρόνια στα όρια ηλικίας.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, οι ασφαλισμένοι κερδίζουν προσαύξηση σύνταξης καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν το χρονικό διάστημα αυτό, για να βγάλουν καλύτερο ποσό ανταποδοτικής σύνταξης!

Επιλογή χρόνου

Αυτό που διαφέρει επίσης στην νέα εγκύκλιο, είναι πως δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει όσο χρόνο χρειάζεται από τη διαδοχική ή και την παράλληλη ασφάλιση για να βγει με μικρότερο όριο ηλικίας και να χρησιμοποιήσει τον υπολειπόμενο χρόνο ως προσαύξηση σύνταξης.

Διευκρινίζεται επίσης ότι οι χρόνοι ασφάλισης με τους οποίους θεμελιώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Οι χρόνοι ασφάλισης παράλληλοι και μη παράλληλοι που δεν λαμβάνονται υπόψη στη θεμελίωση του δικαιώματος προσαυξάνουν το ποσό της σύνταξης.

Κάθε χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί έως 31.12.2016 και δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπολογίζεται στο ποσό της σύνταξης.

Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλα χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς, ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει, για το παράλληλο αυτό διάστημα, το χρόνο που επιθυμεί να συνυπολογίσει ως τμήμα διαδοχικής ασφάλισης.

Παράδειγμα 1

Ασφαλισμένος πατέρας ανήλικου παιδιού διορίστηκε τον Ιούνιο του 1986 στο Δημόσιο, ενώ έχει ένσημα στο ΙΚΑ στα έτη 1980 – 1985. Υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ το 2018 στην ηλικία των 52 ετών. Έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με μόνο το χρόνο του Δημοσίου (25ετία το 2011 και το 52ο έτος ηλικίας) αλλά δεν παραιτείται από την αξιοποίηση του χρόνου στο ΙΚΑ. Ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ αφαιρείται από τη θεμελίωση γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έχανε το δικαίωμα εξόδου ως πατέρας ανηλίκου αλλά τα ένσημα του ΙΚΑ θα του δώσουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξης!

Ο ασφαλισμένος θα λάβει εθνική και ανταποδοτική σύνταξη για το χρόνο ασφάλισης από το 1986 έως το 2018 (32 έτη) και προσαύξηση σύνταξης από τα ένσημα ΙΚΑ για τα έτη 1980 – 1985.

Παράδειγμα 2

Ασφαλισμένος στο πρώην ΝΑΤ από το 2002 έως 31.12.2017 (15 χρόνια). Επίσης ασφαλισμένος στον πρώην ΟΑΕΕ από το 2009 έως 31.12.2018 (9 χρόνια).

Υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ έχοντας συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας του. ‘Εχει θεμελιώσει αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα πλήρους σύνταξης με διατάξεις του πρώην ΝΑΤ, ενώ με τις παλιές οδηγίες για τη διαδοχική ασφάλιση (πριν από το νόμο 4387/2016) θα έβγαινε από τον ΟΑΕΕ στο 67ο έτος.

Η διαφορά έγκειται στο ότι πλέον για τη θεμελίωση, δηλαδή με ποια όρια ηλικίας θα συνταξιοδοτηθεί αθροίζεται όλος ο χρόνος ασφάλισης και επιλέγεται ο φορέας στον οποίο ο ασφαλισμένος έχει ένα από τα όρια ηλικίας που δίνει σύνταξη.

Το ΝΑΤ χορηγεί και στα 57, οπότε ο ασφαλισμένος παίρνει όλο το χρόνο ασφάλισης (από ΝΑΤ και ΟΑΕΕ) και πηγαίνει για σύνταξη στο ΝΑΤ που έχει μικρότερο όριο ηλικίας.

Θα πάρει εθνική και ανταποδοτική σύνταξη για 17 χρόνια ασφάλισης, αλλά και προσαύξηση σύνταξης για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ (2009 – 2016).

πηγή: eleftherostypos.gr