Μεταφορικό ισοδύναμο: Τροπολογία για την απευθείας καταβολή σε κατοίκους και επιχειρήσεις

Με νέα τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ.οικονομικών μεταξύ άλλων διατάξεων, τροποποιούνται και οι διατάξεις του ν.4551/2018 αναφορικά με το Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α) Επαναπροσδιορίζονται οι δικαιούχοι του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) υγρών καυσίμων, το οποίο καταβάλλεται εφεξής στους μονίμους κατοίκους και στις επιχειρήσεις που διαμένουν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στα επιλέξιμα νησιά, αντίστοιχα. (Κατά τα ισχύοντα, δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. υγρών καυσίμων είναι μόνο οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων).

β) Το μέτρο του Μ.Ι. στα υγρά καύσιμα για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις δικαιούχων τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή στα επιλέξιμα νησιά.
γ) Με κ.υ.α., καθορίζεται το ύψος του Α.ΝΗ.ΚΟ. για υγρά καύσιμα και προβλέπεται η επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου και σε άλλα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας.

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 9

Με την παράγραφο 1 επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη πιλοτική εφαρμογή, σε 34 νησιά της χώρας, του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου (ΜΙ) στο σκέλος των καυσίμων με την άμεση καταβολή του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (ΑΝΗΚΟ) κατευθείαν στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις των νησιών, που είναι δικαιούχοι του Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη (MAN) και του Μοναδικού Αριθμού Νησιωτικής Επιχείρησης (ΜΑΝ-Ε), αντίστοιχα, αντί για την έμμεση καταβολή του στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, που αποδείχθηκε χρονοβόρα και προβληματική. Επιπλέον, παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης αναφορικά με την υλοποίηση του μέτρου και την επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής του και σε άλλα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας.

Με την παράγραφο 2 καταργούνται διατάξεις του ν. 4551/2018 που αφορούν στην εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στο σκέλος των καυσίμων και εμπλέκουν σε αυτό τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, δεδομένου ότι με τη ρύθμιση του παρόντος, ως δικαιούχοι καταβολής ορίζονται πλέον οι κάτοικοι και oι επιχειρήσεις των νησιών απευθείας.

Τέλος, η παράγραφος 3 προβλέπει ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου την 1η.8.2020, καθώς η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του ΜΙ στα καύσιμα με δικαιούχους τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων λήγει στις 31.7.2020.

Διάταξη τροπολογίας

Άρθρο 9
Μεταφορικό Ισοδύναμο για υγρά καύσιμα – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4551/2018
1. α) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. υγρών καυσίμων είναι οι δικαιούχοι των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 στα επιλέξιμα νησιά.».

β) Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το μέτρο του Μ.Ι. στα υγρά καύσιμα, για τις περιπτώσεις δικαιούχων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή στα νησιά Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος, Αλόννησος, Αμοργός, Ανάφη, Αντίπαρος, Αστυπάλαια, Ίος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κίμωλος, Κύθηρα, Κύθνος, Λειψοί, Λέρος, Μεγίστη, Μήλος, Νίσυρος, Πάτμος, Σαμοθράκη, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος, Σύμη, Τήλος, Φολέγανδρος, Φούρνοι, Χάλκη και Ψαρά.».

γ) Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται:
α) το είδος των υγρών καυσίμων που εντάσσεται στο μέτρο του Μ.Ι.,
β) το ύψος, οι παράμετροι και ο τύπος υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. για υγρά καύσιμα,
γ) η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
δ) ο χρόνος έναρξης και η χρονική διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου,
ε) η επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου και σε άλλα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας.».

2. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 3, η περ. βζ) του άρθρου 4 και η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) καταργούνται.

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 τίθενται σε ισχύ από 1ης.8.2020.

Πηγή: aftodioikisi.gr