Μπαίνει χρημα στα ταμεία των Δήμων Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης & Ιθάκης-Δειτε για ποιο λογο

Δύο Αποφάσεις με τις οποίες αποδίδονται συνολικά 18.698.519,57 ευρώ στους Δήμους της Χώρας, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Από αυτές, η πρώτη αφορά όλους τους Δήμους.

Κατανέμονται 14.000.000,00 ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων, στους 332 Δήμους προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Για την κατανομή του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού λήφθηκαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για τη σχολική χρονιά 2018-2019 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη.

Με την Απόφαση, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες (στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων) των πιστώσεων που τους διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως, σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.

Μπορείτε να δείτε το ακριβές ποσό που παίρνει κάθε Δήμος στον Πίνακα ΕΔΩ

 

Περαιτέρω, η δεύτερη Υπουργική Απόφαση αφορά μόνο 148 Δήμους.

Κατανέμει, ομοίως από τους ΚΑΠ των Δήμων, 4.698.519,57 ευρώ σε 148 Δήμους, για την καταβολή μισθωμάτων από 1.9.2019 έως 31.12.2019 των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν από 1.1.2011 σύμφωνα με τον Καλλικράτη (ν.3852/2010).

Τα ποσά δίνονται βάσει των στοιχείων που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο από τους Δήμους, κατόπιν εγγράφου που τους έστειλε την 19η Νοεμβρίου.

Η Λίστα κατανομής ανά Δήμο είναι διαθέσιμη ΕΔΩ

Πηγή: airetos.gr