Νόμος Κατσέλη: Οι 8 κατηγορίες δανειοληπτών που μένουν απέξω

Oκτώ κατηγορίες «κόκκινων» δανειοληπτών -µαζί µε τους στρατηγικά κακοπληρωτές- µένουν εκτός του νέου θεσµικού πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τον πλειστηριασµό. Και συγκεκριµένα εκτός προστασίας θα βρεθούν:

  1. Οσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του νέου νόµου (αντικειµενική αξία α’ κατοικίας µέχρι 250.000 ευρώ, υπόλοιπο δανεισµού µέχρι 130.000 ευρώ, εισόδηµα από 12.500 για τον άγαµο έως 36.000 για τρίτεκνη οικογένεια).
  2. ∆ανειολήπτες µε «κόκκινα» δάνεια, που όµως δεν έχουν υποθήκη πρώτη κατοικία.
  3. «Κόκκινα» δάνεια µε εγγύηση δευτερεύουσα κατοικία.
  4. Τα δάνεια που δεν είχαν «κοκκινίσει» στις 31 ∆εκεµβρίου 2018, δεν ήταν δηλαδή σε καθυστέρηση µεγαλύτερη των 90 ηµερών.
  5. Οσοι έχουν καταθέσεις το ύψος των οποίων υπερβαίνει -σύµφωνα µε πληροφορίες- το 50% των οφειλών που πρόκειται να ρυθµίσουν. ∆ηλαδή αν θέλουν να ρυθµίσουν «κόκκινες» οφειλές 130.000 ευρώ, οι καταθέσεις τους πρέπει να είναι µικρότερες από 65.000 ευρώ. ∆ιαφορετικά αποκλείονται.
  6. Επίσης εκτός πλαισίου θα βρεθούν -σύµφωνα µε πληροφορίες-εκείνοι οι δανειολήπτες που η συνολική ακίνητη περιουσία τους -εξαιρούµενης της πρώτης κατοικίας- υπερβαίνει το διπλάσιο της προς ρύθµιση οφειλής. Αν δηλαδή πρόκειται να ρυθµίσει δάνεια 130.000 ευρώ, το εξοχικό, το σπίτι στο χωριό, το οικόπεδο ή τα αγροτεµάχια θα πρέπει να έχουν αξία χαµηλότερη από 260.000 ευρώ.
  7. Οσοι δανειολήπτες έχουν βρεθεί εκτός του νόµου Κατσέλη µε οριστική δικαστική απόφαση, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε «δόλος». Τέτοιου είδους αποφάσεις έχουν εκδοθεί για υποθέσεις που ο δικαστής διαπίστωσε ότι µε δόλο ο οφειλέτης απέκρυψε ή παραποίησε στοιχεία που έχουν να κάνουν µε την εισοδηµατική ή περιουσιακή κατάστασή του.
  8. Στόχος είναι ο νέος νόµος να µην αφήνει περιθώρια στους στρατηγικούς κακοπληρωτές να τον χρησιµοποιούν ως «καταφύγιο», προκειµένου να µην εξυπηρετούν τα δάνειά τους.

Στην κατεύθυνση αυτή θα υπάρχουν ισχυροί «κόφτες» που θα σκανάρουν το πλήρες περιουσιακό και εισοδηµατικό προφίλ όλων εκείνων που θα καταθέτουν αίτηµα υπαγωγής στο νέο πλαίσιο. Τα αιτήµατα θα υποβάλλονται στην πλατφόρµα, στην οποία θα «φορτωθούν» τόσο τα τραπεζικά στοιχεία του κάθε δανειολήπτη (δάνεια, καταθέσεις), όσο και τα φορολογικά του στοιχεία (εισόδηµα, περιουσία, ακίνητα κ.λπ.).

Επίσης δεν θα ισχύουν οι προστατευτικές διατάξεις του νέου νόµου και για όλους εκείνους τους οφειλέτες για τους οποίους έχουν κινηθεί οι διαδικασίες κατάσχεσης επίσης περιουσίας τους. Δηλαδή έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωµής και κινηθεί οι διαδικασίες πλειστηριασµού.

Το νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας θα κατατεθεί στη Βουλή µέχρι την Τρίτη 5 Μαρτίου, θα ψηφιστεί άµεσα και θα έχει ισχύ από την 1η Μαρτίου 2019, καθώς χθες έληξε η παράταση για υπαγωγή στον νόµο Κατσέλη. 300.000 κόκκινα στεγαστικά Σύµφωνα µε τα στοιχεία των τραπεζών υπολογίζεται ότι σε καθυστέρηση µεγαλύτερη από 90 µέρες βρίσκονται περισσότερα από 2,3 εκατοµµύρια δάνεια όλων των κατηγοριών, δηλαδή στεγαστικά, επιχειρηµατικά, καταναλωτικά (συµπεριλαµβανοµένων των πιστωτικών καρτών). Από αυτά, τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια υπολογίζονται σε 300.000, εκ των οποίων τα 2/3 έχουν ζητήσει την προστασία του ν. Κατσέλη. Μέχρι σήµερα τα ειρηνοδικεία της χώρας έχουν εκδώσει περί τις 60.000 αποφάσεις διευθέτησης στεγαστικών δανείων.

Πηγή: ethnos.gr