Μεταφορικό Ισοδύναμο: Από σήμερα όλοι οι νησιώτες μπορούν να εγγραφούν

Από σήμερα όλοι οι κάτοικοι της Νησιωτικής Ελλάδας μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδυνάμου https://metaforikoisodynamo.gr/ ώστε να αποκτήσουν τον μοναδικό αριθμό νησιώτη (ΜΑΝ). Τα εισιτήρια θα είναι επιλέξιμα από 01/01/19.