Μπλοκάκια: «Μπλόκο» στις διπλές εισφορές

Ανατροπές με θετικό πρόστιμο στην παράλληλη ασφάλιση έρχονται με το νέο νομοσχέδιο, καθώς αναμένεται να καταργηθεί η υποχρέωση ασφάλισης για το μπλοκάκι στην περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι ταυτόχρονα και μισθωτός.

Η πλήρης απαλλαγή για τους παραλλήλως απασχολούμενους που είναι μισθωτοί και ταυτόχρονα διατηρούν δελτίο παροχής υπηρεσιών αναμένεται να ισχύει για όσους καλύπτουν από τον μισθό τους την ελάχιστη εισφορά για σύνταξη και υγεία των 210 ευρώ που θα τεθεί με το νέο καθεστώς.

Έτσι, όσοι καλύπτουν την εισφορά των 210 ευρώ ως μισθωτοί και ταυτόχρονα έχουν μπλοκάκι ως ελεύθεροι επαγγελματίες παύουν να έχουν υποχρέωση σε διπλή εισφορά για το μπλοκάκι.

Πηγή: Έθνος