επίδομα: Σημαντική ενίσχυση δίνεται σε δικαιούχους και φτάνει τα 430 ευρώ. Ποια κατηγορία εργαζομένων θα τα λάβει!

Σε ένα δύσκολο καλοκαίρι τα 430 ευρώ είναι πολύτιμα για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων δικαιούνται να τα λάβουν.

Το επίδομα δίνεται μέσω προγράμματος κάταρτισης 86 ωρών και οι ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα 5€ / ανά ώρα εκπαίδευσης εφόσον ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Αναλυτικά

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Απευθύνει 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2022/ΟΣΝΙΕ) σε εργαζόμενους επιχειρησεών του Ιδιωτικού Τομέα (όλων των κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διοίκηση και λειτουργία των μονάδων υγείας
Διαχείριση ασθενών τρίτης ηλικίας- οργάνωση υπηρεσιών κατ΄ οίκον νοσηλείας

Υποβολή Αιτήσεων: από 11/05/2022 έως και 01/06/2022 (ώρα 23:59:59)

Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας εδώ

επίδομα: Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα λογίζεται η 1η ημέρα κατάρτισης), συμπεριλαμβανομένων των εποχικά εργαζομένων και των εργαζόμενων σε αναστολή λόγω κυβερνητικών μέτρων/ covid 19.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Άνεργοι, με κάρτα τυπικής ανεργίας, Αυτοαπασχολούμενοι, Εργαζόμενοι στον Δημόσιο τομέα και Συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Τόπος Υλοποίησης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διάρκεια Προγραμμάτων: Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 86 ώρες και θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας

Πιστοποίηση:

Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτισθέντες συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργηθούν από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Επίδομα: Οι Ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα 5€ / ανά ώρα εκπαίδευσης εφόσον ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής και Δικαιολογητικών:

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση osnie.aitisi@gmail.com. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα της αίτησης θα πρέπει να αποσταλούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Πρόσκλησης έως τις 06/06/2022. Η μη έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθιστούν την αίτηση άκυρη.

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τις ώρες 10:00 – 16:00 στο τηλ. 210 822 4463 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση . osnie.aitisi@gmail.com.

Επίδομα 200 ευρώ: 5 δικαιούχοι για νέα επιταγή ακρίβειας – Πώς θα αποφασιστεί

επίδομα: Η ακρίβεια καλπάζει και θα συνεχίσει να καλπάζει το επόμενο διάστημα. Οι σκέψεις για νέα οικονομική ενίσχυση στα νοικοκυριά.

Νέους τρόπους αντιμετώπισης της ακρίβειας αναζητά η κυβέρνηση, την ώρα που οι πιέσεις στις τιμές κλιμακώνονται και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό συνθέτουν ένα άκρως πιεστικό σκηνικό για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Το νέο πακέτο μέτρων, θα αποτελεί επί της ουσίας μια συνέχεια των επιδομάτων ακρίβειας που έγιναν γνωστά ως «Δώρο Πάσχα» των 200 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και των αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, αλλά και την έκτακτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21.

Η δεύτερη καταβολή – εφόσον πάρει το «πράσινο φως» – θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες και σενάρια που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα, η κυβέρνηση, προκειμένου να συμβάλλει στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, λόγω της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας, επιχειρεί να τονώσει προσωρινά το εισόδημα των πολιτών, με επιδόματα και ενισχύσεις.

Εφόσον τελικά αποφασιστεί, θα δοθεί προς τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου.

επίδομα: «Δώρο» είχαν πάρει τότε οι εξής πέντε κατηγορίες:

676.735 χαμηλοσυνταξιούχοι
166.982 άτομα με αναπηρία που εισπράττουν προνοιακό επίδομα
34.964 ανασφάλιστοι υπερήλικες
625.000 οικογένειες με παιδιά
241.281 δικαιούχοι εγγυημένου εισοδήματος
Τα 200 ευρώ μπήκαν στους λογαριασμούς των τριών πρώτων κατηγοριών, ενώ οι τελευταίες δύο πληρώθηκαν μία επιπλέον δόση.

Τι θα κρίνει όμως την τύχη του νέου επιδόματος;

1. Με την τιμή του φυσικού αερίου να υποχωρεί σήμερα στα 89 ευρώ ανά μεγαβατώρα, και εφόσον διατηρηθεί αυτή η τάση των πτωτικών τιμών και δεν υπάρξουν νέες ανατροπές, δημιουργούνται οι συνθήκες πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου στον προϋπολογισμό – καθώς περιορίζονται οι εγχώριες ανάγκες παρεμβάσεων στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια.

