Νέες προσφορές στα ΑΒ-Δείτε που (pics)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1243334766006079&id=412560982416799&__xts__%5B0%5D=68.ARAtFM1ASrdVr-Jd3jQDoxiN9EHR3Xc4SkBhtmdsPfbOxkqyOkVegJ-ptWFX6B73nDhIJIMsgPPyhJkzVWosGBPGZ_oKQYXsgXRxcSL_PLQJvEJXq-Z1W688V-IkYdWDwOb-A71XJ-7BLnMvnx4rgr9nCli-15NdmENtIFijbBu91c5Mmm0XaQPGizxeimBl9Ikb7YpKSHFCAPa15gVycU2hhBkKjEG-wUrI6n5LIAwzcSt2k5xi–NLLU_vom5mbMEpm-Aa39i6uq4z2ZrA1by51hKGrkrpBuwH7542V8uLRrP9pZXG5uC9jVrXiP-Myn72OMaRs1VGFr0Ef367j5oieg&__tn__=-R