Οι παρεμβάσεις αυτές, άλλωστε, κοστίζουν 1,1 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό το δεύτερο εξάμηνο. Ελλείψει αυτών των δαπανών, η κυβέρνηση θα μπορούσε να σχεδιάσει νεά μέτρα ανακούφισης.

2. «Κλειδί» θα αποτελέσει και η ρήτρα διαφυγής, η οποία θεωρείται πιθανό να παραμείνει ενεργή και το 2023. Παρότι δεν δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο, η συγκεκριμένη ρήτρα επιτρέπει ορισμένες παροχές με δανεικά.

3. Καθοριστική θα υπάρξει, τέλος, και η πορεία του τουρισμού, όπου ενώ υπάρχει πρόβλεψη για έσοδα ίσα με το 80% των αντίστοιχων του 2019, η αγορά και το υπουργείο Τουρισμού καταγράφουν ρεύμα ικανό να ξεπεράσει το ρεκόρ του 2019.

επίδομα: Χωρίς τη στήριξη των Ευρωπαίων

Με τις ευρωπαϊκές απαντήσεις στην κρίση να αργούν, η κυβέρνηση σπεύδει να λάβει τα πρώτα εθνικά «μέτρα – αναχώματα» στην κρίση του πληθωρισμού. Σημαντικά βάρη μεταφέρονται έτσι στον προϋπολογισμό, που αναμένει ανάσες από μια καλή τουριστική σεζόν.

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης λαμβάνει χώρα σε μία περίοδο ακραίας αβεβαιότητας –κυρίως εξαιτίας των δυσμενών συνεπειών του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία και επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη.

Υπάρχουν όμως και κάποια καλά νέα που επιτρέπουν στο οικονομικό επιτελείο και τον υπουργό Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας να… αισιοδοξεί:

το πρωτογενές έλλειμμα του 2021 ήταν κατά 2 μονάδες μικρότερο αυτού που είχε υπολογιστεί αρχικά (5%, έναντι 7,1%).

το δημόσιο χρέος, σε σχέση με το προηγούμενο Μεσοπρόθεσμο που κατατέθηκε την άνοιξη του 2021, είναι περίπου 10 μονάδες μικρότερο ως ποσοστό του ΑΕΠ για όλο το χρονικό διάστημα του Μεσοπρόθεσμου, δηλαδή μέχρι το 2025. Προκύπτει έτσι καλύτερη πρόβλεψη για το χρέος.

η εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών προς τη χώρα μας δεν φαίνεται να χάνεται δεδομένης της αναβάθμισης S&P, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και η ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους θεσμούς.

παραμένει δυναμικός ο ρυθμός ανάπτυξης. Μάλιστα το 2021 ήταν πολύ υψηλότερος του αναμενόμενου.

Σε συνδυασμό με τις νέες οικονομικές προβλέψεις που θα ανακοινώσει η Κομισιόν, θα αποκαλυφθεί η οικονομικό πλαίσιο για την λήψη πρόσθετων μέτρων.

επίδομα: Έρχονται και μόνιμες παρεμβάσεις

Εκτός από τα έκτακτα μέτρα «μιας χρήσης» που λαμβάνονται ή ελήφθησαν ήδη (επίδομα 200 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και ανασφάλιστους, διπλάσιο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, έξτρα Επίδομα Παιδιού, Κάρτα Καυσίμων, επιδότηση ντίζελ, 200 ευρώ στα ταξί κλπ) στο υπουργείο Οικονομικών θέλουν να επιβάλουν και ελαφρύνσεις με διάρκεια, όπως είναι η διατήρηση χαμηλού ΦΠΑ και μετά τον Ιούνιο σε εστίαση-καφέ και μεταφορές, ή και μόνιμη κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για όλους από το 2023, ακόμη και για ή συνταξιούχους ή εργαζόμενους στο δημόσιο.

Πηγή: newsme.gr
Προηγούμενο άρθροΕΦΚΑ: Χωρίς περίθαλψη από 1η Ιουνίου χιλιάδες μη μισθωτοί αν δεν πληρώσουν έως 792 ευρώ
Επόμενο άρθροΑρπαγή Ράινερ στην Κηφισιά: Ψάχνουν αν εμπλέκεται τρίτο άτομο-Το μήνυμα του πατέρα (βίντεο)